HRVATSKI DOM SPLIT: 1.618 - klasična glazba - Giacomo Puccini: Gianni Schicchi

HRVATSKI DOM SPLIT: 1.618 - klasična glazba - Giacomo Puccini: Gianni Schicchi

 

Lokacija: Hrvatski dom Split - Koncertna dvorana Ive Tijardovića (Tončićeva 1, 21000 Split)

Vrijeme: 16. travnja 2024.

 

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi

Studenti solo pjevanja i Glazbenog odjela Umjetničke akademije u Splitu pod mentorstvom svojih nastavnika, vokalnih pedagoga doc. art. Terezije Kusanović i doc. dr. sc. Marija Krnića, dirigenta Vetona Marevca te redateljice i glumice Anete Gotovac, upriličit će glazbeno-scensku izvedbu opere „Gianni Schicchi“, briljantnoga komičnoga naslova skladatelja Giacoma Puccinija, povodom stote godišnjice smrti toga velikoga majstora operne umjetnosti. Premijerna izvedba dogodit će se 16. travnja 2024. godine u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića Hrvatskoga doma Split s početkom u 20 sati.

Projekt je to koji je po mnogo čemu poseban. Osim što je to prvi projekt kojim Split obilježava važnu, okruglu obljetnicu skladatelja koji je svojim djelom značajno obilježio opernu umjetnost, prvi je to cjeloviti operni projekt koji se izvodi u Hrvatskom domu u Splitu i prvi cjeloviti operni projekt Umjetničke akademije u Splitu. Njegovo ostvarenje pomogli su mnogi suradnici: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Glazbena škola Josipa Hatzea u Splitu, Hrvatsko narodno kazalište u Splitu te Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija i Odsjek za glumu Umjetničke Akademije u Splitu.

U sjajnom balansu mladosti i iskustva, u premijernoj izvedbi će uz višestruko nagrađivane studente i učenike solo pjevanja sudjelovati i priznati hrvatski solisti i vokalni pedagozi: red. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković, nastavnik solo pjevanja na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, doc. dr. sc. Marijo Krnić i Matej Predojević Petrić. Predstava će se odviti uz klavirsku pratnju vrsnoga pijanista i korepetitora Zorana Velića, a pod dirigentskom palicom Vetona Marevca, zborovođe opernoga zbora Hrvatskoga narodnoga kazališta u Splitu. Važno je istaknuti kako su autorski tim i izvođači premijernu izvedbu odlučili posvetiti prerano preminulom kolegi Roku Karlu Friganoviću, studentu Glazbenoga odjela Umjetničke akademije koji je trebao biti dijelom ovoga projekta.


Više o programu na linku!

 

 

Location: Croatian Home Split - Ivo Tijardović Concert Hall (Tončićeva 1, 21000 Split)
 

Date: April 16, 2024.

 

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi

 

Students of solo singing and the Music Department of the Arts Academy in Split, under the mentorship of their teachers, vocal pedagogues Associate Professor Terezija Kusanović and Associate Professor Dr. Mario Krnić, conductor Veton Marevci, and director and actress Aneta Gotovac, will perform a musical-theatrical production of the opera "Gianni Schicchi," a brilliant comedic work by composer Giacomo Puccini, commemorating the centenary of the death of this great master of opera. The premiere performance will take place on April 16, 2024, at the Concert Hall of the Croatian House Split, starting at 8 p.m.

This project is special in many ways. Not only is it the first project through which Split commemorates the important centenary of a composer who significantly influenced opera art with his work, but it is also the first comprehensive opera project to be performed at the Croatian House in Split and the first comprehensive opera project of the Arts Academy in Split. Many collaborators have contributed to its realization: the Academy of Arts and Culture in Osijek, the Josip Hatze Music School in Split, the Croatian National Theater in Split, as well as the Department of Visual Communication Design and the Department of Acting of the Arts Academy in Split.

In a brilliant balance of youth and experience, the premiere performance will feature award-winning students and solo singing students alongside recognized Croatian soloists and vocal pedagogues: Associate Professor Dr. Berislav Jerković, solo singing teacher at the Academy of Arts and Culture in Osijek, Associate Professor Dr. Mario Krnić, and Matej Predojević Petrić. The performance will be accompanied by the excellent pianist and répétiteur Zoran Velić, under the baton of conductor Veton Marevci, the choir director of the opera choir of the Croatian National Theater in Split. It is important to note that the creative team and performers have decided to dedicate the premiere performance to the late colleague Roko Karlo Friganović, a student of the Music Department of the Arts Academy who was supposed to be part of this project.


More about the program at the link!

Podijelite:

Istaknuto