16. FESTIVAL HRVATSKE DRAME ZA DJECU - MALI MARULIĆ

16. FESTIVAL HRVATSKE DRAME ZA DJECU - MALI MARULIĆ

 

Vrijeme održavanja: 3. - 6. travnja 2023.

 

Festival Mali Marulić je utemeljen 2008. godine i organiziran od strane Gradskog kazališta lutaka Split. Festival svake godine okuplja najbolje predstave nastale prema hrvatskom literarnom predlošku, u izboru selektora programa.

 

PROGRAM FESTIVALA sastoji se od glavnog programa (izvedbe selektiranih predstava) i pratećih programa (čitanja nagrađenih tekstova, slušaonice radio-igre, predstave izvan konkurencije, promocije,..).

 

Glavni program sastoji se od izvedbi selektiranih predstava u natjecateljskom dijelu programa (prosječno 8 ansambala, 10 – 14 izvedbi), a redovan prateći program od čitanja nagrađenih tekstova Natječaja za dramski tekst  (u suradnji s Umjetničkom akademijom u Splitu, program u Gradskoj knjižnici ili HNK);radio –igre za djecu u osnovnim školama, u suradnji s Dramskim programom HRT-a.

 

Više informacija dostupno je na http://gkl-split.hr/marulic.

 

 

16th Croatian Drama Festival for Children - Mali Marulić

 

Event time: April 3 - 6, 2023

 

The Mali Marulić Festival was founded in 2008 and organized by the City Puppet Theater of Split. Every year, the festival brings together the best plays created according to the Croatian literary model, as chosen by the program selector.

 

THE FESTIVAL PROGRAM consists of the main program (performances of selected plays) and supporting activities (reading award-winning texts, listening to radio plays, non-competition plays, promotions,...).

 

The main program consists of performances of selected plays in the competition part of the program (on average 8 ensembles, 10-14 play performances) and a regular supporting program of readings of prize-winning texts of the Drama Text Competition (in cooperation with the Academy of Arts in Split, program in the City Library or Croatian National Theater ); radio - games for children in elementary schools, in cooperation with the Drama Program of Croatian Radiotelevision.

 

More information is available at http://gkl-split.hr/marulic.

Podijelite:

Istaknuto