KATAMARAN ART 2022: SNJEŽANA BAN

KATAMARAN ART 2022: SNJEŽANA BAN

 

Lokacija: Galerija umjetnina (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

KATAMARAN ART 2022

 

Snježana Ban: 11. - 31. 8. 2022.

 

Voditelji projekta: Duje Dorotka, Božo Majstorović, Marija Plenković

 

Koncept: Božo Majstorović

 

Kustos izložbe: Vanja Babić

 

Katamaran Art zajednički je projekt Muzeja općine Jelsa i Galerije umjetnina pokrenut 2018. godine. Riječ je o izložbenom programu koji se tijekom ljetnih mjeseci naizmjenično događa u Jelsi i Splitu. Sam naziv se referira na jednu od najprometnijih katamaranskih linija na Jadranu, Split - Jelsa, kojom se svake godine, osobito ljeti, preveze na tisuće putnika. Cirkulacija ljudi i roba uglavnom je vezana uz turizam i svakodnevni život domicilnog stanovništva. Katamaran Art za cilj ima aktualizirati onu treću, jednako važnu dimenziju putovanja, a radi se o prometu ideja, u konkretnom slučaju, onih umjetničkih.

 

U programskom smislu Katamaran Art je otvoren za različite generacijske, medijske i poetičke kombinacije. Projektni zadatak stavljen pred umjetnike uvrštene u program Katamaran Art 2022., a riječ je o Snježani Ban, Kažimiru Hrasti i Lorenu Živkoviću Kuljišu, koncipiranje je i realizacija radova koji će valorizirati specifični kontekst izlaganja.

 

Snježana Ban (1980. Zagreb) diplomirala je 2007. godine na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Ante Rašića te 2008. na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer modni dizajn. Doktorirala je 2019. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu pod mentorstvom prof. Ante Rašića i dr. sc. Blaženke Perice. Od 2007. godine zaposlena je na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Do sada je izlagala na šest samostalnih izložbi te većem broju grupnih i tematskih izložbi u zemlji i inozemstvu. S Teom Hatadi i Antom Rašićem priredila je tematsku skupnu izložbu Retroperspektiva: Ova bi djela mogla biti... u Galeriji Prsten i PM, HDLU u Zagrebu (2016.). Autorica je koncepcije skupne izložbe Umjetnost je sumnja održane u tri dijela tijekom 2020. godine u Lexart skladištu u Zagrebu. Nagrađena je Velikom nagradom 28. salona mladih.

 

 

Location: Museum of Fine Arts Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

KATAMARAN ART 2022

 

Snježana Ban: August 11 - 31, 2022

 

Project leaders: Duje Dorotka, Božo Majstorović, Marija Plenković

 

Concept: Božo Majstorović

 

Exhibition curator: Vanja Babić 

 

Katamaran Art is a joint project of the Jelsa Municipal Museum and the Museum of Fine Arts, launched in 2018. It is an exhibition programme that takes place alternately in Jelsa and Split during the summer months. The name refers to one of the busiest catamaran lines on the Adriatic, that between Split and Jelsa, which transports thousands of passengers every year, especially in summer. This circulation of people and goods is mainly related to tourism and the daily life of the domicile population. The aim of Katamaran Art is to actualize the third, equally important dimension of travel, which is the traffic of ideas, in this specific case those related to art.

 

In terms of programme, Katamaran Art is open to various generational, media, and poetic combinations. The project task presented to the artists included in Katamaran Art 2022, namely Snježana Ban, Kažimir Hraste, and Loren Živković Kuljiš, is the conception and realization of artworks that will take into consideration the specific exhibition context

 

Snježana Ban (b. 1980 in Zagreb) graduated in 2007 from the Department of Art Education at the Academy of Fine Arts in Zagreb, in the class of Prof Ante Rašić, and in 2008 from the Faculty of Textile Technology in Zagreb, majoring in fashion design. She received her PhD in 2019 from the Academy of Fine Arts in Zagreb, under the mentorship of Prof Ante Rašić and Blaženka Perica, PhD. Since 2007, she has been employed at the Department of Art Education, Academy of Fine Arts in Zagreb. She has presented her work in six solo exhibitions and a number of group and thematic exhibitions in Croatia and abroad. With Tea Hatadi and Ante Rašić, she organized the thematic group exhibition Retroperspective: These works could be... at the Prsten and PM Gallery, Croatian Association of Visual Artists (HDLU) in Zagreb (2016). She created the concept of the group exhibition Art is Doubt, held in three parts during 2020 at the Lexart warehouse in Zagreb. She was awarded the Grand Prize of the 28th Youth Salon.

Podijelite:

Istaknuto