SMOJINIH 100: IZLOŽBA, OKRUGLI STOL I OTKRIVANJE SPOMENIKA

SMOJINIH 100: IZLOŽBA, OKRUGLI STOL I OTKRIVANJE SPOMENIKA

Lokacija: Državni arhiv u Splitu (tvrđava Gripe), Zavičajno poetsko-glazbena knjižnica Dalmatina GKMM (Zagrebačka 4), Matejuška


Vrijeme: 10. listopada, 19. listopada, 21. listopada 
 
 
U LISTOPADU KULMINACIJA SMOJINIH 100: IZLOŽBA, OKRUGLI STOL I OTKRIVANJE SPOMENIKA NA MATEJUŠKI
 
Organizacijski odbor "Smojinih 100" najavljuje vrhunac događanja u sklopu obilježavanja Godine Miljenka Smoje, koja je proglasila stotu godišnjicu rođenja ovog velikog splitskog pisca. 
 
Izložba "Velo misto, a mali svit".
Prvi u nizu događanja bit će otvaranje izložbe pod nazivom "Velo misto, a mali svit" koje će se održati u utorak, 10. listopada 2023. godine, s početkom u 11 sati. Lokacija izložbe je Državni arhiv u Splitu, smješten u tvrđavi Gripe. Izložbu organiziraju Državni arhiv u Splitu i Grad Split. Više o izložbi na linku: visitsplit.com
 
Okrugli stol "Smoje i Šarko".
 U sklopu 5. Dana kulturne animalistike, koje organizira Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, bit će održan okrugli stol pod nazivom "Smoje i Šarko". Ovaj događaj će se odvijati u četvrtak, 19. listopada 2023. godine, s početkom u 18 sati. Mjesto događanja je Zavičajna poetsko-glazbena knjižnica Dalmatina GKMM, smještena u Zagrebačkoj 4, Split.
 
Poseban program u Knjižnici Dalmatina započinje 19. 10. 2023. u 18 sati, predstavom dramske grupe 1. gimnazije Split, u kojoj će učenici pod palicom profesorice Sande Cambj predočiti ulomke iz Smojinih Pasjih noveleta. Slijedi okrugli stol o Smoji i Šarku, na kojem će osobne reminiscencije iznijeti Branka Klarić i Siniša Reljić, a literarnu kritiku spomenutog djela Siniša Vuković. Okruglim stolom moderirat će Anita Lunić.
 
Otkrivanje spomenika Miljenku Smoji.
Nadalje, u subotu, 19. listopada 2023. godine, s početkom u 16.30 sati (program započinje u 11 sati), na Matejuški će se službeno otkriti spomenik Miljenku Smoji. Spomenik je djelo akademskih kipara Aleksandra i Ante Guberine. Pridružite nam se u ovim posebnim trenucima posvećenim velikom Miljenku Smoji i njegovom nasljeđu.
 
 
 
 
 
Location: State Archives in Split (Gripe Fortress), Homeland Poetic-Music Library Dalmatina GKMM (Zagrebačka 4), Matejuška

Date: October 9th, October 19th.
 
 
IN OCTOBER, THE CULMINATION OF "SMOJINIH 100": EXHIBITION, PANEL DISCUSSION, AND MONUMENT UNVEILING AT MATEJUŠKA
 
The Organizing Committee of "Smojinih 100" announces the highlight of the events marking the Year of Miljenko Smoje, commemorating the hundredth anniversary of the birth of this great Split writer.
 
Exhibition "Velo misto, a mali svit" (Big town, small world):
The first in a series of events will be the opening of the exhibition titled "Velo misto, a mali svit," which will take place on Tuesday, October 10th, 2023, starting at 11:00 AM. The exhibition will be held at the State Archives in Split, located in the Gripe Fortress. The exhibition is organized by the State Archives in Split and the City of Split. Learn more about the exhibition here: visitsplit.com
 
Panel Discussion "Smoje i Šarko":
As part of the 5th Days of Cultural Animalism organized by the Center for Integrative Bioethics at the Faculty of Philosophy, University of Split, a panel discussion titled "Smoje i Šarko" will be held. This event will take place on Thursday, October 19th, 2023, starting at 6:00 PM. The venue for the discussion is the Homeland Poetic-Music Library Dalmatina GKMM, located at Zagrebačka 4, Split.
 
A special program at the Library "Dalmatina" will commence on October 19, 2023, at 6:00 PM with a performance by the drama group of the 1st Gymnasium in Split, under the guidance of Professor Sanda Cambj, presenting excerpts from Smojin's "Pasje novelete" (Dog Novellas). Following the performance, there will be a roundtable discussion about Smoje and Šare, where personal reminiscences will be shared by Branka Klarić and Siniša Reljić, and literary criticism of the mentioned work will be presented by Siniša Vuković. The roundtable will be moderated by Anita Lunić.
 
Unveiling of the Monument to Miljenko Smoje:
Furthermore, on Saturday, October 19th 2023, starting at 16.30 PM (program begins at 11:00 AM), the official unveiling of the monument to Miljenko Smoje will take place at Matejuška. The monument is the work of academic sculptors Aleksandar and Ante Guberina. Join us in these special moments dedicated to the great Miljenko Smoje and his legacy.
Podijelite:

Istaknuto