SUDAMJA 2023. - Proslava blagdana sv. Dujma i Dana grada Splita

SUDAMJA 2023. - Proslava blagdana sv. Dujma i Dana grada Splita

 

SUDAMJA 2023. - PROGRAM PROSLAVE BLAGDANA SV. DUJMA I DANA GRADA SPLITA (.pdf)

 

*Proslava Dana Marjana, kao posljednji događaj u okviru ovogodišnje Sudamje koji je bio planiran za 14. svibnja 2023. u organizaciji gradske tvrtke Žnjan d.o.o. zbog loše vremenske prognoze i nemogućnosti izvođenja planiranog bogatog programa, odgađa se za nedjelju, 21. svibnja 2023. godine. Iz istog razloga osigurane Prometove besplatne autobusne linije za prijevoz građana na relaciji HNK – Marjan / Marjan – HNK odgađaju se za slijedeću nedjelju.

 

Programom manifestacije „Sudamja 2023.“ kojega je na svojoj posljednjoj sjednici usvojio ovogodišnji Odbor za proslavu, obuhvaćeno je preko trideset manifestacija vjerskog, kulturnog, zabavnog i sportskog sadržaja.

 

Događanja vezana za Sudamju započela su još 25. ožujka Turnirom o' balot,  koji se svake subote organizira u lučici Split, a završavaju 14. svibnja Danom Marjana i  revijalnom utrkom veslačkih legendi Oxforda, Cabridgea i Splita u Gradskoj luci. Ipak, najviše programa odvijat će se od 28. travnja, kada je i početak Devetnice u čast sv. Dujma. Od toga dana u splitskoj Prvostolnici svakodnevno će se održavati svete mise, propovjedi i koncerti duhovne glazbe sve do 7. svibnja kad će se nakon procesije od Perstila preko Hrvojeve ulice do Rive održati misno slavlje na Rivi koje predvodi apostolski upravitelj Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Želimir Puljić.

 

U organizaciji Turističke zajednice grada Splita i ove su godine predviđeni brojni nastupi Kulturnih umjetničkih društava i zabavnih glazbenih sastava te raznih manifestacija za sve uzraste. Novost je što se njihovi programi odvijaju na dvije lokacije, uz onu na Trgu Gaje Bulata, po prvi put i na prostoru ispred Peškarije u Marmontovoj.

 

Turističko-ugostiteljska škola Split (RCK Split) u suradnji s Turističkom zajednicom grada Splita, u sklopu "Dana grada Splita - Sudamje", organizira gastro događaj „Svetom Duji u čast, puku grada u slast“ dana 6. svibnja 2023. na Prokurativama (Trg Republike) s početkom u 11:00. U sklopu manifestacije „Svetom Duji u čast, puku grada u slast“, kojoj je cilj promocija deficitarnih zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za buduće učenike i širu javnost, učenici Turističko-ugostiteljske škole Split (RCK Split) i partnerskih škola će u suradnji sa renomiranim chefovima demonstrirati svoje vještine u pripremi jela i napitaka u funkciji održivosti, njegujući tradicionalne baštinske vrijednosti. Za tu će prigodu mladi konobari pod vodstvom koktel majstora Jure Vojkovića predstaviti koktel Sv. Duje, a kuhari mentorirani chefovima: Hrvojem Zirojevićem, Stipom Šušnjarom i Ivanom Temšićem gastronomske specijalitete koji su se tradicionalno pripremali u vrijeme Sudamje. Za slatki dio pobrinut će se mladi slastičari mentorirani poznatom slastičarkom Teom Mamut. Hrana i piće dijelit će se građanima i turistima besplatno. Za provođenje ove aktivnosti koristit će se mobilna oprema nabavljena iz Projekta uspostave regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, a planiran je i prigodan zabavni program u organizaciji plesnog studija Clique iz Splita.

 

U okviru ovogodišnje Sudamje veći broj događanja realizirat će i gradska tvrtka Žnjan d.o.o. počevši od programa na Marjanu povodom Međunarodnog praznika rada, organizacije tradicionalnog Sajama Sudamje 5., 6. i 7. svibnja te ove godine čak tri koncerta na velikoj pozornici na Rivi. Tako će 5. svibnja nastupiti Hari Rončević povodom 30 godina svoga glazbenog stvaralaštva, 6. svibnja Magazin, a na sam blagdan sv. Dujma, 7. svibnja, nastupit će Neno Belan & Fiumensi. Ni ove godine neće izostati vatromet kao ni tradicionalna tombula uz nastup Mješovite klape Filip Dević prije početka izvlačenja brojeva.

 

Među koncertima klasične glazbe ovogodišnje Sudamije za istaknuti je gala koncert violiniste Stefana Milenkovića u Hrvatskom domu u Tončićevoj. Također u Hrvatskom domu, 2. svibnja će s namjerom trajnog očuvanja kulturno-umjetničkog amaterizma u gradu Splitu u okviru programa „Spli'ski konfužjun“ po prvi put zajedno na pozornici nastupiti sedam splitskih tradicijskih društava.

 

Autor vizuala ovogodišnje proslave blagdana sv. Dujma - Dana grada Splita koji će ovih dana najprije u vidu plakata osvanuti na oglasnim panoima u gradu je dizajner Stjepko Rošin.

 

 

SUDAMJA 2023 - FEAST OF ST. DOMNIUS AND THE DAY OF THE CITY OF SPLIT PROGRAM (.pdf)

 

The celebration of the Marjan Forest Park Day, the last event within this year's Sudamja, planned for May 14, 2023, by the city company Žnjan d.o.o. due to the bad weather forecast and the impossibility of carrying out the planned rich program, is postponed to Sunday, May 21, 2023. For the same reason, Promet's free bus lines for the transport of citizens on the route HNK - Marjan / Marjan - HNK are postponed until next Sunday.

 

The program of the event "Sudamja 2023", adopted by this year's Celebration Committee at its last session, includes over thirty events of religious, cultural, entertainment, and sports content.

 

Events related to Sudamja began on March 25, 2023, with the Tournament o' Balot, which is organized every Saturday in the small port of Spinut and ends on May 14 with Marjan Forest Park's Day and a show race of the rowing legends of Oxford, Cambridge and Split in the City Port. However, most programs will take place from April 28, when the Novena in honor of St. Domnius starts. From that day on, Holy Masses, sermons, and spiritual music concerts will take place daily in the Cathedral of St. Domnius until May 7, when, after the procession from Perstil via Hrvojeva Street to the Riva, a mass celebration will take place on the Riva, led by the apostolic administrator of the Split-Makarska Archdiocese, Želimir Puljić.

 

Tourist Board of Split organizes performances of cultural artistic societies, musical ensembles, and other various events for all ages. The novelty is that its programs take place in two locations, in addition to the one on Gajo Bulat Square, for the first time in the area in front of Peškarija (Fish Market) in Marmontova street.

 

The Tourism and Catering School Split (RCK Split), in cooperation with the Tourist Board of Split, as part of the "Sudamja 2023", is organizing the gastronomic event „Svetom Duji u čast, puku grada u slast“ on May 6, 2023, at Prokurative (Republic Square) starting at 11:00 a.m. As part of the gastronomic event  „Svetom Duji u čast, puku grada u slast“, the aim of which is to promote deficient occupations in the tourism and hospitality sector for future students and the general public, students of the Tourism and Catering School Split (RCK Split) and partner schools will, in cooperation with renowned chefs and caterers, demonstrate their skills in the preparation of food and drinks in the function of sustainability, nurturing traditional heritage values. For this occasion, young waiter students, under the leadership of cocktail master Jura Vojković, will present the cocktail St. Domnius. The young chef students, mentored by chefs: Hrvoje Zirojević, Stipe Šušnjara, and Ivan Temšić, will prepare gastronomic specialties that were traditionally made during the time of Sudamja. The sweet part will be taken care of by young confectioners mentored by famous confectioner Teo Mamut. Food and drinks made will be free for citizens and visitors. The Dance studio Clique from Split will prepare an appropriate entertainment program during the event.

 

As part of this year's Sudamja, the city company Žnjan d.o.o. organizes a larger number of events, starting with the program in Marjan Forest Park on the occasion of the International Labor Day, the organization of the traditional Sudamja Fair on May 5, 6 and 7, and this year even three concerts on the big stage on the Riva. Thus, on May 5, Hari Roncevic will perform on the occasion of 30 years of his musical creativity; on May 6, group Magazin and for the feast of St. Domnius on May 7, Neno Belan & Fiumensi will perform. This year there will be fireworks and a traditional raffle with the performance of Mixed klapa group Filip Dević before the start of the drawing of numbers.

 

Among the classical music concerts of this year's Sudamja, the gala concert of violinist Stefan Milenković at the Concert Hall Hrvatski dom Split deserves special mention. Also, in the Concert Hall Hrvatski dom Split, on May 2, to permanently preserve cultural and artistic amateurism in the city of Split, as part of the program "Spli'ski konfunžjun", seven traditional cultural societies of Split will perform together on stage for the first time.

 

The author of the visuals of this year's Feast of St. Domnius - Day of the City of Split, which these days will first appear in the form of posters on billboards in the city, is designed by designer Stjepko Rošin.

Podijelite:

Istaknuto