SPLITSKI FESTIVAL JEDRENJA

SPLITSKI FESTIVAL JEDRENJA

Lokacija: Split- Mrduja - Bobovišća (Brač) - Vis

Vrijeme: 16. rujna do 15. listopada 2023.

 

Splitski festival jedrenja

 

Manifestacija Splitskog festivala jedrenja okuplja neke od najvažnijih regata u Splitu i održavat će se od 16. rujna do 15. listopada. Pripremite se za cijeli mjesec ispunjen čarima mora, vjetra i jedara!

 

Ovaj jedinstveni međunarodni projekt kombinira kulturu, gastronomiju i jedrenje spajanjem Viške regate, Mrduje, Mrduja Optimist Kupa i Labud Classica, čuvajući tradiciju i suvremeni duh jedrenja.

 

Započinje s Labud i Malom Mrdujom, a glavni događaji su Mrduja i Viška regata.

 

Ostanite u tijeku za mjesecem nautičkog uzbuđenja i nezaboravnih iskustava na prekrasnim vodama Splita! Pridružite nam se od 16. rujna do 15. listopada na Splitskom festivalu jedrenja. 

 

U sklopu festivala održavaju se još 3 regate tijekom listopada, a 2023 godina prva je u kojoj se ovi događaji organiziraju pod jednim jedinstvenim nazivom – Splitski festival jedrenja.

 

 

Regate:

 

Labud classic ili regata „morskih oldtimera“, 16. - 17. rujna 2023. - Vlasnici klasičnih jedrilica imaju mogućnost startati podno Sustipana i usporediti svoje vještine jedrenja u dvije klase: Classic (drveni brodovi stariji od 40 godina), te Vintage (stariji od 30 godina izrađeni u stakloplastici i drugim materijalima). Ruta se jedri u trećoj suboti rujna, na početku „babljeg ljeta“, u dvije navigacijske etape. Prva navigacijska etapa, Split – Bobovišća, bodovat će se kao prvo jedrenje. Druga navigacijska etapa, Bobovišća – Split, bodovat će se kao drugo jedrenje.

Vrijeme: 16. - 17. rujna 2023.

 

Mala Mrduja, 22. - 24. rujna 2023. - Najznačajnija jedriličarska regata za najmlađe, Mrduja Optimist Kup, ili kako ga često nazivamo, “Mala Mrduja”, donosi sa sobom čaroliju i radost jedrenja, ali ovaj put za naše najmlađe jedriličare. To je prilika za mlade nade da pokažu svoj talent i strast prema jedrenju. Na startnoj liniji, ne samo da ćemo vidjeti već iskusne natjecatelje koji su prošli kroz mnoge valove i vjetrove, već ćemo pozdraviti i one nove, svježe optimiste, tek izašle iz ljetnih škola jedrenja.

 

Mrduja, 30. rujna - 1. listopada 2023. - Mrdujska regata osvaja srca zaljubljenika u more, jedra i vjetra već 92 godine. Radi se o najstarijoj regati na Mediteranu koja okuplja “šarenilo” među posadama. Od jurilica i brzih brodova, barki s latinskim jidrom, do onih obiteljskih, gdje cijele obitelji zajedre prema Mrduji. Ta se tradicija ne prekida. 

Otočić Mrduja po kojem je i ova regata dobila ime je okretište ili pomoćni cilj na ruti Split–Mrduja–Split dugoj 22 milje. Ona je najmasovnija regata na hrvatskoj obali Jadrana s više od 300 jedrilica svake godine. Jedriličari iz cijele zemlje jedre s pravim, profesionalnim posadama, a neki iz zabave i ljubavi prema vjetru i moru. Unatoč tome, svi su ravnopravni sudionici ovoga jedriličarskog praznika. „Mrduja“ nije samo regata, već i prilika za okupljanje starih prijatelja, razmjenu iskustava, i stvaranje novih priča.

Vrijeme: 30. rujna - 1. listopada 2023.

 

Viška regata, 13. - 15. listopada 2023. - Viška regata okuplja ono najbolje od hrvatskog i europskog jedrenja, bilo da se radi o ljudima željnima sportskog nadmetanja ili onima koji naprosto uživaju u suživotu s prirodom, a vozi se punih 28 nautičkih milja i to dva puta – od Splita do Visa i – nakon dana odmora ispunjenog revijalnim jedrenjem i tradicionalnim druženjem u Visu – nazad prema Splitu. Smatra se najprestižnijim krstaškim jedriličarskim spektaklom u Hrvatskoj s preko 150 posada i više od 1200 jedriličara, a iduće godine će proslaviti svojih 80 godina postojanja! Ova regata najpopularnija je višednevna regata u Hrvatskoj, a svoju atraktivnost zahvaljuje i kasnolistopadskom terminu koji za mnoge nautičare znači posljednje jedrenje u sezoni.

 

Više informacija na: www.regata.hr

Kontakt: info@regata.hr

 

 

Location: Split - islet Mrduja - island Brač (Bobovišća) - island Vis


Duration: September 16th - October 15th, 2023

 

Split Sailing Festival

 

The Split Sailing Festival brings together some of the most important regattas in Split and will take place from September 16th to October 15th. Get ready for a whole month filled with the charms of the sea, wind, and sails!

 

This unique international project combines culture, gastronomy, and sailing by merging the Vis Regatta, Mrduja, Mrduja Optimist Cup, and Labud Classica while preserving the tradition and contemporary spirit of sailing.

 

It starts with Labud and Little Mrduja, with the main events being Mrduja and the Vis Regatta.

 

Stay tuned for a month of nautical excitement and unforgettable experiences on the beautiful waters of Split! Join us from September 16th to October 15th at the Split Sailing Festival.

 

As part of the festival, three more regattas are held in October, and the year 2023 marks the first time these events are organized under one unique name - the Split Sailing Festival.

 

Regattas:

 

Labud Classic or "Sea Vintage" Regatta, September 16 - 17, 2023 - Owners of classic sailing vessels, mainly wooden ones, have the opportunity to start from Sustipan and test their sailing skills in two classes: Classic (boats older than 40 years) and Vintage (older than 30 years, made of fiberglass and other materials). The route is sailed on the third Saturday of September, at the beginning of "bablje ljeto" (grandma's summer), in two navigation stages. The first navigation stage, Split – Bobovišća, will be scored as the first race. The second navigation stage, Bobovišća – Split, will be scored as the second race.

 

Little Mrduja, September 22 - 24, 2023 - The most significant sailing regatta for the youngest, Mrduja Optimist Cup, or as it's often called, "Little Mrduja," brings the magic and joy of sailing, but this time for our youngest sailors. It's an opportunity for young talents to showcase their skills and passion for sailing. At the starting line, we'll not only see experienced competitors who have sailed through many waves and winds but also welcome new, fresh optimists who have just completed their summer sailing schools.

 

Mrduja, September 30 - October 1, 2023 - The Mrduja regatta has captured the hearts of sea, sail, and wind enthusiasts for 92 years. It is the oldest regatta in the Mediterranean that gathers a "colorful mix" of crews. From racing yachts and fast boats, to Latin sail boats, and family vessels where entire families sail towards Mrduja. This tradition endures.

The islet of Mrduja, after which this regatta is named, serves as a turning point or an auxiliary goal on the route Split–Mrduja–Split, covering a distance of 22 nautical miles. It is the most massive regatta on the Croatian Adriatic coast, with more than 300 sailboats participating each year. Sailors from all over the country compete with professional crews, while some do it for the sheer love of wind and sea. Nonetheless, all are equal participants in this sailing celebration. "Mrduja" is not just a regatta but also an opportunity to reunite old friends, exchange experiences, and create new stories.

 

Vis Regatta, October 13 - 15, 2023 - The Vis Regatta brings together the best of Croatian and European sailing, whether it's people eager for sports competition or those who simply enjoy coexisting with nature. It covers a full 28 nautical miles, twice – from Split to Vis and – after a day of leisure filled with exhibition sailing and traditional gatherings in Vis – back to Split. It is considered the most prestigious cruising sailing spectacle in Croatia, with over 150 crews and more than 1200 sailors, celebrating its 80th anniversary next year! This regatta is the most popular multi-day regatta in Croatia, owing in part to its late October timing, signifying the season's final sailing journey for many sailors.

 

For more information, please visit: www.regata.hr

Contact: info@regata.hr

Podijelite:

Istaknuto