IZLOŽBA: PRAKTIKUM OTPORNOSTI - SPLIT 2021

IZLOŽBA: PRAKTIKUM OTPORNOSTI - SPLIT 2021

 

Lokacija: Galerija umjetnina (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

Vrijeme: 7. – 31. listopada 2021.

 

Kustosi: Ivica Mitrović i Oleg Šuran

 

Organizacija: Odsjek za vizualne komunikacije Umjetničke akademije u Splitu

 

Tri godine nakon izložbe „Život nakon turizma“ kojom su se Ivica Mitrović i Oleg Šuran bavili distopijskim budućnostima grada i životom nakon katastrofe, autori se vraćaju u Galeriju umjetnina s novim projektom koji vide kao nastavak, kao refleksiju na osobnu praksu i stanje spekulativne dizajnerske prakse koja je u svoja dva desetljeća postojanja bila pretežno fokusirana na distopijske budućnosti. Autore danas zanima djelovanje “sada i ovdje” - djelovanje prije potencijalnih bliskih katastrofičnih budućnosti (klimatskih, ekonomskih, političkih, tehnoloških, zdravstvenih, komunalnih i dr.).

 

Izložba se realizira u obliku prezentacijsko-edukativnih radionica, te se fokusira na mapiranje samoorganiziranih lokalnih zajednica koje djeluju odozdo (bottom-up), zajednica koje su kroz svoje djelovanje pokazale otpornost prema krizama i koje pokazuju potencijal u „borbi“ s mogućim katastrofama budućnosti, a koje u svojem djelovanju integriraju edukaciju. Mitrović i Šuran mapirali su nekolicinu samoorganiziranih kolektiva/udruga s područja grada Splita i okolice koji pokazuju otpornost na moguće katastrofične promjene u bliskoj budućnosti. Izložba će predstaviti neke od tih inicijativa, nastalih često na marginama, gdje su izgradile specifične mehanizme otpornosti. Primjerice, radi se o permakulturi, radio amaterima, medijima u zajednici i drugim. Tijekom trajanja izložbe organiziran je niz otvorenih radionica, usmjerenih na široku publiku bez obzira na dob i predznanje, koje će se baviti vještinama koje smo nekada, kao društvo i kao pojedinci imali, a vremenom izgubili (primjerice kako proizvesti električnu energiju ili kako proizvoditi vlastitu hranu i sl.).

 

Više informacija dostupno je na https://galum.hr/izlozbe/izlozba/1735/.

 

 

 

Location: Museum of Fine Arts (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

Time: October 7 - 31, 2021

 

Curators: Ivica Mitrović and Oleg Šuran

 

Organization: Arts Academy in Split, Department of Visual Communications Design

 

Three years after the exhibition “Life after Tourism” in which Ivica Mitrović and Oleg Šuran dealt with the dystopian future of the city and life after a disaster, the authors return to the Museum of Fine Arts with a new project that they view as a continuation, a reflection on their personal practice and the condition of the speculative design practice, which has predominantly been focused, in the two decades of its existence, on dystopian futures. Today, the authors are interested in acting “here and now” – acting before the potential near catastrophic futures (climate, economic, political, technological, health, communal, etc.).

 

The exhibition is realized in the form of presentation-educational workshops, and focuses on mapping the self-organized local communities that operate from the bottom-up, communities that have shown resilience to crises through their activities and a potential in “fighting” possible future disasters, and that also integrate education in their work. Mitrović and Šuran have mapped several self-organized collectives/associations from around the city of Split that show resistance to possible catastrophic changes in the near future. The exhibition will present some of these initiatives, often created on the margins, where they have built specific mechanisms of resistance. Those dealing with, for example, permaculture, radio amateurs, community media and the like. A series of open workshops is organized during the exhibition, intended for a wide audience regardless of age and prior knowledge, which are going to deal with skills we once possessed, as a society and as individuals, and lost over time (for example, how to produce electricity or our own food, and similar).

 

More information is available at https://galum.hr/en/exhibitions/exibition/1735/.

Podijelite:

Istaknuto