IZLOŽBA: TRAŽITELJI SMISLA

IZLOŽBA: TRAŽITELJI SMISLA

 

Lokacija: Galerija umjetnina Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

ANTE VERZOTTI - Tražitelji smisla


17. 5. – 23. 6. 2022.


Kustosica: Iris Slade

 

Osam desetljeća života od kojih je šest i pol posvećeno fotografiji povod su ovogodišnjoj izložbi Ante Verzottija u Galeriji umjetnina. Gotovo dva desetljeća nakon održane retrospektive (2004.), ovaj doajen fotografske scene Splita i nositelj počasnog zvanja Majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza prvog reda (od 2008.) u istome muzeju predstavlja se izložbom TRAŽITELJI SMISLA, kojom namjerava simbolički zaključi dugogodišnju javnu karijeru. Iako još uvijek agilan i predan svom pozivu odlučio se, ponukan vlastitim godinama, „na vrijeme dostojno oprostiti sa splitskom publikom“. Zamisao je začinio željom da se to dogodi u zgradi gdje je 1942. godine rođen, misleći pritom na Galeriju umjetnina koja danas djeluje u prostoru najstarije splitske bolnice.

 

Niz godina je posvećenost fotografiji kod Verzottija bila isprepletena s bavljenjem filmskim snimanjem, montažom i režijom u domeni eksperimentalnog, dokumentarnog i igranog filma, što mu je donijelo nekoliko vrijednih nagrada. Znanje i iskustvo stečeno na filmskom polju odavno je inkorporirao u fotografski medij, što je vidljivo i na recentnoj izložbi. Sačinjena je od šezdeset radova nastalih u periodu od 2005. do 2022. godine. Većina ih pripada ciklusima FLUORESCENCIJE, GRAD, JEDRENJE, TRAŽITELJI SMISLA, VIDOVIĆ i Western tv FRESKE.

 

Više informacija o izložbi dostupno je na http://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1749/.

 

 

Location: Museum of Fine Arts (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

ANTE VERZOTTI - Seekers of Meaning


17 May – 23 June 2022


Curator: Iris Slade

 

Eight decades of age, six and a half of them dedicated to photography, have been the motive behind organizing this year’s exhibition of Ante Verzotti at the Museum of Fine Arts. Almost two decades after his retrospective in 2004, this doyen of Split’s photographic scene and holder of the honorary title of Master of Photography of the First Order, awarded by the Croatian Photographic Association in 2008, is about to present his work at the same museum with the exhibition SEEKERS OF MEANING, in wish being to symbolically conclude his long public career. Although still agile and committed to his vocation, he decided, prompted by his age, to “say goodbye to Split’s audience in time and with dignity.” He spiced up this idea with the wish it should happen in the building where he was born in 1942, as the Museum of Fine Arts is located in the renovated and extended building of the oldest hospital in Split.

 

For many years, Verzotti’s dedication to photography has been intertwined with filmmaking, editing, and directing in the field of experimental, documentary, and feature film, which has earned him several valuable awards. He has long incorporated the knowledge and experience gained in filmmaking into the photographic medium, which is also evident in his new exhibition. It consists of sixty artworks created in the period from 2005 to 2022. Most of them belong to the series FLUORESCENCES, CITY, SAILING, SEEKERS OF MEANING, VIDOVIĆ and Western TV FRESCOES.

 

More information is available at http://www.galum.hr/en/exhibitions/exibition/1749/.

Podijelite:

Istaknuto