5. STARTUP EUROPE REGATTA

5. STARTUP EUROPE REGATTA

 

Od 4. do 6. listopada ove godine, Split će ponovno zaživjeti kao domaćin jedinstvenog događaja - Startup Europe Regatte. Od predstavljanja startupa do jedrenja u splitskom akvatoriju, Regatta će se pobrinuti da bude snažan vjetar u leđa! Jasno je da je Split posljednjih nekoliko godina više od lijepe turističke destinacije.

Sve veći broj startupa, njihov rast i napredak učinili su prijestolnicu Dalmacije i pravom tech oazom. A da to nije od jučer, dokazuje i dolazak vodeće startup konferencije već 5. godinu za redom.

 

Startupi će ponovo zavladati splitskom Rivom

Lijepo je na Rivi vidjeti ambiciozne ljude kako dijele svoje poslovne vizije koje su danas tek startupi, ali s vremenom imaju potencijal postati ozbiljne splitske tvrtke.

Tko god se nađe na Rivi za dane konferencije imat će priliku upoznati gotovo 100 različitih startupa - što lokalnih i hrvatskih pa tako i inozemnih. Kako bi Startup Regatta bila uistinu i regata, nakon dvodnevnog konferencijskog dijela slijedi plovidba splitskim akvatorijem i druženja i upoznavanja u nešto opuštenijem ambijentu.

 

Ipak, na Startup Regatti ne povezuju se samo ljudi, već i snovi i ambicije. Ova konferencija okuplja investitore, partnere i pokretače startupa iz raznih dijelova svijeta. Pruža priliku za upoznavanje i druženje s istomišljenicima, za razvijanje strategija s poslovnim investitorima, stjecanje novih znanja od iskusnih mentora i još mnogo toga.

 

U srcu priče o startupima, nezaobilazna je i Digitalna Dalmacija - prava katalizatorska snaga koja je na jedan način i oblikovala splitsku startup scenu.

Njihova predanost ovom području traje već godinama kroz raznovrsne aktivnosti poput edukacija, organiziranja startup akademije, povezivanja s mentorima i investitorima pa do financijske podrške. Sada, u partnerstvu sa stručnjacima iz Zagreba, Digitalna Dalmacija diže cijeli koncept na jedan posve novi nivo organizacijom ove konferencije.

Velika novost ovogodišnje konferencije je upravo Digital Dalmatia Day! Nakon velikog uspjeha i ogromnog interesa, nadodan je još jedan dan posvećen lokalnoj developerskoj i startup sceni. Ovaj poseban dan pruža priliku za susret s najboljim stručnjacima u industriji te otvara vrata za umrežavanje, suradnju i neprestano učenje.

 

Više detalja o samom događanju može se pronaći na https://startupeuroperegatta.com/.

 

 

From October 4th to 6th this year, Split will once again come to life as the host of a unique event - the Startup Europe Regatta. From startup presentations to sailing in the Split archipelago, the Regatta will make sure to provide a strong tailwind! It's clear that in recent years, Split has become more than just a beautiful tourist destination.

The increasing number of startups, their growth, and progress have turned the capital of Dalmatia into a true tech oasis. And to prove that it's not a recent development, the arrival of the leading startup conference for the 5th consecutive year speaks volumes.

 

Startups will once again take over Split's waterfront

It's a beautiful sight on the waterfront to see ambitious individuals sharing their business visions, which are still just startups but have the potential to become established Split-based companies over time.

Anyone present on the waterfront during the conference days will have the opportunity to meet almost 100 different startups - both local, Croatian, and international. To truly make it a regatta, after the two-day conference, there's sailing in the Split archipelago and socializing and networking in a more relaxed setting.

 

However, at the Startup Regatta, it's not just people who connect, but also dreams and ambitions. This conference brings together investors, partners, and startup initiators from all over the world. It offers an opportunity to meet and socialize with like-minded individuals, develop strategies with business investors, gain new knowledge from experienced mentors, and much more.

 

At the heart of the startup story, Digital Dalmatia is an indispensable catalyst that has, in a way, shaped the Split startup scene.

Their dedication to this area has been ongoing for years through various activities such as education, organizing a startup academy, connecting with mentors and investors, and providing financial support. Now, in partnership with experts from Zagreb, Digital Dalmatia is taking the whole concept to an entirely new level by organizing this conference.

A significant addition to this year's conference is the Digital Dalmatia Day! Following its great success and enormous interest, an additional day dedicated to the local developer and startup scene takes place. This special day offers an opportunity to meet the best industry experts and opens the doors for networking, collaboration, and continuous learning.

 

More details about the event are available at https://startupeuroperegatta.com/.

Podijelite:

Istaknuto