visit split logo unesco logo
EDUCATION FOR TRAVEL AGENCIES (APRIL 1, 2022)

EDUCATION FOR TRAVEL AGENCIES (APRIL 1, 2022)

  

Edukaciju namijenjena turističkim agencijama na temu “Strateško komuniciranje destinacije prema emitivnim tržištima”.

 

Edukacija će se održati u petak 01.04.2022. s početkom u 10:00 h u hotelu Briig, Prilaz braće Kaliterna 1 u Splitu.

 

Raspored edukacije:

10:00 - 11:30 Strateška komunikacija - temelj komunikacijskih projekata i aktivnosti 

11:30 - 11:45 Pauza za kavu 

11:45 - 13:0 Elementi starteškog komuniciranja - kako ih osmisliti i implementirati 

13:00 - 13:15 Pauza za kavu 

13:15 - 14:00 Studija slučaja - primjeri iz prakse 

 

Strateška komunikacija predstavlja temelj bilo kojih komunikacijskih projekata i aktivnosti. Strateško komuniciranje podrazumijeva postojanje jasno definiranih ciljeva komunikacijskih aktivnosti, jasno definirane ciljane skupine na koje želimo utjecati našim porukama, definirane kanale i alate komunikacije, a sve to na temelju unaprijed napravljene analize okruženja.  

 

Jim Lukaszewinski navodi da je strategija pokretačka sila svakog komunikacijskog pothvata prema njemu, to  je intelektualna sila koja pomaže organizirati, poticati djelatnost i postavljati komunikacijske prioritete. Planiranje je osnova strategije i bez dobro posloženog planiranja nema dobrog projekta odnosa s javnošću. Tako, bez strategije nema energije, nema pravca, nema zamaha, nema učinka. Calter, Center i Broom (2000.) objašnjavajući važnost strateške, odnosno planirane komunikacije navode: “Strategija se može definirati kao određivanje dugoročnih ciljeva te prihvaćanje smjerova djelovanja i raspoređivanja resursa nužnih za ostvarenje tih ciljeva”. 

 

Cilj edukacije: 

Cilj edukacije je upoznati polaznike s ulogom i važnosti uspostave i kreiranja strateških komunikacija u planiranju i stvaranju dugoročnih komunikacijskih projekata, ali i jedinstvenog i integriranog plana komunikacija. Svrha edukacije je kroz predavanje polaznike edukacije obučiti elementima komunikacijske strategije, njezinoj namjeni i njezinoj koristi u samom poslovanju i planiranju. Osim navedenog, cilj je omogućiti polaznicima da prepoznaju i odaberu odgovarajuće poruke, kanale i alate strategije, te da steknu znanje o značaju i povezanosti navedenog. Kroz interakciju s polaznicima želja je potaknuti konstruktivnu raspravu, čuti nova mišljenja, raditi na idejama te doći do boljih rješenja. Edukacija je namijenjena stvaranju okvira, a kroz praktični dio edukacije cilj je početi raditi na sadržaju i koordinaciji tima za što bolje dugoročne rezultate. 

 

Ishodi učenja edukacije

Nakon održane edukacije polaznici će moći samostalno ili u timu:

  • Prepoznati važnost kreiranja komunikacijske strategije
  • Identificirati elemente koje komunikacijska strategija treba sadržavati
  • Prepoznati ciljane skupine kojima je komunikacijska strategija namijenjena 
  • Odabrati odgovarajuće poruke, kanale i alate komunikacijske strategije u praksi 
  • Interpretirati značaj i povezanost odgovarajućih poruka, kanala i alata korištenih u strategiji 
  • Koordinirati tim za izradu strategije

 

PREDAVČ: izv prof.dr.sc. Domagoj Bebić 

 

Molimo Vas da potvrdite dolazak na info@dalmatia.hr.

Partager:

Saillants