FESTIVAL NEOBIČNIH OBITELJI

FESTIVAL NEOBIČNIH OBITELJI

 

Lokacije: Gradsko kazalište lutaka Split & Ljetno kino Bačvice


Vrijeme: 9. - 11. lipnja 2022.
 
Festival neobičnih obitelji okupit će umjetnike iz četiri države kroz pet predstava koje će u intenzivnom trodnevnom programu publici prikazati vrhunske monade cirkuskih obitelji iz cijele Europe. Nije slučajno da se ova karavana iskrcala baš u Splitu. Znaju za grad kroz više od 10 predanog godina rada suvremenog cirkuskog kolektiva ROOM 100 na razvoju cirkuske scene u Htvatskoj, na Balkanu i šire.
 
Festival se svojom programskom selekcijom želi prezentirati kao okupljalište umjetnika i publike željne visoko kvalitetnih, inovativnih i angažiranih predstava suvremenog cirkusa. Prostori Ljetnog kina Bačvice i Gradskog kazališta lutaka Split poslužit će kao mjesta stvaranja intimnog odnosa između umjetnika i publike, one postojeće i one nove koja će se tek upoznati sa svijetom suvremene cirkuske umjetnosti, njezinim razvojem, značajem, žanrovima i trendovima.
 
Festival nosi naziv „Festival neobičnih obitelji“ referirajući se na kreativnu i složenu zajednicu cirkuskih umjetnika i njihove publike. Suvremena cirkuska umjetnost je puno više od same umjetničke forme. Specifični zahtjevi za fizičkom spremom, karakter interdisciplinarnosti između izvedbene i konceptualne umjetnosti, kao i uvjeti produkcije, često obilježavaju, ne samo rad, nego i život cirkuskih umjetnika. Iz tih razloga nastaje energična, intimna i prisna suradnja među članovima kolektiva. Magija cirkusa nastaje kada se ta energija prenese na publiku. Cilj ovog festivala je stvoriti upravo taj efekt i razbiti barijere između publike i izvođača, grada i cirkuskog šatora, obitelji kao zajednice i nužnosti. Granice tijela i uma zajedničke su svima, cirkuski umjetnici samo pretvaraju te granice u kreativni proces izražavajući kroz njih metafore svakodnevnog života. Svojim nazivom ovaj Festival prepoznaje složenost i intimnost svakodnevnih ljudskih odnosa te želi otvoreno razgovarati o svim različitim aspektima životnih odabira koje na kraju od svih nas čine „cirkusante“ u vlastitim okruženjima.
 
Program Festivala dostupan je na https://peculiarfamilies.org/predstave/.
 
 
 
Venues: City Puppet Theatre & Open Air Cinema Bačvice

Time: June 9-11, 2022
 
Peculiar Families Festival will bring together artists from four countries through six performances that will showcase the finest tricks of circus families from all over Europe in an intense four-day program. It is no coincidence that this caravan landed in Split. They know about the city through more than 10  years of dedicated work of the contemporary circus collective ROOM 100 on the development of the circus scene in Croatia, the Balkans and beyond.
 
Through its program selection, the Festival is a gathering place for artists and audiences looking for high quality, innovative, critical and engaged contemporary circus performances. The venues of the Festival, Youth Center Split, Puppetry Theatre City of Split and the mountain Mosor will serve as a place for creating an intimate relationship between the artists and the audience, the existing and the new ones, which will become aware of the world of contemporary circus art, its history, development, significance, genres and trends.
 
The Festival is called “Peculiar Families Festival”, referencing the creative and complex community of circus artists and their audiences. Contemporary circus art is much more than just an art form. The specific requirements for physical capacity, the character of the interdisciplinary between performing and conceptual art, as well as the conditions of production, often characterize not only the work but also the life of circus artists. For these reasons, vigorous, intimate and trustworthy cooperation between the members of the collective is created. The magic of the circus is when that energy is transferred to the audience. Festival’s goal is to create precisely that effect and break down borders between the audience and artists, the city and the circus tent, the family as a community and a necessity. The boundaries of body and mind are common to all; circus artists are just turning those boundaries into a creative process, expressing through them the metaphors of everyday life. With its name, this Festival recognizes the complexity and intimacy of everyday human relationships and wants to talk openly about all the different aspects of life choices that ultimately make us all the “circus artists” in our environments.
 
The Festival program is available at https://peculiarfamilies.org/en/home/.
Podijelite:

Istaknuto