IZLOŽBA: (NE) VJERUJ PRIPOVJEDAČU - SLUČAJ KRVAVICA

IZLOŽBA: (NE) VJERUJ PRIPOVJEDAČU - SLUČAJ KRVAVICA

 

Lokacija: Salon Galić (Marmontova ulica 3, 21000 Split)

 

Otvorenje: Ponedjeljak, 4. 10. 2021. u 19.00h 


Trajanje: 4. listopada - 15. listopada 2021.

 

Organizatori:

Hrvatska udruga likovnih umjetnika- Split  (HULU- Split)

http://www.hulu-split.hr/

 

Udruga za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze

https://slobodneveze.wordpress.com/

 

Izložba "(NE) VJERUJ PRIPOVJEDAČU - Slučaj Krvavica" udruge za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze.

 

Kružni objekt nekadašnjeg Vojnog dječjeg lječilišta, jedno od devastiranih arhitektonskih remek-djela izgrađeno sredinom 1960-ih po projektu Rikarda Marasovića, polazna je točka izložbe.  Ovo je izložba o gubitku društvenog (i transformiranju osobnog) pamćenja uslijed radikalne društvene promjene i posljedicama tog procesa. Sudbinu Marasovićeve kultne zgrade autori projekta sagledavaju kao simptom, pri čemu arhivske materijale, izvorne dokumente, zapise i fotografije, isprepliću s fikcijskim narativima eksperimentalnog filma umjetničkog dua Doplgenger.

Izložba je dio aktivnosti projekta Motel Trogir kojeg  u 2021. podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH i Zaklada Kultura nova.

 

Umjetnici: Doplgenger (Isidora Ilić, Boško Prostran), Duška Boban, Inicijativa «Krvavica_art», Rikard Marasović (arhiv obitelji Marasović/ Štambuk Jurašin)

Koncept/ tekst: Nataša Bodrožić (Slobodne veze/ Motel Trogir)

Istraživači, ko-kustosi: Antonia Vodanović, Ivan Huljev (Udruga «Kačić»)

Grafičko oblikovanje arhivskih materijala: Rafaela Dražić

Produkcija: Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse/ Projekt Motel Trogir + HULU Split

 

 

 

Location: Salon Galić Gallery (Marmontova ulica 3, 21000 Split)

 

Opening: Monday, October 4, 2021, at 7 p.m.

 

Duration: October 4 - October 15, 2021

 

Organizers:

Croatian Association of Visual Artists - Split (HULU - Split)

http://www.hulu-split.hr/

 

Association for Contemporary Art Practices Slobodne veze

https://slobodneveze.wordpress.com/

 

The exhibition "(DO NOT) BELIEVE THE NARRATOR - The Case of Krvavica" by the Association for Contemporary Art Practices Slobodne veze.

 

The circular building of the former Military Children's Sanatorium is the starting point of the exhibition. Military Children's Sanatorium is a devastating architectural masterpiece built in the mid-1960s by Rikard Marasović. It is an exhibition about the loss of social (and the transformation of personal) memory due to radical social change and the consequences of that process. Project's authors see the fate of Marasović's cult building as a symptom, intertwining archival materials, original documents, records, and photographs with the fictional narratives of the experimental film of the art duo Doplgenger.

The exhibition is part of the activities within the Motel Trogir project, which in 2021 is supported by the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia and the Kultura Nova Foundation.

 

Artists: Doplgenger (Isidora Ilić, Boško Prostran), Duška Boban, Initiative "Krvavica_art", Rikard Marasović (archive of the Marasović family / Štambuk Jurašin)

Concept / text: Nataša Bodrožić (Slobodne veze / Motel Trogir)

Researchers, co-curators: Antonia Vodanović, Ivan Huljev (Association «Kačić»)

Graphic design of archival materials: Rafaela Dražić

Production: Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke praktike / Projekt Motel Trogir + HULU Split

Podijelite:

Istaknuto