KATAMARAN ART 2022: KAŽIMIR HRASTE

KATAMARAN ART 2022: KAŽIMIR HRASTE

 

Lokacija: Galerija umjetnina (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

KATAMARAN ART 2022

 

Kažimir Hraste: 28. 6. - 19. 7. 2022.


Voditelji projekta: Duje Dorotka, Božo Majstorović, Marija Plenković


Koncept: Božo Majstorović

 

Kustos izložbe: Božo Majstorović

 

Katamaran Art zajednički je projekt Muzeja općine Jelsa i Galerije umjetnina pokrenut 2018. godine. Riječ je o izložbenom programu koji se tijekom ljetnih mjeseci naizmjenično događa u Jelsi i Splitu. Sam naziv se referira na jednu od najprometnijih katamaranskih linija na Jadranu, Split - Jelsa, kojom se svake godine, osobito ljeti, preveze na tisuće putnika. Cirkulacija ljudi i roba uglavnom je vezana uz turizam i svakodnevni život domicilnog stanovništva. Katamaran Art za cilj ima aktualizirati onu treću, jednako važnu dimenziju putovanja, a radi se o prometu ideja, u konkretnom slučaju, onih umjetničkih.

 

U programskom smislu Katamaran Art je otvoren za različite generacijske, medijske i poetičke kombinacije. Projektni zadatak stavljen pred umjetnike uvrštene u program Katamaran Art 2022., a riječ je o Snježani Ban, Kažimiru Hrasti i Lorenu Živkoviću Kuljišu, koncipiranje je i realizacija radova koji će valorizirati specifični kontekst izlaganja.

 

Kažimir Hraste (1954., Supetar na Braču) diplomirao je kiparstvo na Akademiji za likovne umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Valerija Michielija. Završio je poslijediplomski studij kiparstva u Ljubljani 1984. godine, a kao stipendist talijanske vlade proveo je jedan semestar na stručnom usavršavanju u Rimu. Jedan je od osnivača Umjetničke akademije u Splitu, gdje je i zaposlen kao redovni profesor kiparstva. Izlagao je na tridesetak samostalnih te na više od stotinu grupnih izložbi u zemlji i u inozemstvu. Autor je brojnih javnih spomenika i skulptura (izbor): Visovac, Uskrsli Krist (1988.); Solin, Don Frane Bulić (1991.); Vrgorac, Spomenik Tinu Ujeviću (1993.); Split, Gradska fontana u Marmontovoj ulici (1998.); Miljevci, Spomenik kralju Petru Svačiću (2002.); Omiš, Spomenik palim braniteljima u Domovinskom ratu (2004.); Kaštel Novi, Biblijski vrt Stomorija, Jabuka (2008.); Ploče, Spomenik palim braniteljima u Domovinskom ratu (2009.); Šibenik, Spomenik Draženu Petroviću (2011.). Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja te državna odlikovanja. Redoviti je član HAZU od 2022. godine.

 

 

Location: Museum of Fine Arts Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

KATAMARAN ART 2022


Kažimir Hraste: June 28 – July 19, 2022


Project leaders: Duje Dorotka, Božo Majstorović, Marija Plenković


Concept: Božo Majstorović


Exhibition curator: Božo Majstorović

 

Katamaran Art is a joint project of the Jelsa Municipal Museum and the Museum of Fine Arts, launched in 2018. It is an exhibition programme that takes place alternately in Jelsa and Split during the summer months. The name refers to one of the busiest catamaran lines on the Adriatic, that between Split and Jelsa, which transports thousands of passengers every year, especially in summer. This circulation of people and goods is mainly related to tourism and the daily life of the domicile population. The aim of Katamaran Art is to actualize the third, equally important dimension of travel, which is the traffic of ideas, in this specific case those related to art.

 

In terms of programme, Katamaran Art is open to various generational, media, and poetic combinations. The project task presented to the artists included in Katamaran Art 2022, namely Snježana Ban, Kažimir Hraste, and Loren Živković Kuljiš, is the conception and realization of artworks that will take into consideration the specific exhibition context

 

Kažimir Hraste (b. 1954 in Supetar on Brač) graduated in sculpture from the Academy of Fine Arts in Zagreb, in the class of Prof Valeri Michieli. He completed his postgraduate studies in sculpture in Ljubljana in 1984, and spent one semester of professional training in Rome with a scholarship of the Italian government. He is one of the founders of the Academy of Fine Arts in Split, where he is also employed as a full professor of sculpture. He has presented his work at some thirty solo and more than a hundred group exhibitions in Croatia and abroad. He is the author of numerous public monuments and statues, among others The Risen Christ in Visovac (1988); Don Frane Bulić in Solin (1991); Monument to Tin Ujević in Vrgorac (1993); City Fountain in Marmontova Street, Split (1998); Monument to King Petar Svačić in Miljevci (2002); Monument to the Soldiers Fallen in the Homeland War in Omiš (2004); The Apple in the Biblical Garden Stomorija in Kaštel Novi (2008); Monument to the Soldiers Fallen in the Homeland War in Ploče, (2009); and Monument to Dražen Petrović in Šibenik (2011). He has received numerous awards, distinctions, and state decorations for his work. He has been a regular member of the Croatian Academy of Sciences and Arts since 2022.

Podijelite:

Istaknuto