IZLOŽBA ČETIRI ELEMENTA

IZLOŽBA ČETIRI ELEMENTA

 Lokacija: Galerija umjetnina, 

Vrijeme: 10. kolovoza. – 24. rujna. 2023.

 

 

 

Kustosi izložbe: Vanja Babić, Božo Majstorović

 

 

Umjetnici/e: Ivo Deković, Sandro Đukić, Ivo Gattin, Đorđe Jandrić, Anto Jerković, Božidar Jurjević, Željko Kipke, Zlatko Kopljar, Ivan Kožarić, Jelena Lovrec, Dalibor Martinis, Mak Melcher, Davor Mezak, Marijan Molnar, Lav Paripović, Renata Poljak, Ivan Posavec, Damir Sokić, Goran Trbuljak, Gorki Žuvela

 

Multimedijalno osmišljena izložba Četiri elementa obuhvaća radove što su ih umjetnici/umjetnice različitih generacija realizirali tijekom posljednje trećine prošloga te početkom ovoga stoljeća, dakle u razdoblju od postupne tranzicije modernističke u postmodernističku epohu pa sve do suvremenosti. Izložba svoju neposrednu inspiraciju crpi iz filozofskog koncepta antičkog mislioca Empedokla (5. st. pr. Kr.) koji je cjelokupnu pojavnost prirode i svijeta objašnjavao posredstvom četiri osnovna i vječna elementa: Vatre, Vode, Zemlje i Zraka. Empedoklo, naime, uči kako o uzajamnom te u različitim omjerima iskazanom prožimanju ili razdvajanju spomenutih elemenata ovise vizualne i tvarne karakteristike apsolutno svega postojećeg. Tezu o postojanju četiri osnovna elementa preuzet će i Aristotel, a zahvaljujući aristotelovskoj tradiciji ona će se zadržati i tijekom srednjega vijeka. Ista podjela definirala je, međutim, i sustav znakova astrološkog zodijaka, pri čemu će po tri znaka od njih ukupno dvanaest sačinjavati vatrenu, vodenu, zemljanu odnosno zračnu skupinu. A upravo će astrološki diskurs – ponajprije zahvaljujući nastojanjima znamenitog njemačkog povjesničara umjetnosti Abyja Warburga da odgonetne metaznastveni zodijački ključ po kojemu su programski osmišljene i izvedene renesansne freske u Palazzo Schifanoia u Ferrari – na određeni način rezultirati i rađanjem ikonologije, jedne od najrevolucionarnijih te najutjecajnijih metoda za tumačenje pojedinih umjetničkih djela.

 

Izložba Četiri elementa prezentira, dakle, radove koji se po svojim formalnim, sadržajnim ili izvedbenim karakteristikama izravno referiraju na vatru, vodu, zemlju ili zrak, iskazujući pritom doista začudnu raznolikost autorskih strategija i pristupa. Tako se u interpretacijama zastupljenih umjetnika/umjetnica pojedini elementi mogu iskazivati kao atraktivan odnosno intrigantan motiv, kao primarni gradbeno-tvarni čimbenik, kao posljedica nekih socijalno uvjetovanih a katkada i destruktivnih ljudskih aktivnosti, ili pak kao iskaz stanovitih metafizičko-magijskih konotacija. Svi radovi – svaki na svoj način – posjeduju, međutim, i naglašenu simboličku komponentu koja u znatnoj mjeri definira njihovu estetiku, istodobno otvarajući i brojne interpretacijske mogućnosti.

 

Sve informacije možete naći na ovom linku.www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1777/

 

 

Location: Gallery of Fine Arts,

Time: August 10th - September 24th, 2023.

 

 

Exhibition curators: Vanja Babić, Božo Majstorović

 

Artists: Ivo Deković, Sandro Đukić, Ivo Gattin, Đorđe Jandrić, Anto Jerković, Božidar Jurjević, Željko Kipke, Zlatko Kopljar, Ivan Kožarić, Jelena Lovrec, Dalibor Martinis, Mak Melcher, Davor Mezak, Marijan Molnar, Lav Paripović, Renata Poljak, Ivan Posavec, Damir Sokić, Goran Trbuljak, Gorki Žuvela

 

The multimedia-designed Four Elements exhibition includes works by artists of different generations who worked during the last third of the past century and the beginning of this century - from the gradual transition from the modernist to the postmodernist era until the present day. The exhibition draws its immediate inspiration from the philosophical concept of the ancient thinker Empedocles (5th century BC), who explained the entire appearance of nature and the world through four essential and eternal elements: Fire, Water, Earth and Air. Namely, Empedocles teaches that the visual and material characteristics of everything depend on the mutual interweaving or separation of the elements in different proportions. Aristotle would also adopt the thesis of the four elements, and thanks to the Aristotelian tradition, it would persevere in the Middle Ages. The same division also defined the system of the zodiac, whereby three out of twelve signs would make up the fire, water, earth and air groups. Thanks to the famous German art historian Aby Warburg’s efforts to unravel the metascientific zodiac key (by which the Renaissance frescoes in the Palazzo Schifanoia in Ferrara were programmed and executed), this astrological discourse would give birth to iconology, one of the most revolutionary and influential methods for interpretation of art.

 

The Four Elements exhibition presents works that refer to fire, water, earth, or air - in their form, content, or performance characteristics, thus showing a remarkable variety of the artists’ strategies and approaches. Moreover, in the interpretations of the represented artists, certain elements can be expressed as attractive or intriguing motifs, as primary building-material factors, as consequences of some socially conditioned and sometimes destructive human activities, or as expressions of metaphysical-magical ideas. All the works - each in its own way - possess an emphasized symbolic component that broadly defines their aesthetics, simultaneously opening numerous interpretation possibilities.

 

More info on link.

Podijelite:

Istaknuto