IZLOŽBA: KRATKA POVIJEST RASPADANJA

IZLOŽBA: KRATKA POVIJEST RASPADANJA

 

Kratka povijest raspadanja / Nikolina Kuzmić

 

Izložba se otvara u srijedu, 19. siječnja 2022. u 20:00h u galeriji Studio-21- (Velebitska 66, 21000 Split), a moći će se pogledati do 31. siječnja 2022.

 

"Kao što je to već prepoznatljivo u stvaralaštvu umjetnice Nikoline Kuzmić, pomalo morbidan i zastrašujući naslov rada uvodi nas u njen čaroban svijet mašte koji je sve doli odbojan, dapače veoma je zadivljujući i privlačan. Nikolina poput alkemičara gradi snovite i poetične svjetove na granici zbilje i imaginacije. Krećući se među vrlo vješto i detaljno oblikovanim artefaktima uranjamo u potpuno nadrealan i bajkovit scenarij koji se bavi pitanjima povijesti, memorije, sjećanja ali i granicama znanosti i umjetnosti, znanja i informacije, karakterističnim temama koje možemo pronaći u Nikolininom opusu. Međutim, iako je prožet prvenstveno njezinim osobnim preokupacijama, istovremeno poziva gledatelje na stvaranje vlastitih naracija. Cjelinu izložbe tvore tri tematski povezana rada..."(Ivana Vukušić, iz predgovora)

 

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak: 13:00 - 22:00 / Subota: 09:00 - 21:00

 

 

 

A brief history of decay / Nikolina Kuzmić

 

The exhibition opens on Wednesday, January 19, 2022, at 08:00 p.m. in the gallery Studio-21- (Velebitska 66, 21000 Split) and will be on view until January 31, 2022.

 

"As it is already recognizable in the work of artist Nikolina Kuzmic, the somewhat morbid and frightening title of the exhibition introduces us to her magical world of imagination, which is all but repulsive, in fact very captivating and attractive. Like an alchemist, Nikolina builds dreamy and poetic worlds on the border of reality and imagination. Moving among very skilfully and in detail designed artifacts, we immerse ourselves in a completely surreal and fairytale scenario that deals with issues of history, memory, the boundaries of science and art, knowledge, and information, which are characteristic themes found in Nikolina's oeuvre. However, although imbued primarily with her preoccupations, at the same time, she invites viewers to create their narratives. The whole exhibition consists of three thematically-related works ... "(Ivana Vukušić, from the foreword)

 

Working hours

Monday - Friday: 01:00 p.m. - 10:00 p.m. / Saturday: 09:00 a.m. - 09:00 p.m.

Podijelite:

Istaknuto