IZLOŽBA: KONTRAST

IZLOŽBA: KONTRAST

Lokacija: Francuska alijansa Split (Marmontova 3, 21000 Split)

 
Kontrast se bavi pitanjem društvenih kontrasta i kontrasta prisutnih u prirodi. Umjetnica Iva Martinović je napravila realistične slike od kojih su neke mračne, a neke svjetlije upravo zbog toga jer prikazuju kakav je život - ispunjen kontrastom. Slike prikazuju realne i umirujuće motive, koji izražavaju kontrast između težnji umjetnice i stvarnog svijeta. Sami naziv Pogled se bavi pitanjem svjetonazora koje imamo, principa prema kojima živimo, zapravo nas pokušava podsjetiti da uvijek budemo spremni preispitati te svoje principe, kao i tuđe. Kontrast se bavi stereotipima svih vrsta, a posebice onih koje pripisujemo onome što ne razumijemo. Radovi se bave i značenjem želja, koje nas vode kroz život. Umjetnica pronalazi i kontrast vlastite želje da se izražava slikajući ovakve motive i uvriježenog mišljenja da je to "neoriginalno". Umjetnost bi trebala biti slobodna, jer tome i služi - da se osoba izrazi. U tom pogledu, kontrast se može pronaći i u vlastitoj želji i percepciji okoline koja zna djelovati represivno.
 
Izložbu možete pogledati do 29. travnja 2021. godine.
 
 

Location: Alliance française de Split (Marmontova 3, 21000 Split)
 
Contrast deals with the question of social contrasts and contrasts present in nature. The artist Iva Martinović made realistic paintings, some of which are dark and some brighter precisely because they show what life is like - filled with contrast. The paintings depict realistic and soothing motifs, which express the contrast between the artist’s aspirations and the real world. The exhibition deals with stereotypes of all kinds, especially those we attribute to what we don’t understand. The works also deal with the meaning of desires, which guide us through life. 
 
The exhibition is open until April 29, 2021.
Podijelite:

Istaknuto