IZLOŽBA: METAMORFOZE

IZLOŽBA: METAMORFOZE

 

Slikarica Tea Morić Šitum predstavlja novi ciklus radova naziva "METAMORFOZE"

 

Muzej grada Splita - ponedjeljak, 14. ožujka 2022. u 19:00 sati.

 

Izložba ostaje otvorena do 3. travnja 2022.

 

Iz predgovora Sonje Švec Španjol, mag.hist.art.

Tea Morić Šitum u novom ciklusu slika napušta očekivane i unaprijed zadane uzuse likovnog izražavanja te započinje svojstveno likovno istraživanje koje ujedno postaje i područje njezinog duhovnog traganja. Paralelizam istraživačkog procesa stvara jedinstvenu dinamiku izraženu na površini platna primarno govorom crte, plohe i boje. Motiv mrtve prirode, preciznije cvijeća, predstavlja tek polazište za gradnju likovne priče koja vrlo brzo nadilazi pojam polazišnog motiva i započinje vlastiti život. Motiv cvijeća na putu od figuracije ka sadržajnoj biti razlaže se i postepeno transformira u posve apstraktnu misao. Naime, harmonija boja i oblika definirana je unutarnjim ritmom kompozicije koji ne nameće, ne definira, ne utvrđuje i ne zatvara već naznačuje, potiče i otvara um za spoznaju.

 

 

Painter Tea Morić Šitum presents a new cycle of works called "METAMORPHOSIS".

 

Split City Museum (Papalićeva 1, 21000 Split) - Monday, March 14, 2022, at 7:00 p.m.

 

Working hours:

Monday - Friday: 09:00 a.m. - 04:00 p.m.

Saturday - Sunday: 10:00 a.m. - 02:00 p.m.

 

The exhibition remains open until April 3, 2022.

 

From the foreword by Sonja Švec Španjol, mag.hist.art.

"In the new cycle of paintings, Tea Morić Šitum abandons the expected and predetermined usages of artistic expression and begins her artistic research, which also becomes an area of ​​her spiritual search. The parallelism of the research process creates a unique dynamic expressed on the surface of the canvas, primarily through the speech of lines, planes, and colors. The motif of still life, more precisely flowers, is just a starting point for building an artistic story that quickly goes beyond the notion of the starting motif and begins its own life. The motif of flowers on the way from figuration to content essence is decomposed and gradually transformed into completely abstract thought. Namely, the harmony of colors and shapes is defined by the inner rhythm of the composition, which does not impose, define, determine, or close but indicates, encourages, and opens the mind to cognition."

Podijelite:

Istaknuto