BESPLATNA EDUKACIJA ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE (19.3.2022.)

BESPLATNA EDUKACIJA ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE (19.3.2022.)

  

Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije i Turistička zajednica grada Splita organiziraju besplatnu EDUKACIJU ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE.

 

Predavači su: Barbara Marković, Ana Brničević i Tomislav Zović.

 

Edukacija će se održati u subotu, 19. ožujka 2022., s početkom u 09:00 sati, u konferencijskoj sali hotela Briig (Prilaz Braće Kaliterna 1, Split).

 

Evidencija prijava za edukaciju vrši se na sljedećem linku: https://forms.gle/AYuRPxJP96yodpdb6

 

Sudionici edukacije trebaju posjedovati valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

 

Prijave će se bilježiti po redosljedu zaprimanja zbog ograničenog broja sudionika (do 60 osoba).

 

Raspored edukacije:

 

 

SATNICA

Moduli s predavačima

 

 

 

 

9.00 – 9:45

PRAVA I OBVEZE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA

Predavač: Ana Brničević

 

 

9:45 – 10:30

 

DOMAĆIN U TURIZMU

Predavač: Barbara Marković

 

 

10:30 – 10:45

 

REKATEGORIZACIJA

Predavač: Ana Brničević

 

10:45 – 11:00

PAUZA

 

 

 

 

11:00 – 12:00

OGLAŠAVANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Predavač: Tomislav Zović

 

12:00 – 12:30

 

PREZENTACIJA DESTINACIJE

Predavač: Barbara Marković

 

 

Quota:

Salienti