13. LJETNE ČARI KLASIČNE GLAZBE - The Winnipeg singers/zbor

13. LJETNE ČARI KLASIČNE GLAZBE - The Winnipeg singers/zbor

 

Ljetne čari klasične glazbe dugogodišnji je ljetni festival splitske glazbene mladeži koji je postepeno prerastao u važan kulturni događaj u gradu Splitu. Cilj festivala je upotpuniti koncertnu i kulturnu ponudu grada Splita u ljetnim mjesecima te građanima i njihovim gostima pružiti vrhunske glazbene doživljaje u ambijentalnim prostorima u srcu Splita.

 

Kao i prethodnih godina, i u ovogodišnjem, trinaestom izdanju, festival se koncepcijski nastavlja na prvu bitnu odrednicu - suradnju s mladim glazbenicima. Osim navedene, festival njeguje i međunarodnu kulturnu suradnju te ove godine ostvaruje suradnju s umjetnicima iz Austrije, Slovenije, Kanade i Norveške.

 

Festival ne bi postojao bez suradnje Glazbene mladeži Split, glavnog pokrovitelja Turističke zajednice grada Splita, kao i domaćina u predivnim prostorima, Muzeja grada Splita. Program se izvodi od sredine lipnja do kraja rujna, uz održavanje osam koncerata, šest u podrumima Dioklecijanove palače, a dva u novouređenoj Staroj gradskoj vijećnici kojom upravlja Muzej Grada Splita.

 

 

 

Lokacija: Podrumi Dioklecijanove palače


Vrijeme: 8. kolovoza 2024, s početkom u 20.00 sati

 

 

Koncert se realizira u suradnji sa 70. Splitskim ljetom.

 

The Winnipeg Singers zbor,  smatra se jednim od najboljih kanadskih zborskih ansambala koji izvode raznolikost zborske glazbe prema najvišim standardima.

 

Winnipeg Singers sastoji se od 24 profesionalna pjevača, koji izvode glazbu koja se proteže kroz vrijeme od renesanse do danas. Svake godine zbor naručuje nova kanadska djela i premijerno prikazuje druga nova djela za svoju publiku u Manitobi. 

 

Svake godine predstavlja koncertnu seriju, angažirajući neke od najboljih glazbenika Sjeverne Amerike kao goste. Winnipeg Singers održali su zajedničke koncerte s tako raznolikim organizacijama kao što su Shakespeare in the Ruins, The Ron Paley Trio, MusikBarock Ensemble, Winnipeg's Contemporary Dancers i Les danseurs de la rivière Rouge. Pjevači se redovito pojavljuju kao gosti Simfonijskog orkestra Winnipega, Komornog orkestra Manitoba, a održali su koncerte i radionice za lokalne društvene agencije, poslovne tvrtke i srednje škole.

 

The Winnipeg Singers, osnovani 1972. godine, dva puta su prepoznati po izvrsnosti u zborskoj glazbi od strane Kanadskog vijeća dodjelom nagrade Healey Willan. Zbor se redovito čuje na lokalnom i nacionalnom CBC radiju. Zbor je u srpnju 2005. predstavljao Kanadu na 6. međunarodnom zborskom festivalu u Taipeiju i na 7. svjetskom simpoziju o zborskoj glazbi u Kyotu. U srpnju 2016. zbor je obišao Njemačku, Austriju i Italiju. Na Međunarodnom zborskom festivalu 2016. u Firenci u Italiji, The Winnipeg Singers nagrađeni su nagradom "najistaknutiji zbor". Godine 2019. zbor je obišao Španjolsku i Finsku, a na Međunarodnom zborskom festivalu u Barceloni nagrađen je "nagradom za najbolji zbor". 

 

 

 

 

 

 

Summer Magic of Classical Music is a long-standing summer festival of the Split Music Youth that has gradually grown into an important cultural event in the city of Split. The festival aims to enrich the concert and cultural offerings of the city during the summer months, providing citizens and their guests with top-notch musical experiences in ambient spaces in the heart of Split.

 

As in previous years, this year's thirteenth edition of the festival continues its primary focus - collaboration with young musicians. Additionally, the festival fosters international cultural cooperation and this year collaborates with artists from Austria, Slovenia, Canada, and Norway.

 

The festival would not exist without the collaboration of the Split Music Youth, the main sponsor, the Tourist Board of the City of Split, and the hosts in the beautiful spaces of the Museum of the City of Split. The program runs from mid-June to the end of September, featuring eight concerts, six in the cellars of Diocletian's Palace, and two in the newly renovated Old City Hall managed by the Museum of the City of Split.

 

 

 


Location: Cellars of Diocletian's Palace 


Date: August 8, 2024, starting at 8:00 PM

 


The concert is organized in collaboration with the 70th Split Summer Festival.

 

The Winnipeg singers is considered one of the finest Canadian choral ensembles performing a diverse range of choral music to the highest standards.

 

The Winnipeg Singers consist of 24 professional singers, interpreting music spanning from the Renaissance to the present day. Every year, the choir commissions new Canadian works and premieres other new pieces for its audience in Manitoba.

 

Annually, they present a concert series, engaging some of the finest musicians in North America as guests. The Winnipeg Singers have held joint concerts with diverse organizations such as Shakespeare in the Ruins, The Ron Paley Trio, MusikBarock Ensemble, Winnipeg's Contemporary Dancers, and Les danseurs de la rivière Rouge. Singers regularly appear as guests with the Winnipeg Symphony Orchestra, the Manitoba Chamber Orchestra, and have held concerts and workshops for local social agencies, businesses, and high schools.

 

Established in 1972, The Winnipeg Singers have twice been recognized for excellence in choral music by the Canadian Council through the Healey Willan Award. The choir is regularly heard on local and national CBC radio. In July 2005, the choir represented Canada at the 6th International Choral Festival in Taipei and the 7th World Symposium on Choral Music in Kyoto. In July 2016, the choir toured Germany, Austria, and Italy. At the 2016 International Choral Festival in Florence, Italy, The Winnipeg Singers were awarded the "Most Outstanding Choir" prize. In 2019, the choir toured Spain and Finland, and at the International Choral Festival in Barcelona, they were awarded the "Best Choir" prize.

Podijelite:

Istaknuto