IZLOŽBA "HOMO EX HUMO" - EDUARD VISKOVIĆ

IZLOŽBA "HOMO EX HUMO" - EDUARD VISKOVIĆ

 Lokacija: Hrvatski pomorski muzej Split, Glagoljaša 18, tvrđava Gripe


Vrijeme: 23.kolovoza. – 26. studenog. 2023.
 
 
Višegodišnja arheološka istraživanja antičkih lokaliteta u gradu Hvaru biti će predstavljena u Hrvatski pomorski muzej Split na izložbi "Homo ex humo - antičke nekropole grada Hvara".
 
Autor izložbe je Eduard Visković.
 
 
Web stanica: hpms.hr
 
 
 

Location: Croatian Maritime Museum Split, Glagoljaša 18, Fort Gripe

Time: August 23rd - November 26th, 2023.
 
 
Years of archaeological research on ancient sites in the city of Hvar will be presented at the Croatian Maritime Museum Split in the exhibition "Homo ex humo - Ancient Necropolises of the City of Hvar."
 
The exhibition is curated by Eduard Visković.
 
 
Web site: hpms.hr
 

 

Podijelite:

Istaknuto