TEMATSKI RAZGLED GRADA: S MARKOM I DARKOM PO SPLITU

TEMATSKI RAZGLED GRADA: S MARKOM I DARKOM PO SPLITU

Hrvatski sabor jednoglasno je donio Odluku o proglašenju 2021. godine "Godinom Marka Marulića". Godina Marka Marulića obilježavat će se od 22. travnja 2021. do 22. travnja 2022. godine.

 
Na taj način i šira će javnost imati priliku osvijestiti da se ove godine obilježava 500 godina tiskanja Marulićeve "Judite", prve autorske knjige na hrvatskom jeziku zbog koje je Marulić nazvan "ocem hrvatske književnosti". "Judita" je prvi umjetnički ep u hrvatskoj književnosti napisan 1501. na narodnom jeziku, a objavljen u Veneciji 1521. godine. "Judita" je bila europski bestseler svog vremena, prevedena je na mnoge svjetske jezike te je za Marulićeva života doživjela čak tri izdanja u 18 mjeseci. Ovo djelo svjedoči o značajnome mjestu hrvatske kulture u europskim okvirima.
 
Za ovu prigodu osmišljen je tematskI razgled grada Splita. Prvo stručno vođenje planirano je za 22.04.2021., a sama tura bi se ponavljala prema interesu sve do 22.04.2022., koliko i traje godina Marka Marulića.
 
Tematski razgled grada osmisila je turistička vodičica Darka Šćerbe Haupt (talijanski, njemački i engleski), a svi zainteresirani za ovo tematsko vođenje mogu se javiti na mail bozidarka@me.com.
 
Letak s detaljnim informacijama o razgledu dostupan je OVDJE.
 
Uvod i objašnjenje o tome što će posjetitelji vidjeti dostupni su u video zapisu na sljedećem linku - https://www.youtube.com/watch?v=eK0SZCY8YXQ.
 
Tekst o Splitu povodom održavanja prve tematske ture dostupan je na sljedećem linku - https://krajolicibastine.com/split-za-sva-vrimena/.
 
Prigodni kalendar ove tematske ture dostupan je OVDJE
 
 
 
The Croatian Parliament passed the Decision on declaring 2021 the "Year of Marko Marulić". The Year of Marko Marulić lasts from April 22, 2021, to April 22, 2022.
 
This year marks the 500th anniversary of the publication of Judita, the first book in the Croatian language, for which the author Marko Marulić earned the title of the father of Croatian literature. "Judita" is the first artistic epic in Croatian literature written in 1501 in the vernacular and published in Venice in 1521. "Judita" was a European bestseller of its time translated into many world languages, ​​and during Marulić's lifetime, it experienced as many as three editions in 18 months. This work testifies to the significant place of Croatian culture in Europe.
 
The thematic tour of the city of Split was designed for this occasion. The first guided tour will take place on April 22, 2021, and it would be repeated according to interest until April 22, 2022, as long as the year of Marko Marulić lasts.
 
The thematic tour was created by the tourist guide Darka Šćerbe Haupt (Italian, German and English), and all those interested in this thematic tour can contact bozidarka@me.com.
 
A flyer with detailed information about the tour is available HERE.
 
An introduction and explanation of what visitors will see are available in the video at the following link - https://www.youtube.com/watch?v=eK0SZCY8YXQ.
 
The 2022 calendar of this thematic tour is available HERE.
 
Podijelite:

Istaknuto