13. REGATA SV. DUJMA

13. REGATA SV. DUJMA

 

Lokacija (start): Zenta

 

Vrijeme: Subota, 4. svibnja 2024. (Nedjelja, 5. svibnja 2024. - rezervni dan)

 

Organizator: Jedriličarski klub Zenta

Pokrovitelj: Turistička zajednica grada Splita

 

1. PRAVILA:

Primjenjivat će se: Regatna pravila WORLD SAILING 2021.- 2024. (RP), Posebni propisi sigurnosti za odobalne regate HJS za regate 4. kategorije, Upute za jedrenje, Međunarodni propisi za izbjegavanje sudara na moru, te obavijesti RO i organizatora, koje će biti oglašene najmanje sat i po prije starta. Obavijesti mogu mijenjati upute za jedrenje.

Jedriti će se po OPEN razvrstavanju krstaša.

 

2. KATEGORIJA REGATE

Regata je 4, “C” kategorije.

 

3. PRAVO UČEŠĆA

U regati mogu učestvovati sve jedrilice koje su registrirane kod HJS, te imaju VINJETU. Izuzetak su krstaši kojima je prva regata u godini uz danu izjavu za HJS.

 

4. PROGRAM JEDRENJA

Subota 4. svibnja jedri se navigacijska regata od Zente do komunalne plutaće Duilovo, zatim oko zelene plutače iza Instituta i natrag. Obavezni prolazak kroz vrata ispred Zente gdje će biti i pomoćni cilj. Cilj je u Zenti. Start u 11.00 sati. Nedjelja rezervni dan.

 

5. RAZVRSTAVANJE

Regata se oglašava za krstaše po OPEN.

 

6. BODOVANJE

Primjenjivati će se jednostavni sistem bodovanja.

 

7. STARTNINA

Krstaši dužine do 7m – 20 eur, od 7 do 10m – 30 eur, od 10 do 12m – 40 eur, preko 12m - 50 eur. Startninu uplatiti na žiro račun JK Zenta IBAN HR5523600001101466002.

 

8. PRIJAVE

Prijave poslati na mail jkzenta@inet.hr uz obavezan broju VINJETE (ili uz izjavu da je prva regata u 2024.), te potvrdu o uplate startnine do četvrtka 2.5. 2024. Informacije na mobitel 091 945 73 91.

 

9. NAGRADE

Nagraditi će se pobjednici po grupama, kao i niže plasirani zavisno o broju krstaša u grupi. Nagradu dobiva i najbrži brod u realnom vremenu.

 

10. PROGRAM DRUŽENJA

Subota 4. svibnja proglašenje pobjednika u prostoru škole jedrenja JK Zenta u 19.00 sati.

 

Više informacija dostupno je na https://www.jkzenta.hr/ ili Facebook profilu JK Zenta.

 

 

Location (Start): Zenta

 

Date: Saturday, May 4, 2024 (Sunday, May 5, 2024 - reserve day)

 

Organizer: Sailing Club Zenta

 

1. RULES:

The following will apply: Racing Rules of World Sailing 2021-2024 (RR), Special Safety Regulations for Offshore Races of HJS for category four races, Sailing Instructions, International Regulations for Preventing Collisions at Sea, and notices from the Race Officer (RO) and organizers, which will be announced at least one and a half hours before the start. Notices may amend the sailing instructions.

Racing will be conducted according to the OPEN classification of cruisers.

 

2. RACE CATEGORY

The race is category 4, "C" category.

 

3. ELIGIBILITY

All yachts registered with HJS and having a VIGNETTE may participate in the race. The exception is cruisers, for whom this is the first race of the year, provided they make a statement to HJS.

 

4. RACING PROGRAM

On Saturday, May 4, there will be a navigation race from Zenta to the municipal floating dock at Duilovo, then around the green buoy behind the Institute and back. Mandatory passage is through the gates in front of Zenta, where there will also be a mark. The finish line is in Zenta. Start at 11:00 am. Sunday is a reserve day.

 

5. CLASSIFICATION

The race is announced for cruisers, according to OPEN.

 

6. SCORING

A simple scoring system will be applied.

 

7. ENTRY FEE

Cruisers up to 7m in length - 20 EUR, from 7 to 10m - 30 EUR, from 10 to 12m - 40 EUR, over 12m - 50 EUR. 

The entry fee should be paid to the JK Zenta bank account IBAN HR5523600001101466002.

 

8. REGISTRATION

Send registrations to the email jkzenta@inet.hr with the mandatory VIGNETTE number (or with a statement that this is the first race in 2024) and confirmation of payment of the entry fee by Thursday, May 2. For information, call 091 945 73 91.

 

9. PRIZES

Winners in each group will be awarded prizes, as well as lower-placed participants, depending on the number of cruisers in the group. The fastest boat in real-time will also receive a prize.

 

10. SOCIAL PROGRAM

On Saturday, May 4, the winners will be announced at the Zenta Sailing School premises at 7:00 pm.

Podijelite:

Istaknuto