IZLOŽBA SAŠE SEDLAČEKA

IZLOŽBA SAŠE SEDLAČEKA

Lokacija: Galerija umjetnina (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

Sašo Sedlaček istaknuti je slovenski umjetnik multimedije i intermedije koji u svojoj umjetnosti koristi nove tehnologije – elektronske i informatičke strukture, vežući ih s različitim disciplinama u intrigantne sinergijske sklopove u svrhu propitivanja i provociranja različitih aktualnih socijalnih fenomena. U fokusu njegove umjetničke prakse je razmišljanje o otpadu i njegovom recikliranju kao novoj prilici i resursu uz korištenje low-cost tehnologija i open source softvera. Istraživačkim, avangardnim i nadasve originalnim pristupom dolazi do izuzetno maštovitih, impresivnih i energijom nabijenih radova u kojima se očituje interes za komunikacijski potencijal umjetničkih djela u kojima vrlo često aktivno sudjeluje i sama publika. Na izložbi u Galeriji umjetnina predstavit će se izborom radova nastalih u proteklih dvadesetak godina njegova djelovanja koji svjedoče o intrigantnom i dobro osmišljenom programu vrijednom predstavljanja hrvatskoj publici.

 

Sašo Sedlaček (1974, Ljubljana) je slovenski suvremeni vizualni umjetnik koji radi u mediju instalacije, videa i animacije. 2000. godine diplomirao je na ALUO - Akademiji likovnih umjetnosti i dizajna u Ljubljani (Skulptura i Video). Redovito izlaže svoje radove na međunarodnim izložbama kao što su: Tipei Biennial, Taiwan, Land(e)scape, Kunstlerhaus Graz, Austrija, Institute for Advanced Media Art and Science, Ogaki, Japan, Public Turbulence, ISOLA Art Center, Milano, ISCP Open Studio, New York, Future Nomad, Vox Populi, Filadelfija, Alexandria Biennial, Alxandria, Egipat, Transmediale, Berlin, Njemačka, Ars Electronica, Linz, Austrija itd. Dobitnik je brojnih nagrada. Od 2015. je izvanredni profesor na smjeru Video i novi mediji na ALUO-Akademiji likovnih umjetnosti i dizajna u Ljubljani.

 

Izložba je realizirana u suradnji s Aksiomom - Institutom za suvremenu umjetnost Ljubljana, a financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Splita, Ministarstva kulture Republike Slovenije i Grada Ljubljane.

 

 

 

Location: Museum of Fine Arts (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

Sašo Sedlaček is a prominent Slovenian multimedia and intermedia artist who uses new technologies in his art – electronic and information structures, connecting them with different disciplines into intriguing synergistic systems for the purpose of examining and provoking various topical social phenomena. His work is thematically defined by the theory of waste, recycling, usage of low-cost technologies and open-source software. His investigative, avant-garde and ultimately original approach produces exceptionally imaginative, impressive and energetic works that reveal an interest in the communicative potential of artworks that the audience often actively participates in. At the exhibition in the Museum of Fine Arts, he will present a selection of works created in the past twenty years of his activity, which testify to an extremely intriguing and well-conceived artistic programme worth presenting to the Croatian public.

 

Sašo Sedlaček (1974, Ljubljana) is a contemporary visual artist from Slovenia who works in the medium of installation, video and animation. In 2000, he graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana (Sculpture and Video). He regularly exhibits his works at international exhibitions, such as: Taipei Biennial, Taiwan, Land(e)scape, Kunstlerhaus Graz, Austria, Institute for Advanced Media Art and Science, Ogaki, Japan, Public Turbulence, ISOLA Art Center, Milan, ISCP Open Studio, New York, Future Nomad, Vox Populi, Philadelphia, Alexandria Biennial, Alexandria, Egypt, Transmediale, Berlin, Germany, Ars Electronica, Linz, Austria, etc. He is the winner of numerous awards. Since 2015, he works as an Associate Professor in the department of Video and New Media at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana.

 

The exhibition has been realized in collaboration with Aksioma – Institute for Contemporary Art Ljubljana and produced with financial assistance from the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, the City of Split, the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the City of Ljubljana.

 

Podijelite:

Istaknuto