OBAVIJEST O NEDOSTUPNOSTI PLAŽA NA ŽNJANSKOM PLATOU U SEZONI 2024.

OBAVIJEST O NEDOSTUPNOSTI PLAŽA NA ŽNJANSKOM PLATOU U SEZONI 2024.

 

Zbog radova na sveobuhvatnom uređenju Žnjanskog platoa, koji su počeli u veljači 2024. godine još jednom želimo podsjetiti javnost da u sezoni 2024. godine plaže koje se nalaze unutar sklopa gradilišta neće biti dostupne za kupače. Izuzetak na platou će biti jedino plaža za osobe s invaliditetom koja će biti otvorena za cijelo vrijeme trajanja radova (ispred hotela Amphora).

 

Projekt je to od strateške važnosti za Grad Split koji su svi željno iščekivali, a početak radova najavljen je još krajem 2023. godine, dok je procjena trajanja radova godinu dana. Izvođač radova na uređenju Žnjanskog platoa je tvrtka Lavčević d.d. i Lavčević-inženjering d.o.o. 

 

Isto tako, cijelo područje platoa nije dostupno za parkiranje sve do završetka radova, baš kao i parkirna mjesta uz cestu jer se na tom dijelu odvijaju radovi na druga dva projekta. Plaže koje će ostati otvorene i koje nisu obuhvaćene radovima su one od hotela Radisson put centra grada. 

 

Iz gradske tvrtke Žnjan, investitora projekta, mole svih da poštuju propisanu signalizaciju i ograđeno područje, kako bi se izbjegle bilo kakve mogućnosti nesretnih slučajeva i ozljeda, obzirom da je na gradilištu velik broj strojeva i teške mehanizacije. Još jednom svi građani i posjetitelji mole se za strpljenje i razumijevanje za vrijeme radova jer će, kada radovi završe, Splićani i posjetitelji grada dobiti novi javni prostor s brojnim javnim sadržajima i uređenu plažu koja će biti među najljepšima u Europi. 

 

Turistička zajednica grada Splita apelira na sve pružatelje usluge smještaja na području Žnjanskog platoa i njegove neposredne blizine da pruže pravovremene obavijesti svojim gostima koji rezerviraju smještaj o izvođenju građevinskih radova na tom području. Ovakva transparentnost omogućit će gostima da adekvatno planiraju svoj boravak i izbjegnu moguće neugodnosti, te će pridonijeti očuvanju ugleda destinacije i zadovoljstvu gostiju.

 

 

NOTICE OF BEACH UNAVAILABILITY AT ŽNJAN PLATEAU FOR THE 2024 SEASON

 

Due to the comprehensive renovation works at "Žnjanski Plato" (Žnjan Plateau), which commenced in February 2024, we once again wish to remind the public that during the 2024 season, the beaches within the construction site will not be accessible to bathers. The only exception on the plateau will be the beach for persons with disabilities, which will remain open throughout the duration of the works (in front of the Amphora Hotel).

 

This project is of strategic importance to the City of Split, eagerly awaited by all, with the commencement of works announced as early as the end of 2023 and the estimated duration of the works being one year. The contractor for the renovation of Žnjanski Plato is Lavčević d.d. and Lavčević-inženjering d.o.o.

 

Furthermore, the entire plateau area is not available for parking until the completion of the works, as well as parking spaces along the road due to ongoing works on two other projects in that area. The beaches that will remain open and are not affected by the works are those near the Radisson hotel towards the city center.

 

From the municipal company Žnjan, the project investor, everyone is kindly asked to respect the prescribed signage and fenced-off areas to avoid any potential accidents and injuries, given the large number of machinery and heavy equipment on the construction site. Once again, all citizens and visitors are kindly asked for patience and understanding during the works, as upon completion, the residents of Split and visitors to the city will gain a new public space with numerous amenities and a beach that will rank among the most beautiful in Europe.

 

The Tourist Board of Split urges all accommodation providers in the Žnjan Plateau area and its immediate vicinity to provide timely notifications to their guests who book accommodation regarding the construction works in that area. Such transparency will enable guests to adequately plan their stay and avoid potential inconveniences, thereby contributing to the preservation of the destination's reputation and guest satisfaction.

 

 

Podijelite:

Istaknuto