FESTIVAL VUNE

FESTIVAL VUNE

Zoološki vrt Split 2.5. – 6.5.2019.g.

Primarni cilj manifestacije je promocija izvornih običaja, kulture i tradicije Splita i Dalmacije te kvalitetnog tekstilnog ekološkog materijala runo/ vuna te prikaz cijelog  proizvodnog procesa do finalnih proizvoda uz prikaz važnosti ovčarstva u mnogim segmentima praktičnog života pučanstva ovog podneblja.


Sekundarni cilj manifestacije je promoviranje  i valorizacija tradicijskih zanata i proizvoda s područja Dalmacije koji se vežu za ovcu, a većinom su zanemareni u modernim vremenima (pastir, prelja, obućar, sirar, proizvodinja finalnih proizvoda od vune, eko zbrinjavanje runa u smislu građevinskog materijala i ekoloških gnjojiva, itd.).


Ciljana  publika: domaći i strani turisti, učenici te opća gradska populacija.

 

Manifestacija ima 2 osnovne komponente projekta:


Edukativna komponenta – planirani program u ovom segmentu uključuje kratko predavanje o povijesnoj važnosti ovčarstva u ovim krajevima te širokom spektru iskoristivosti vune i u modernim vremenima. U sklopu ove komponente bit će izložena tradicionalna oprema koja je u prošlosti korištena u radu s ovcama, te općenito u ovčarstvu. Za vrijeme trajanja manifestacije, nekoliko predavanja će biti održano na hrvatskom i engleskom jeziku. U sklopu ove komponente kroz period od 5 dana bit će održana i praktična prezentacija od striženja vune do završnog proizvoda (striženje, odmaščivanje, pranje, gargašanje, filcanje, predenje, pletenje, bojanje, šivanje...). Kroz navedeni period, na dnevnoj bazi provodit će se besplatne radionice suhozidne gradnje u park šumi, koje će biti otvorene turistima, te općoj lokalnoj populaciji. Kroz ovaj program turistima će biti omogućen dublji uvid u lokalnu povijest i tradiciju, a dodatno će poboljšati percepciju i profiliranje Splita kao jedinstvene turističke destinacije.

Umjetničko kreativna komponenta – posljednji dan manifestacije bit će popraćen izložbom koja će tematizirati izrađivanje raznih predmeta od vune (kape, filcane slike, okviri, odjeća, obuća, tapiserije, bojanje...). U sklopu zamišljenog kulturnog programa na prostoru malog amfiteatra u park šumi nastupit će idući izvođači koji se bave prezentacijom nematerijalne kulturne baštine: etno udruga „Plet“, KUD Jedinstvo, KUD „Cetina“  te dječiji zbor  „Srdelice“. Kroz ovaj dio programa turistima će biti prezentirana povezanost autentičnog kulturnog i biološkog habitata Dalmacije, te će im biti pružena prilika da dožive neke od najstarijih umjetničkih formi koje se mogu pronaći u našim krajevima.
 

 ---

DETALJAN PLAN I PROGRAM PREUZMITE NA OVOJ POVEZNICI.

Podijelite:

Istaknuto