IZLOŽBA: RASTAVI, SASTAVI, NASTAVI

IZLOŽBA: RASTAVI, SASTAVI, NASTAVI

 

Lokacija: Galerija umjetnina Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

RASTAVI, SASTAVI, NASTAVI

Modul 1

izložba u postavu zbirke Galerije umjetnina

27. siječnja – 26. ožujka 2023.

 

Izložba studentskih umjetničkih intervencija u postavu zbirke Galerije umjetnina rezultat je novog suradničkog projekta nazvanog Rastavi, sastavi, nastavi kojeg je Galerije umjetnina pokrenula s Odsjekom za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu i Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu.

 

Prvi modul je kroz rad studenata s mentorima i s prvim realizacijama prostornih intervencija započet tijekom 2022. godine a svoju konačnu izložbenu prezentaciju ima u Noći muzeja, 27. siječnja 2023. Fokusirao se na istraživanje i reinterpretaciju dijela postava zbirke Galerije umjetnina u kojem su izložene umjetnine nastale u razdoblju od 14. st. pa sve do 1950-ih godina. Studenti umjetničke akademije su prema slobodnom odabiru reagirali na pojedina izložena umjetnička djela koristeći ih kao poticaj za produkciju vlastitih radova, a cijeli proces su studenti povijesti umjetnosti popratili svojim interpretativnim tekstovima. Ovakvim je intervencijama postav zbirke dobio potpuno novu dinamiku i publici otvorio nove mogućnosti čitanja i spoznaje umjetničkih djela izdvojenih iz definiranog okvira konteksta njihovog nastanka i zadane muzejske prezentacije, dok je studentima omogućio jedinstvenu priliku kreativnog učenja odmaknutog od uobičajenih nastavnih formata.

 

U projektu sudjeluju:

 

Studenti Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu: Marija Bebić, Mihael Frančić, Anna Perlain, Marija Petrović

 

Studentice Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu: Ljubica Bilić, Lea Fabijan, Matea Krivić, Antonia Mihovilović, Mia Miošić, Blaženka Miše, Marija Pocrnjić, Željka Vuko

 

Autorica koncepta je Jasminka Babić, ravnateljica Galerije umjetnina, a voditelji projekta su red.prof.art (T) Viktor Popović, doc.art. Neli Ružić (Umjetnička akademija u Splitu), izv.prof. dr.sc. Dalibor Prančević (Filozofski fakultet u Splitu).

 

Više informacija dostupno je na https://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1763/.

 

 

Location: Museum of Fine Arts Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

DISASSEMBLE, ASSEMBLE, REASSEMBLE

Module 1

exhibition in the Museum of Fine Arts' collection display

27 January – 26 March 2023

 

The exhibition of students' art interventions in the Museum of Fine Arts' collection display is the result of a new collaborative project titled Disassemble, Assemble, Reassemble initiated between the Museum of Fine Arts, the Painting Department of the Arts Academy in Split and the Art History Department of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Split.

 

The first module in which the students worked with mentors and produced their first site-specific interventions has started in 2022 and will have its final exhibition presentation on 27 January 2023, during Night of the Museums. It is focused on the research and reinterpretation of part of the Museum of Fine Arts’ collection displaying artworks created in the period from the 14th c. through to the 1950s. The students of the Arts Academy were free to choose and react to individual works on display, using them as an incentive for the production of their own works, and the entire process was accompanied by art history students with their interpretive texts. With such interventions, the very display of the collection acquired a completely new dynamic quality and revealed to the audience new possibilities of reading and understanding art, separate from the defined framework of the context of their creation and the conventional museum presentation, at the same time providing the students with the unique opportunity for creative learning different from the usual educational formats.

 

Project participants:

 

Students of the Painting Department of the Arts Academy in Split: Marija Bebić, Mihael Frančić, Anna Perlain, Marija Petrović

 

Students of the Art History Department of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Split: Ljubica Bilić, Lea Fabijan, Matea Krivić, Antonia Mihovilović, Mia Miošić, Blaženka Miše, Marija Pocrnjić, Željka Vuko

 

Author of the project concept is Jasminka Babić, director of the Museum of Fine Arts and project managers are Full Professor (T) Viktor Popović and Assistant Professor Neli Ružić (Arts Academy), Associate Professor Dalibor Prančević, PhD (Faculty of Humanities and Social Sciences).

 

More information is available at https://www.galum.hr/en/exhibitions/exibition/1763/.

Podijelite:

Istaknuto