IZLOŽBA: PERIFERIJA U CENTRU

IZLOŽBA: PERIFERIJA U CENTRU

Lokacija: Kuća jezika i kulture Peristil (Poljana kraljice Jelene 1, 21000 Split) i Studio-21- (Velebitska 66, 21000 Split)

 
Periferija u centru naziv je izložbe polaznika radionica Kreativnog centra Studija-21-, koja će se održati na dvije lokacije: u Kući jezika i kulture Peristil i u galeriji Studio-21-, od 16. do 27. travnja. 
 
Izložbu je moguće pogledati u radnom vremenu:
Kuća jezika i kulture Peristil: ponedjeljak - petak od 10:00 do 13:00
Studio -21-: ponedjeljak - subota od 12:00 do 20:00 
 
Radovi predstavljeni na ovoj izložbi nastali su kao rezultat radionica koje okupljaju polaznike različitih predznanja, osobnih i profesionalnih iskustava, afiniteta i interesa. Ljudi su to kojima umjetnost nije bila primarno zanimanje, ali su svoju ljubav prema njoj odlučili razvijati, njegovati, i na koncu prevesti u djela. Više od pukog produkta radionice, ovi su radovi iskaz iskrenog dijeljenja strasti i podsjetnik da je razvoj i njegovanje kreativnosti važno poticati i održavati tijekom cijeloga života, što prečesto zaboravljamo. Kroz metodologiju rada koja uključuje individualni i participativni pristup, svakom polazniku omogućeno je da razvije i dalje oblikuje vlastite interese, što stvara pretpostavke za istraživanje unutar pojedinog medija, ali i profiliranje individualnog stila svakog polaznika. Jedan od pristupa je i učenje o pravcima u povijesti umjetnosti i načinima slikanja koji su se kroz njih razvijali, a nerijetko polaznici inspiraciju pronalaze upravo u djelima poznatih umjetnika, ali i svojih vlastitih (fotografija) ostvarenja, na koja se potom uspješno referiraju. Radionice uključuju svladavanje kiparskih tehnika i rada s materijalom (keramikom), crtačkih i slikarskih tehnika (olovka, ugljen, suhi pastel, akvarel, akril, ulje na platnu,…) što omogućuje uspješne interpretacije i stilske pristupe polaznika koji pohađaju našu školu već dugi niz godina.
 
 
 
 
Location: House of Language and Culture Peristil (Poljana kraljice Jelene 1, 21000 Split) and Studio-21- (Velebitska 66, 21000 Split)
 
Exhibition Periphery in the center, developed by participants of workshops of the Creative Center Studio-21-, takes place at two locations: House of Language and Culture Peristil and the gallery Studio-21-, from April 16 to April 27.
 
The exhibition is available for viewing during the following working hours:
House of Language and Culture Peristil: Monday - Friday from 10:00 a.m. to 01:00 p.m.
Studio-21-: Monday - Saturday from noon to 08:00 p.m.
 
The works presented at this exhibition, created as a result of workshops, bring together participants with different prior knowledge, personal and professional experiences, affinities, and interests. These are people for whom art was not their primary occupation, but they decided to develop, nurture, and eventually translate their love for art into works. More than a mere product of the workshop, these works serve as an expression of a sincere sharing of passion and a reminder that the development and nurturing of creativity is important to encourage and sustain throughout life, which we all too often forget. The methodology of work includes an individual and participatory approach, and each student is enabled to develop and further shape their interests, which creates the preconditions for research within a particular medium and profiling the individual style of each student. Workshops include mastering sculptural techniques and working with materials (ceramics), drawing and painting techniques (pencil, charcoal, dry pastel, watercolor, acrylic, oil on canvas, etc.), and allow successful interpretations and stylistic approaches of students who attend this art school for years.
Podijelite:

Istaknuto