IZLOŽBA: D'ANNUNZIJEVA MUČENICA

IZLOŽBA: D'ANNUNZIJEVA MUČENICA

 

Lokacija: Hrvatski pomorski muzej Split (Tvrđava Gripe - Glagoljaša 18, 21000 Split)

 

Trajanje: 17. svibnja - 13. lipnja 2022. g.


Izložba D’Annunzijeva mučenica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka,


Autorice: Tea Perinčić i Ana–Maria Milčić


Otvorenje: Utorak, 17. svibnja 2022. godine u 19:00 sati (uoči Međunarodnog dana muzeja)

 

Izložba donosi tumačenje D’Annunzija iz humanističke pozicije suvremenog antifašizma na kojem je izgrađena moderna Europa.  Kontroverzni talijanski vojskovođa i preteča fašističke ideologije, Gabriele D’Annunzio, s paravojnim je postrojbama 12. rujna 1919. godine okupirao Rijeku proglasivši je svojevoljno dijelom Kraljevine Italije. D'Annunzijev dolazak i boravak u Rijeci dogodio se na poziv riječkih iredentista koji su zagovarali pravo da proglase Rijeku talijanskom. Ubrzo se pokazalo koliko je to bilo destruktivno za tadašnju kulturnu i gospodarsku stabilnost Rijeke. Grad koji je bio izrazito multietnički, odjednom odriče prava svima onima koji se ne izjašnjavaju Talijanima i suprotstavljaju ideji o samo talijanskoj Rijeci. Naročito su Hrvati bili na meti D'Annunzijevih paravojnih riječkih postrojbi. U 16 mjeseci ovakvog režima u Rijeci, koja je osim toga bila i pod embargom, D'Annunzio je do krajnjih granica izmučio i iscrpio grad.

 

Izložba D’Annunzijeva mučenica donosi specifičan pogled na D'Annunzijev boravak u Rijeci iz perspektive žena koje su u to vrijeme živjele u Rijeci, onih koje su u Rijeku došle iz Italije sa ili za D'Annunzijem i onih koje su mu bile ljubavnice. D’Annunzija izložba prikazuje kroz oči rođenih Riječanki poput Zore Blažić i Nicoline Fabris i onih koje su Rijeku dolazile upravo zbog D’Annunzija, kao što je to činila pijanistica Luisa Baccara, no i mnoge Talijanke - dragovoljke, sestre, majke, kćeri i supruge legionara. Kustosica Tea Perinčić u arhivskim istraživanjima koje je provela za potrebe izložbe naišla je na dosjee čak 288 žena koje su živjele ili privremeno boravile u Rijeci u vrijeme D’Annunzijeve okupacije grada, ali se fokusirala na njih nekolicinu. Rijeka se na izložbi u doba D'Annunzijeve okupacije (1919.-1921.) predstavlja kroz personifikaciju, kao žene u onodobnim umjetničkim djelima. Izložba istražuje položaj žene i ulogu ženskog tijela za vrijeme političke nestabilnosti i vojnog konflikta, točnije poistovjećivanje teritorija i nacionalnih granica sa ženskim tijelom.

 

Kroz političke govore Gabriela D’Annunzija grad Rijeka postaje žensko tijelo, a politički, ratni i nacionalni motivi počinju se isprepletati s erotikom, tjelesnošću, ali i nasiljem. Cijeli je koncept izložbe sažet u pojmu ‘mučenica’ - città olocausta – a Rijeka je grad koji je nakon D'Annunzijeva odlaska ostao izmučen kao i mnoge žene u njegovom životu.

 

Izložba ostaje otvorena do 13. lipnja 2022. g.

 

 

Location: Croatian Maritime Museum Split (Gripe Fortress - Glagoljaša 18, 21000 Split)

 

Duration: May 17 - June 13, 2022


Exhibition D’Annunzio’s Martyr of the Maritime and History Museum of the Croatian Littoral Rijeka


Authors: Tea Perinčić and Ana–Maria Milčić


Opening: Tuesday, May 17, 2022, at 7:00 pm (on the eve of International Museum Day)

 

The exhibition brings an interpretation of D’Annunzio from the humanistic position of contemporary anti-fascism on which modern Europe is built. The controversial Italian military leader and forerunner of fascist ideology, Gabriele D’Annunzio, occupied Rijeka with paramilitary forces on September 12, 1919, declaring it a voluntary part of the Kingdom of Italy. The arrival and stay of D'Annunzio in Rijeka took place at the invitation of irredentists, who advocated the right to declare Rijeka Italian. It soon became clear how destructive this was for the cultural and economic stability of Rijeka at the time.

 

The exhibition D’Annunzio’s Martyr brings a specific look at D’Annunzio’s stay in Rijeka from the perspective of women who lived in Rijeka at the time, those who came to Rijeka from Italy with or after D'Annunzio and those who were his mistresses. D'Annunzio's exhibition shows through the eyes of native Rijeka women such as Zora Blažić and Nicoline Fabris and those who came to Rijeka precisely because of D'Annunzio, as did pianist Luisa Baccara, but also many Italian women - volunteers, sisters, mothers, daughters and wives legionnaire.

 

The exhibition remains open until June 13, 2022.

Podijelite:

Istaknuto