2020.

2020.

NAZIV PROJEKTA: "Palača života - grad mijena / Palace of Life - City of Changes" 
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA: KK.06.1.1.15.0001
 
Turistička zajednica grada Splita objavljuje:
 
 
 
ZIMSKI AKVAREL - ADVENTSKE I BOŽIĆNE SVEČANOSTI U SPLITU 2020./2021.
 
Turistička zajednica grada Splita objavljuje: 
 
 
Spalatum D.M.C. d.o.o. objavljuje:
Lokacije:
Tipovi kućica:
 
 
POTPORE ZA TURISTIČKE MANIFESTACIJE 2020.
- ROK ZA PRIJAVU JE DO 17.02.2020.
 

 

Podijelite:

Istaknuto