HRVATSKI DOM SPLIT: Ciklus 1.618 - klasična glazba - Ana Domančić, flauta & Mirjam Lučev-Debanić, harfa

HRVATSKI DOM SPLIT: Ciklus 1.618 - klasična glazba - Ana Domančić, flauta & Mirjam Lučev-Debanić, harfa

 

Lokacija: Hrvatski dom Split - Koncertna dvorana Ive Tijardovića (Tončićeva 1, 21000 Split)
 
Vrijeme: 22. travnja 2024., u 19:30 sati
Ana Domančić, flauta & Mirjam Lučev-Debanić, harfa

Prožimanje dviju eteričnih boja flaute i harfe, spoj dvaju principa poznatih od antike – onog drvenog, puhačkog, vezanog uz Dionizijev kult, i žičanog trzalačkog, koji je simbolizirao apolinijski red, dosegao je jedan od najosobitijih izraza u glazbi niza francuskih skladatelja, koji su spojili određenu neuhvatljivu, impresionističku nit francuske glazbene tradicije s posebno razvijenom tradicijom drvenih puhačkih instrumenata.

Flautistica Ana Domančić u suradnji s harfisticom Mirjam Lučev, zadrla je duboko u istraživanje ovog osobitog repertoara, predstavljajući nam djela od klasike do danas - Henrija Büssera, Josepha Jongena, Auberta Lemelanda i Jean-Michela Damasea, kojima pridružuje skladbu romantičnog flautističkog virtuoza, Franza Dopplera te skladbu hrvatskog skladatelja Zvonimira Markovića.

Program na linku.

Prodaja ulaznica na linku: www.shop.adriaticket.com


 
 
Location: Concert hall Hrvatski dom Split - Concert Hall Ivo Tijardović (Tončićeva 1, 21000 Split)
 
Date: April 22, 2024, at 7:30 PM


 

Ana Domančić, flute & Mirjam Lučev-Debanić, harp

The intertwining of the two ethereal tones of the flute and harp, a fusion of two principles known since antiquity – the wooden, wind-based, associated with the Dionysian cult, and the string-plucking, symbolizing Apollonian order, has reached one of the most distinctive expressions in the music of several French composers.

They blended a certain elusive, impressionistic thread of French musical tradition with the particularly developed tradition of woodwind instruments. Flutist Ana Domančić, in collaboration with harpist Mirjam Lučev, has delved deeply into the exploration of this unique repertoire, presenting works from classical to contemporary - by Henri Büsser, Joseph Jongen, Aubert Lemeland, and Jean-Michel Damase, complemented by a composition from the Romantic flutist virtuoso Franz Doppler and a piece by Croatian composer Zvonimir Marković.

More information about the program can be found at the following link.


Tickets for the performance can be found at the link: shop.adriaticket.com

Podijelite:

Istaknuto