EDUCATION FOR TRAVEL AGENCIES (APRIL 1, 2022)

EDUCATION FOR TRAVEL AGENCIES (APRIL 1, 2022)

  

Edukaciju namijenjena turističkim agencijama na temu “Strateško komuniciranje destinacije prema emitivnim tržištima”.

 

Edukacija će se održati u petak 01.04.2022. s početkom u 10:00 h u hotelu Briig, Prilaz braće Kaliterna 1 u Splitu.

 

Raspored edukacije:

10:00 - 11:30 Strateška komunikacija - temelj komunikacijskih projekata i aktivnosti 

11:30 - 11:45 Pauza za kavu 

11:45 - 13:0 Elementi starteškog komuniciranja - kako ih osmisliti i implementirati 

13:00 - 13:15 Pauza za kavu 

13:15 - 14:00 Studija slučaja - primjeri iz prakse 

 

Strateška komunikacija predstavlja temelj bilo kojih komunikacijskih projekata i aktivnosti. Strateško komuniciranje podrazumijeva postojanje jasno definiranih ciljeva komunikacijskih aktivnosti, jasno definirane ciljane skupine na koje želimo utjecati našim porukama, definirane kanale i alate komunikacije, a sve to na temelju unaprijed napravljene analize okruženja.  

 

Jim Lukaszewinski navodi da je strategija pokretačka sila svakog komunikacijskog pothvata prema njemu, to  je intelektualna sila koja pomaže organizirati, poticati djelatnost i postavljati komunikacijske prioritete. Planiranje je osnova strategije i bez dobro posloženog planiranja nema dobrog projekta odnosa s javnošću. Tako, bez strategije nema energije, nema pravca, nema zamaha, nema učinka. Calter, Center i Broom (2000.) objašnjavajući važnost strateške, odnosno planirane komunikacije navode: “Strategija se može definirati kao određivanje dugoročnih ciljeva te prihvaćanje smjerova djelovanja i raspoređivanja resursa nužnih za ostvarenje tih ciljeva”. 

 

Cilj edukacije: 

Cilj edukacije je upoznati polaznike s ulogom i važnosti uspostave i kreiranja strateških komunikacija u planiranju i stvaranju dugoročnih komunikacijskih projekata, ali i jedinstvenog i integriranog plana komunikacija. Svrha edukacije je kroz predavanje polaznike edukacije obučiti elementima komunikacijske strategije, njezinoj namjeni i njezinoj koristi u samom poslovanju i planiranju. Osim navedenog, cilj je omogućiti polaznicima da prepoznaju i odaberu odgovarajuće poruke, kanale i alate strategije, te da steknu znanje o značaju i povezanosti navedenog. Kroz interakciju s polaznicima želja je potaknuti konstruktivnu raspravu, čuti nova mišljenja, raditi na idejama te doći do boljih rješenja. Edukacija je namijenjena stvaranju okvira, a kroz praktični dio edukacije cilj je početi raditi na sadržaju i koordinaciji tima za što bolje dugoročne rezultate. 

 

Ishodi učenja edukacije

Nakon održane edukacije polaznici će moći samostalno ili u timu:

  • Prepoznati važnost kreiranja komunikacijske strategije
  • Identificirati elemente koje komunikacijska strategija treba sadržavati
  • Prepoznati ciljane skupine kojima je komunikacijska strategija namijenjena 
  • Odabrati odgovarajuće poruke, kanale i alate komunikacijske strategije u praksi 
  • Interpretirati značaj i povezanost odgovarajućih poruka, kanala i alata korištenih u strategiji 
  • Koordinirati tim za izradu strategije

 

PREDAVČ: izv prof.dr.sc. Domagoj Bebić 

 

Molimo Vas da potvrdite dolazak na info@dalmatia.hr.

Compartir:

Destacado