IZLOŽBA: K.I.P.

IZLOŽBA: K.I.P.

Lokacija: Sveučilišna galerija Vasko Lipovac (Ulica Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)

 
Trajanje: 5. srpnja - 5. kolovoza 2021. 
 
Kiparska izložba naziva K. I. P. svečano će se otvoriti u ponedjeljak, 5. srpnja 2021. u 20 sati u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac, Ruđera Boškovića 31, Split.
 
Ideja i cilj ove izložbe jest promocija kvalitetnog kiparskog rada, rada Umjetničke akademije, kako bi na taj način približili javnosti umjetničke dosege i doprinose naših studenata i njihovih profesora. Kustosi izložbe su hrvatski povjesničar umjetnosti i likovni kritičar prof.dr.sc. Ive Šimat Banov koji potpisuje kiparski postav profesora, dok kustos studentskog postava je dr. art Goran Balić, asistent Odsjeka kiparstva.
 
Izložbeni koncept ostvaren je u dvije odvojene komponente, prilagođen dvoetažnom podijeljenom izložbenom prostoru Sveučilišne galerije. U prizemnom prostoru kao forte izloženi su diplomski radovi, a uz njih pridruženi selektirani studenski radovi ostalih generacija. Izložba nudi presjek radova posljednje dvije akademske godine 2019/2020. i 2020./2021. U izdvojenom prostoru na katu je skupna izložba radova profesora, suradnika kiparskog odsjeka.
 
Izlagači:
 
Kipari - profesori
Goran Balić, Dragan Dužević, Nikola Džaja, Kažimir Hraste, Robert Jozić, Kuzma Kovačić,Petra Kovačić, Đani Martinić , Duje Matetić, Matko Mijić, Milivoj Popović, Tanja Ravlić, Loren Živković Kuljiš
 
Studenti
Antonija Bečić, Petar Bosnić, Marko Budimir, Karmen Bušić, Leonora Doroci, Natali Horvat Lemo, Davor Kamenjarin, Klaudija Maleš, Mirna Markotić, Magdalena Modrić, Frančeska Pilić, Petra Perković, Ante Polić, Roko Držislav Rebić, Ana Rickijević, Ružica Rimac, Danijela Skokandić, Josip Sovulj, Mara Ujević, Nikolina Veljačić, Tajana Veljači
 
Više informacija dostupno je OVDJE.
 
 
 
 
Location: University Gallery Vasko Lipovac (Ulica Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)
 
Duration: July 5 - August 5, 2021
 
The sculptural exhibition entitled K. I. P. will open on Monday, July 5, 2021, at 08:00 p.m. at the Vasko Lipovac University Gallery, Ruđera Boškovića 31, Split.
 
The idea and goal of this exhibition are to promote quality sculptural work, the work of the Art Academy, to bring closer to the public the artistic achievements and contributions of our students and their professors. The curators of the exhibition are the Croatian art historian and art critic prof. dr. sc. Ive Šimat Banov, who signs the sculptural exhibition of professors. The curator of the student exhibition is Dr. Goran Balić, assistant of the Department of Sculpture.

The exhibition concept is realized in two separate components, adapted to the two-story divided exhibition space of the University Gallery. On the ground floor as a forte, graduate theses are exhibited, accompanied by selected student theses of other generations. The exhibition offers a cross-section of works from the last two academic years. In a separate space upstairs is a group exhibition of works by professors, associates of the sculpture department.
 
Exhibitors:
 
Sculptors - professors
Goran Balić, Dragan Dužević, Nikola Džaja, Kažimir Hraste, Robert Jozić, Kuzma Kovačić,Petra Kovačić, Đani Martinić , Duje Matetić, Matko Mijić, Milivoj Popović, Tanja Ravlić, Loren Živković Kuljiš
 
Students
Antonija Bečić, Petar Bosnić, Marko Budimir, Karmen Bušić, Leonora Doroci, Natali Horvat Lemo, Davor Kamenjarin, Klaudija Maleš, Mirna Markotić, Magdalena Modrić, Frančeska Pilić, Petra Perković, Ante Polić, Roko Držislav Rebić, Ana Rickijević, Ružica Rimac, Danijela Skokandić, Josip Sovulj, Mara Ujević, Nikolina Veljačić, Tajana Veljači
Podijelite:

Istaknuto