IZLOŽBA: BESKONAČNA PONAVLJANJA

IZLOŽBA: BESKONAČNA PONAVLJANJA

 

Lokacija: Galerija umjetnina Split (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

Trajanje: 6. rujna – 9. listopada 2022.

 

Tina Gverović - Beskonačna ponavljanja


kustosica: Jasminka Babić

 

Tina Gverović se svojim dugogodišnjim umjetničkim radom na nacionalnoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni ističe kao autorica koja kroz pomno promišljene projekte istražuje teme identiteta, prostora, teritorija, migracija. Vrlo osobna poetična vizija kojom se u potpunosti odmiče od ilustrativne dokumentarnosti je ono što njezin rad izdvaja od tematski srodnih umjetničkih praksi i čini specifičan autorski pristup kojim umjetnica progovara o kompleksnosti suvremenog identiteta uvjetovanog geopolitičkim i kulturnim okruženjem. Kroz slojevite instalacije, asamblaže, crteže i video radove umjetnica prožima osobnu i društvenu memoriju, realne i imaginarne narative, istražujući pritom čovjekovu determiniranost svojim okruženjem ali ostavljajući istovremeno i mogućnost odmaka, svojevrsnog oslobođenja od ovih uvjetovanosti. O korištenju tijela, odnosno ljudske figure kao simboličnog prikaza navedenih odnosa, umjetnica navodi: «Govorimo li o tijelima na koja vanjske sile, političke ili one fizičke, nemaju utjecaja? Ili govorimo o tijelima koja padaju kroz procjepe društvenih ili političkih struktura? Može li tijelo istovremeno postojati u obje te pozicije? Mogli bi razmišljati o tijelima koja su dio ili su podložna drevnim ritmovima i silama prirode, presavijena u valovima, strujama itd; tijelima koja, a ovo bi mogao biti privid, postoje izvan svakodnevnog žrvnja politike kakvu poznajemo?».

 

Izložba Beskonačna ponavljanja je prvo samostalno predstavljanje Tine Gverović splitskoj publici, a rezultat je nagrade Galerije umjetnina na prošlom 54. Zagrebačkom salonu vizualnih umjetnosti.

 

Više informacija dostupno je na http://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1756/.

 

 

Location: Museum of Fine Arts (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)


Duration: November 6 – October 10, 2022


Tina Gverović - Infinite Recurrences

 

curated by Jasminka Babić

 

Tina Gverović is an artist who is recognized on Croatian and international art scene through her well thought-out artistic projects that investigate the topics of identity, space, territory, migrations. Hers is a very personal poetic vision, very different from the illustrative documental approach of thematically relatable artistic practices, that speaks of complexities of contemporary identity governed by geopolitical and cultural surroundings. Through layered installations, assemblages, drawings and video works the artist pervades personal and social memories, real and imaginative narratives, and explores the effects that surroundings have on humans but at the same time leaving the possibility of distancing or complete liberation from these conditionings. The artist speaks of the bodies, or rather human figures as symbols of such relations: “Are we talking about bodies that aren’t subject to any external forces, either political or in the realms of physics? Or are we talking about bodies that fall through the gaps of any social or political support structures? Can a body inhabit both those positions at once? We could think about bodies that are enveloped in or subject to ancient rhythms and forces of the natural world, folded into waves, currents and so on; bodies which, and this might be fantasy, are beyond the daily grind of politics as we know it?”

 

The exhibition Infinite Recurrences is Tina Gverović’s first solo exhibition in Split and it is the result of the Museum of Fine Arts Award from the last 54th Zagreb Salon of Visual Arts.

 

More information is available at http://www.galum.hr/en/exhibitions/exibition/1756/.

Podijelite:

Istaknuto