DANI TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE SPLIT - RCK

DANI TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE SPLIT - RCK

 

22., 24. i 25. listopada 2022. održat će se Dani Turističko-ugostiteljske škole u Splitu (tzv. Dani Regionalnog centra kompetentnosti) - trodnevna manifestacija koja predstavlja jedan korak prema boljoj i održivoj turističkoj budućnosti grada Splita, simboličkog naziva FitSplit RCK (Future In Tourism).

 

22. listopada 2022. - Prokurative od 10:00 do 15:00 sati

Dan otvorenih vrata pod nazivom „Kad narastem bit ću… Chef“

Učenici Turističko-ugostiteljske škole Split (Regionalni centar kompetentnosti) i partnerskih škola kuhaju sa najpoznatijim splitskim chefovima i pripremaju koktele uz  glazbeni program.

 

24. listopada 2022. – Dan karijera za učenike Turističke škole pod nazivom „Danas mentori…sutra poslodavci“ - početak u 10:00 sati u prostoru Inkubatora Spinit

Ciljana skupina su učenici završnih razreda naše škole i partnerskih škola, kao i polaznici cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih koji po završetku srednjoškolskog obrazovanja izlaze na tržište rada. U sklopu ove manifestacije planiran je i okrugli stol i panel rasprava na kojem će sudjelovati predstavnici lokalne uprave, poslodavaca i posrednika pri zapošljavanju.

 

25. listopada 2022. - Dan obrazovanja za učenike Turističke škole „Ključ za pravi odabir studija“ s početkom u 10:00 sati u prostoru Inkubator Spinit

Ciljana skupina su učenici završnih razreda naše škole i partnerskih škola kao i polaznici cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih koji imaju namjeru nastaviti obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva. U sklopu manifestacije planirani su okrugli stol i panel rasprava za stručnjake iz područja obrazovanja.

 

 

On October 22, 24, and 25, 2022, the Days of the Tourism and Hospitality School in Split (a.k.a Days of the Regional Center of Competence) take place.  

 

It is a three-day event that represents one step towards a better and sustainable tourism future for the city of Split, symbolically called FitSplit RCK (Future In Tourism).

 

October 22, 2022 - Prokurative (Republic's Square) from 10:00 a.m. to 3:00 p.m. - open day called "When I grow up, I will be... a Chef".

Students of the Tourism and Hospitality School in Split (Regional Center of Competence) and partner schools cook with the most famous Split chefs and prepare cocktails with a musical program.

 

October 24, 2022 - Career day for students of the Tourism School called "Today mentors...tomorrow employers" - starting at 10:00 a.m. in the SPINIT incubator.

The target group is students in the final grades of tourism school and partner schools, as well as participants in lifelong learning and adult education who enter the labor market after completing secondary education. As part of this event, a round table and panel discussions will take place, in which representatives of the local administration, employers, and employment intermediaries will participate.

 

October 25, 2022 - Education day for students of the Tourism School "The key to the right choice of study" starting at 10:00 a.m. in the SPINIT incubator

The target group is students in the final grades of tourism school and partner schools, as well as participants of lifelong learning and adult education who intend to continue their education in the tourism and hospitality sector. As part of the event, a round table and a panel discussion for experts in the field of education will take place.