IZLOŽBA ROBERTA BUDORA

IZLOŽBA ROBERTA BUDORA

 

Lokacija: Sveučilišna galerija (Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)

 

Izložba crteža donacije Grafičkoj zbirci Sveučilišne knjižnice u Splitu akademskog slikara Robera Budora otvorit će se u utorak, 29. ožujka u 19 sati u Sveučilišnoj galeriji. Izložbom ćemo predstaviti autorovu donaciju crteža iz Ciklusa Maslina koju je darovao Sveučilištu u Splitu i njegovoj knjižnici. Izložba ostaje otvorena do 10. travnja, a financijski je potpomognuta sredstvima Grada Splita. 

 

Donacija djela iz Ciklusa Maslina sadrži ukupno 35 kompozicija koje čine 44 crteža, a rađeni su kombiniranom i/ili tehnikom tuša i flomastera. Izložbu će predstaviti prof. dr. sc. Vladimir Rismondo koji Budora u tekstu kataloga izložbe naziva ontologom vizualnog svijeta. Tako je Rismondo referirajući se na crtački opus Roberta Budora zapisao: 

 

(…)„Budor je slikar rekli bismo srednje generacije, ali je prvenstveno crtač koji se u toj disciplini dovinuo do razine filozofije. Njegov Ciklus «Maslina», a radi se o četrdesetak crteža tušem i flomasterom darovan Grafičkoj zbirci Sveučilišne knjižnice u Splitu, zorno dokazuje sve što smo dosad rekli. Usput, Budorov crtež najbliži je onome što u povijesti filozofije poznajemo kao Bergsonove «ideje trajanja». Henri Bergson još je, naime, u osvit 20. stoljeća posumnjao u ispravnost naših predodžbi o prostoru, a posljedično i o vremenu te je razvio zamisao o stvarnosti koja se sastoji od «čistog trajanja... kao niza... promjena koje se međusobno prožimaju». To bi između ostalog značilo i da su objekti koje vidimo u prostoru tek prividno to što jesu, a stvarno su dijelovima jednog zajedničkog «kontinuiteta trajanja». Mnogo se raspravljalo koliko je Bergsonova misao sukladna kubističkoj estetici, međutim, ona je sasvim usporediva s crtežom Roberta Budora. Taj se crtež sastoji od neprebrojivih nizova različitih vrsta naoko nervoznih, valovitih linija i točaka koje teku, međusobno se preklapaju, grupiraju i rastavljaju te skupa kreiraju fluidnu stvarnost koja može, ali i ne mora asocirati na pojavu stabla masline, odnosno prostora u kojem maslina jest. Sve je u Budorovom crtežu fluentno, u stalnoj pokretnosti između pozitivnih i negativnih vrijednosti te je u tom smislu jedino pitanje gdje promatrač stoji u odnosu na djelo. Korak bliže, susrećemo sasvim apstraktan prizor, korak dalje, čini nam se da vidimo baš čvorove masline.“(…)

 

O važnosti donacije i što ona predstavlja za Sveučilišnu knjižnicu, i kako je došlo do suradnje i ove vrijedne donacije donosi i tekst Mihaele Kovačić, voditeljice Odjela Specijalne zbirke knjižnice koja je u tekstu apostrofirala važnost i značenje razvoja Grafičke zbirke. 

 

(…) „Gotovo jedno stoljeće poslije, 2001. programska je koncepcija i prostorno-funkcionalna organizacija nove zgrade knjižnice na sveučilišnom kampusu prepoznala važnost prisustva umjetničkih sadržaja srodnih onim knjižničnim. Tako je od 2010. u izvanknjižničnom, višenamjenskom sklopu, uslijedila živa aktivnost Sveučilišne galerije Sveučilišta u Splitu. Brojne samostalne i/ili grupne izložbe likovnih djela približile su i umjetnike knjižničnim sadržajima te su mnogi od njih odlučili pokloniti neke od svojih radova, pa čak i cijele cikluse knjižnici. Time su stvorene pretpostavke za oplemenjivanje knjižničnih prostora, a posebno za sustavni razvoj Grafičke zbirke. Tom mišlju vodio se i akademski slikar Robert Budor čija su djela, crteže i skulpture, posjetitelji splitske Sveučilišne galerije imali priliku upoznati još u travnju 2017. na izložbi Duh Mediterana zajedno s djelima njegovih kolega Želimira Borića i Ivana Branka Imrovića. Već je tada umjetnik poklonio Grafičkoj zbirci prvi crtež iz ciklusa Maslina koji stvara od 2010. inspiriran maslinicima makarskog primorja i otoka Paga.“ (…)

 

Robert Budor rođen je 1954. u Zagrebu. Diplomirao je slikarstvo 1979. g. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Šime Perića. Od 1979. do 1981. g. suradnik je Majstorske radionice prof. Ljube Ivančića i prof. Nikole Reisera. Od tada do danas djeluje kao slobodni umjetnik, a uz slikanje bavi se i opremom knjiga te kazališnim dizajnom. Priredio je do sada trideset samostalnih izložbi te sudjelovao na mnogim skupnim izložbama. 2003. i 2005. sudjelovao je na 4. i 5. Interbalkanskom simpoziju vizualne umjetnosti na otoku Samothraki kao predstavnik Hrvatske. Dobitnik je i 1. nagrade Pasionske baštine za 2008. godinu. Živi i radi u Zagrebu.

 

 

Location: University Gallery (Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)

 

An exhibition of donation drawings to the Graphic Collection of the University Library in Split by academic painter Robert Budor will open on Tuesday, March 29 at 7 pm at the University Gallery. With the exhibition, the gallery will present the author's donation of drawings from the Olive Cycle, which he donated to the University of Split and its library. The exhibition remains open until April 10, 2022, and is financially supported by the City of Split.

 

The donation of works from the Olive Cycle contains a total of 35 compositions consisting of 44 drawings made with a combined and/or ink and felt-tip pen technique.

 

More information is available at https://www.facebook.com/Sveucilisna.galerija.Vasko.Lipovac.

Podijelite:

Istaknuto