Split-Dalmatia Film Office - Filming in Dalmatia

Split-Dalmatia Film Office - Filming in Dalmatia

 

Splitsko-dalmatinski filmski ured (SDFU) je osnovan s ciljem privlačenja filmskih ekipa i projekata za snimanje filmova, TV serija i ostalih multimedijalnih sadržaja u županiji. Ured je ovlašten za pronalaženje i prezentaciju potencijalnih filmskih lokacija, logistiku domaćim i stranim produkcijama, ishodovanje dozvola za snimanje, kao i umrežavanje produkcijskih ekipa, filmskih djelatnika, te lokalnih ugostitelja i hotelijera.

 

Splitsko-dalmatinski filmski ured zainteresiranim produkcijama pruža logističku i tehničku podršku na prostorima Splitsko-dalmatinske županije.

 • Usluge ishođenje dozvola za snimanje na lokacijama Splitsko-dalmatinske županije, te komunikacija sa svim potrebnim institucijama
 • Povezivanje s domaćim produkcijama i filmskim radnicima
 • Posredovanje u komunikaciji s lokalnim ugostiteljskim objektima i hotelima (mogućnost ostvarivanja popusta i raznih pogodnosti )
 • Lokalni vodiči za tražene lokacije
 • Pronalaženje i prezentacija filmskih lokacija
 • Komunikacija s tijelima javne vlasti, privatnim i poslovnim subjektima u
 • Splitsko-dalmatinskoj županiji te onima na nacionalnom nivou
 • Ishođenje potrebnih dozvola za snimanje
 • Ishođenje odobrenja za najam javnih površina
 • Ishođenje odobrenja od strane PU Splitsko-dalmatinske

SVE NAVEDENE USLUGE SU BESPLATNE

 

Zašto snimati u Splitsko-dalmatinskoj županiji?

Splitsko-dalmatinska županija je posljednjih godina zasigurno jedna od najtraženijih filmskih lokacija za produkcijske kompanije diljem svijeta. Nevjerojatna paleta potencijalnih lokacija koje oduzimaju dah, geografska raznolikost te bogata arhitektura iz različitih povijesnih razdoblja ono su što čini ovaj čarobni kutak Lijepe naše pogodnim za snimanje različitih filmskih žanrova.

 

Poticaji za snimanje

 

Popularnost snimanja u Hrvatskoj raste zahvaljujući i poticajima Hrvatskog audiovizualnog centra koji Vam omogućuju povrat u iznosu od 25% sredstava uloženih u snimanje u Hrvatskoj. Također, možete ostvariti i dodatnih 5% povrata za snimanje u područjima ispodprosječnog razvoja.

 

Kontakt:

Split-Dalmatia Film Office

E-mail: info@filmingindalmatia.hr

Phone: +385 98 344 040

Web: https://filmingindalmatia.hr/

 

 

The Split-Dalmatia Film Office (SDFU) was established with the objective of attracting film crews and filming projects for movies, TV series and other multimedia content to the county. Our office is authorized to identify and showcase potential filming locations, provide logistical assistance to domestic and foreign productions, obtain filming permits and facilitate connections between production teams, film professionals and local hospitality providers. At SDFU, we are dedicated to making your filming experience in our region a seamless and successful one.

 

The Split-Dalmatia Film Office provides logistical and technical support to interested productions in the area of Split-Dalmatia County.

 • Obtaining permits for filming at locations in Split-Dalmatia County, and communication with all necessary institutions
 • Connecting with domestic productions and film workers
 • Mediation in communication with local catering facilities and hotels
 • (possibility of obtaining discounts and various benefits)
 • Local guides for desired locations
 • Finding and presenting film locations
 • Communication with public authorities, private and business entities in Split-Dalmatia County and nationally
 • Obtaining necessary permits for filming
 • Obtaining approvals for the rental of public areas
 • Obtaining approvals from the Split-Dalmatia police department (PU Splitsko-Dalmatinska)

All the above services are free of charge.

 

Why choose Split-Dalmatia County for filming?

In recent years, Split-Dalmatia County has firmly established itself as a coveted filming destination for production companies worldwide.

Stunning locations, diverse geography, and rich architectural heritage spanning various historical periods are the perfect backdrop for different film genres.

 

Filming Incentives

Croatia’s appeal as a filming destination is on the rise, thanks to the incentives provided by the Croatian Audiovisual Center. These incentives offer a remarkable opportunity to recoup 25% of your investment in filming within Croatia. Additionally, you can earn an extra 5% return for shooting in regions with below-average development.

 

Contact:

Split-Dalmatia Film Office

E-mail: info@filmingindalmatia.hr

Phone: +385 98 344 040

Web: https://filmingindalmatia.hr/en/sdfu-en/

Podijelite:

Istaknuto