B2RUN SPLIT

B2RUN SPLIT

 

Lokacija/Trasa: Riva - Trumbićeva obala – Obala kneza Branimira - Šetalište Ivana Meštrovića - Vila Dalmacija - Trg Franje Tuđmana i nazad


Vrijeme: Četvrtak, 19. svibnja 2022. u 18:00

 

Najpoznatija poslovna utrka B2Run ponovo će se održati u 2022. godini. Trčat će se tradicionalno, u četiri hrvatska grada: Splitu 19. svibnja, Rijeci 2. lipnja, Osijeku 30. lipnja i završno u Zagrebu 15. rujna 2022. Pravo sudjelovanja ostvaruju svi zaposlenici tvrtki, obrta, udruga i institucija, bez obzira na rkačko iskusvo, koji su željno iščekivali nove termine i prepoznali važnost zdravlja zaposlenika i promicanja zdravih navika u poslovnom okruženju.

 

Svaka utrka trčat će se 5 kilometara, a cilj je dobro se zabaviti, družiti i povezati s kolegama iz različitih organizacija!

 

B2Run utrka već godinama okuplja rekreativne trkače pa je važno naglasiti kako za sudjelovanje nisu potrebne stotine istrčanih kilometara već volja, želja i upornost. Ono što B2Run utrke čini drugačijima upravo je nevjerojatna mogućnost networkinga, a i već dobro poznatog teambuilding momenta za sve sudionike.

 

Više informacija dostupno je na https://www.b2run.hr/run/hr/hr/split/index.html.

 

 

Location/Route: Riva - Trumbićeva obala - Obala kneza Branimira - Šetalište Ivana Meštrovića - Villa Dalmatia - Trg Franje Tuđmana and back


Time: Thursday, May 19, 2022, at 6 p.m.

 

The most famous B2Run business race will be held again in 2022. It will take place traditionally in four Croatian cities: Split on May 19, Rijeka on June 2, Osijek on June 30, and finally Zagreb on September 15, 2022. Employees of companies, crafts, associations, and institutions, regardless of running experience, can participate.

 

Each race will run 5 kilometers, and the goal is to have fun, socialize and connect with colleagues from different organizations!

 

The B2Run race has been gathering recreational runners for years, so it is important to emphasize that it does not take hundreds of kilometers to participate, but the will, desire, and perseverance. What makes B2Run races different is the incredible possibility of networking and the already well-known teambuilding moment for all participants.

 

More information is available at https://www.b2run.hr/run/hr/hr/split/index.html.

Podijelite:

Istaknuto