IZLOŽBA: K. I. P. 2

IZLOŽBA: K. I. P. 2

 

Lokacija: Sveučilišna galerija (Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)

 

Studentska kiparska izložba naziva K. I. P.  2 svečano će se otvoriti u četvrtak , 14. travnja  2022. u 19:00  sati.

 

Ideja i cilj ove izložbe jest promocija studentskog kiparskog rada, rada Umjetničke akademije, kako bi na taj način približili javnosti umjetničke dosege i doprinose studenata. 

 

Izložbu će predstaviti ujedno autor teksta kataloga mag. edu. povijesti i povijesti umjetnosti Duje Jakovčević, a prilikom otvorenja pozdravnu riječ uputiti će i redoviti prof. ak. kipar  Kažimir Hraste.  

 

Izložbeni koncept uredili doc. mag.  art. Đani Martinić, asistenti  mag.art.  Goran Balić i mag. art. Duje Matetić s Odsjeka za kiparstvo Umjetničke akademije Sveučilišta  u Splitu.

 

Studenti/ Izlagači 

PETAR BOSNIĆ,  KARMEN BUŠIĆ, MARKO ĆURIĆ, ANAMARIJA KAHRIĆ, MIRNA MARKOTIĆ, PIA MIDŽOR , MAGDALENA MODRIĆ, PETRA PERKOVIĆ, ROKO DRŽISLAV REBIĆ, RUŽICA RIMAC, NIKOLA SANDULOVIĆ,DANIJELA SKOKANDIĆ, NIKOLINA VELJAČIĆ, TAJANA VELJAČIĆ

 

Izložba ostaje otvorena do 3. svibnja 2022. godine.

 

Više informacija o izložbi dostupno je na https://www.facebook.com/events/751591472670604?ref=newsfeed.

 

 

Location: University Gallery (Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)

 

The student sculpture exhibition entitled K. I. P. 2 will be officially opened on Thursday, April 14, 2022, at 7 pm at the University Gallery.

 

The idea and goal of this exhibition are to promote student sculpture, the work of the Academy of Arts, to bring closer to the public the artistic achievements and contributions of students.

 

The exhibition will be presented by the author of the text of the catalog, an expert on the history and history of art Duje Jakovčević. At the opening, a welcoming speech will be given by sculptor Kazimir Hraste.

 

The exhibition concept was edited by Đani Martinić, assistants Goran Balić and Duje Matetić from the Department of Sculpture of the Academy of Arts, University of Split.

 

Students / Exhibitors

PETAR BOSNIC, KARMEN BUSIC, MARKO CURIC, ANAMARIJA KAHRIC, MIRNA MARKOTIC, PIA MIDZOR, MAGDALENA MODRIC, PETRA PERKOVIC, ROKO DRZISLAV REBIC, RUZICA RIMAC, NIKOLA SANDULOVIC, DANIJELICA VAKOLICA, DANIJELACA SKOK

 

The exhibition remains open until May 3, 2022.

 

More information about the exhibition is available at https://www.facebook.com/events/751591472670604?ref=newsfeed.

Podijelite:

Istaknuto