IZLOŽBA "KONSTELACIJA DUHA" - ANDREA RESNER

IZLOŽBA "KONSTELACIJA DUHA" - ANDREA RESNER

 Lokacija: Galerija umjetnina, Ulica Kralja Tomislava 15


Vrijeme: 05.rujna. – 01. listopada. 2023.
 
 
 
 
Kustosica: Marija Stipišić Vuković
 
Međunarodni projekt GARDENING OF SOUL
 
 
Suradnjom sa splitskom umjetnicom Andreom Resner Galerija umjetnina nastavlja sudjelovanje na međunarodnom višegodišnjem projektu GARDENING OF SOUL koji je osmišljen oko umjetničkih interpretacija fenomena vrta i vrtlarenja shvaćenog u širem socijalnom, ekonomskom, ekološkom i kulturnom kontekstu.
 
Prema Hrvatskoj enciklopediji konstelacija je u prenesenom značenju, raspored, razmještaj; stjecaj okolnosti, prilika; položaj, situacija. Prema riječima same autorice konstelacija je zatvoreni (ponekad otvoreni) sustav u kojem su svi elementi u međuodnosu. Tek kada su svi elementi unutar konstelacije uključeni i vitalni i cjelina postaje zdrava i vitalna. Razumijevajući prirodu i nebo iznad nas posvuda je moguće uočiti konstelacije, tj. viši red koji izvire iz kaosa. Andreina konstelacija duha praksa je prenošenja drevnog znanja naših predaka u novi kontekst. Koristeći medije crteža, instalacije i videa, autorica donosi sveprisutne simbole prirodnog svijeta, koje postavlja u međuodnos te na taj način oživotvoruje novu vitalnu konstelaciju koja služi kao pozivnica za ulazak u novu priču.
 
Multimedijalna instalacija Andree Resner nakon Galerije umjetnina u prosincu će ove godine biti predstavljena na velikoj međunarodnoj izložbi na Umjetničkoj akademiji u Usti nad Labem u Češkoj koja je nositelj ovog međunarodnog projekta.
 
Andrea Resner rođena je u Splitu 1987. godine. Diplomirala je na Likovnoj akademiji u Zagrebu 2012. godine, Nastavnički odsjek – Grafika te na Umjetničkoj akademiji u Splitu 2019., Odsjek za film i video. Djeluje na područjima crteža, animacije, filma, prostorne instalacije i poezije. Kroz različite medije istražuje poetiku i estetiku mitološkog i arhetipskog jezika kojim komuniciraju svijet prirode i duhovni aspekti stvarnosti.
 
Više informacija na linku.
 
 
 
Location: Gallery of Fine Arts, Ulica Kralja Tomislava 15

Duration: September 05th - October 1st, 2023.
 
 
International project GARDENING OF SOUL
 
Curator: Marija Stipišić Vuković
 
 
By collaborating with the Split artist Andrea Resner, the Museum of Fine Arts continues its participation in the international multi-year project GARDENING OF SOUL, which is conceived around artistic interpretations of the phenomenon of gardens and gardening, understood within a broader social, economic, ecological, and cultural context.
 
According to the Croatian Encyclopaedia, a constellation in the figurative sense refers to arrangement, disposition; combination of circumstances, opportunity; position, situation. According to the artist herself, a constellation is a closed (sometimes open) system in which all elements are interrelational. It is only when all elements within the constellation are included and vibrant that the whole is healthy and vibrant as well. Through understanding nature and the sky above us we see constellations everywhere. A greater order emerging from chaos. Andrea’s constellating spirit is a practice of bringing ancient knowledge of our ancestors into a new context. Using the mediums of drawing, sculpture, installation, and video, the artist brings to life ubiquitous symbols of the natural world and places them into correlation, thus giving life to a new vibrant constellation that serves as an open invitation to step into a new story.
 
Andrea Resner’s multimedia installation, after being presented at the Museum of Fine Arts, will, in December this year, be showcased at a major international exhibition at the Faculty of Art and Design in Ústí nad Labem, the Czech Republic, which is the host of this international project.
 
Andrea Resner was born in Split in 1987. She obtained a degree in Art Education (printmaking department) from the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2012, and a degree in Film and Video from the Arts Academy in Split in 2019. She has been working in the mediums of drawing, animation, film, spatial installations, and poetry. Through various media, she explores the poetics and aesthetics of the mythological and archetypal language through which the world of nature and the spiritual aspects of reality communicate.
 
More info on link

 

Podijelite:

Istaknuto