IZLOŽBA: PUTEVIMA MIRA - PROGRAM DUBROVNIK NA PERISTILU

IZLOŽBA: PUTEVIMA MIRA - PROGRAM DUBROVNIK NA PERISTILU

 

Lokacija: Prokultura - Kuća jezika i kulture Peristil powered by OTP banka, Kraljice Jelene 1, 21000 Split

 

Otvorenje: Ponedjeljak, 16. siječnja 2023. godine u 19:00 sati

 

Siječanj u Prokulturi - Kući jezika i kulture Peristil donosi bogat program iskazujući gostoprimstvo umjetnicima, kreativcima, očuvanju sjecanja, upoznavanju drugačijeg  i novoga. Uz goste, drage prijatelje i umjetnike iz Dubrovnika, grada koji je svojom prepoznatljivošću bitno pridonio internacionalizaciji prepoznavanja Hrvatske, obilježit ćemo Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.

 

Uz svečano otvorenje u ponedjeljak 16. siječnja u 19 h, izložba "Putevima mira" akademske slikarice Ivane Jovanović Trostmann podsjetit će nas na ljepote baštine i duha tog jedinstvenog hrvatskog biser-grada. 

 

Izložba ostaje otvorena do 6. veljače 2023. 

 

Otvorenje izložbe obogatit će promocija zbirke pjesama  "Mir u duši" Mihe Katičića  popraćena prigodnim glazbenim programom. Zbirku će u ime izdavača, Društva dubrovačkih pisaca, predstaviti Boris Njavro, dok će stihove govoriti Majda Tafra Vlahović, neposredna sudionica dubrovačkih ratnih događanja, kad je i nastala većina pjesama iz zbirke "Mir u duši". Naslovnicu zbirke ilustrirala je Ivana Jovanović Trostmann.

 

Više informacija o programu Duborvnik na Peristilu dostupno je na https://www.facebook.com/Prokultura-Opservatorij-kulturnih-politika-Split-220121138036673.

 

 

Location: Prokultura - House of Language and Culture Peristil powered by OTP bank, Kraljice Jelene 1, 21000 Split

 

Opening: Monday, January 16, 2023, at 7:00 p.m.

 

January in Prokultura - House of Language and Culture Peristil brings a rich program showing hospitality to artists, and creatives, preserving memories and getting to know the different and the new. Together with guests, dear friends, and artists from Dubrovnik, a city which, with its recognition, has significantly contributed to the internationalization of the recognition of Croatia, Prokultura Split will mark the Day of International Recognition of the Republic of Croatia.

 

With the official opening on Monday, January 16, 2023, at 7:00 p.m., the exhibition "Paths of Peace" by academic painter Ivana Jovanović Trostmann will remind us of the beauty of the heritage and spirit of this unique Croatian pearl city.

 

The exhibition remains open until February 6, 2023.

 

The exhibition opening will be enriched by the promotion of the collection of songs "Peace in the soul" by Miha Katičić, accompanied by an appropriate musical program. The collection will be presented on behalf of the publisher, the Society of Dubrovnik Writers, by Boris Njavro. The lyrics will be spoken by a direct participant in the wartime events in Dubrovnik - Majda Tafra Vlahović. The cover of the collection was illustrated by Ivana Jovanović Trostmann.

 

More information about the Duborvnik on Peristyle program is available at https://www.facebook.com/Prokultura-Opservatorij-kulturnih-politika-Split-220121138036673.

Podijelite:

Istaknuto