IZLOŽBA NEDKA SOLAKOVA - WISHES

IZLOŽBA NEDKA SOLAKOVA - WISHES

 

Lokacija: Galerija Kula (Kralja Tomislava 10, 21000 Split)

 

NEDKO SOLAKOV - "WISHES"


Otvorenje: Četvrtak, 19. svibnja 2022. u 19:00 sati


Izložba ostaje otvorena do 28. kolovoza 2022.

 

Slavni bugarski multimedijalni umjetnik Nedko Solakov splitskoj se publici po prvi put predstavlja u Galeriji Kula sa prostorno specifičnom instalacijom Želje/Wishes. Galerija Kula izvorno je zamišljena kao prostor koji čuva život Dioklecijanove palače, a umjetničkom intervencijom Nedka Solakova prerasta u nadahnjujuće okruženje koje posjetitelje potiče na razmišljanje o sebi i stvarnosti koja ih okužuje.

 

Svojim crtežima, slikama, performansima i instalacijama, Solakov se predstavlja kao osviješten i duhovit umjetnik fokusiran kako na pitanja umjetničkog sustava, tako i na opću društvenu problematiku ukorijenjenu u proturječnostima ljudskog postojanja. U Galeriji Kula Solakovljev se predstavlja osebujnom reinterpretacijom likovne discipline crteža koju kritika smatra polazištem njegove markantne, raznorodne i multimedijske prakse.

 

Nelinearna i višesmjerna pripovjedačka osnova postava aktivira cijeli prostor Galerije Kula, povezujući njegove arhitektonske osobitosti sa umjetničkim djelima kao što na medijskoj razini u tradiciji istočnoeuropske post-konceptualne umjetnosti povezuje riječi i predodžbe. Istu umjetničku strategiju Solakov je primijenio i u recentnoj samostalnoj izložbi A Cornered Solo Show #1 u muzeju MUDAM, Muzej suvremene umjetnosti u Luksemburgu i nadolazećoj A Cornered Solo Show #2 at MAXXI, Rim kada je u fokus pažnje i značenja uveo inače u potpunosti zanemarene i neiskorištene kutove izložbenog prostora.

 

Izložba u Galeriji Kula obuhvatom zidova, procjepa i poda kroz koncept totalnog prostornog dizajna slijedi ovu neuobičajenu praksu koja dekonstruira ustaljena očekivanja o izložbenom prostoru i sadržaju. Umjesto uštogljenog koncepta bijele izložbene kocke kao općeg kontejnera za svekoliki mogući izložbeni sadržaj, Solokov nam predstavlja interpretaciju izložbenog prostora kojeg pretvara u platformu kojom publici posreduje svoje gorko-slatke misli o stvarnosti. Kao što sam izjavljuje: Moje poruke nikada nisu pesimistične, a ako pomalo i budu onda je to uvijek u ime stvarnog.

 

Više informacija o umjetniku i izložbi dostupno je na https://www.facebook.com/events/730476651303786?ref=newsfeed.

 

 

Venue: Gallery Kula (Kralja Tomislava 10, 21000 Split)

 

NEDKO SOLAKOV - "WISHES"


Opening: Thursday, May 19, at 07:00 p.m.


The exhibition remains open until August 28, 2022.

 

The Cultural Institution Gallery Kula presents Nedko Solakov’s site-specific installation Wishes, as the first showing of this renowned Bulgarian multimedia artist in Split. Nedko Solakov’s artistic intervention transforms the Kula Gallery, originally conceived as a space that safeguarded life in Diocletian’s Palace (Kula is a Croatian word for tower), into an inspiring environment that encourages the visitors to think about themselves and the reality that surrounds them.

 

With his drawings, paintings, performances and installations, Solakov presents himself as a self-conscious and witty artist focused not only on questioning the art system, but also the general social problems rooted in the contradictions of human existence. In the Kula Gallery, Solakov showcases a distinctive reinterpretation of the art discipline of drawing, which critics consider to be the starting point of his striking, diverse and multimedia practice.

 

Non-linear and multi-directional narrative basis of the display activates the entire space of the Kula Gallery, connecting its architectural properties with the artworks just like it connects words and ideas, at the level of medium, in the tradition of Eastern European post-conceptual art. Solakov applied the same artistic strategy in his recent solo exhibitions A Cornered Solo Show #1 at the MUDAM, the Contemporary Art Museum of Luxembourg and an upcoming A Cornered Solo Show #2 at MAXXI, Rome where otherwise completely neglected and unused corners of the exhibition space are introduced as the focus of attention and meaning.

 

By encompassing the walls, fissures and the floor through the concept of total spatial design, the exhibition at the Kula Gallery follows this unusual practice that deconstructs the established expectations about exhibition space and content. Instead of the rigid concept of the white exhibition cube as a general container for all manner of exhibition content, Solakov presents an interpretation of the exhibition space and turns it into a platform that conveys to the audience his bitter-sweet thoughts about reality. As he says: My messages are never pessimistic, and even if they are somewhat, it is always in the name of reality.

 

More information about the artist and the exhibition is available at https://www.facebook.com/events/730476651303786?ref=newsfeed.

Podijelite:

Istaknuto