IZLOŽBA ZLATKA KOZINE: ''SUVREMENA UMJETNOST 38''

IZLOŽBA ZLATKA KOZINE: ''SUVREMENA UMJETNOST 38''

 

Lokacija: Salon Galić (Marmontova 3)


Vrijeme: 15. veljače - 4. ožujka 2024.g.

 

Hrvatska udruga likovnih umjetnika- Split  (HULU - Split) organizira izložbu ''Suvremena umjetnost 38'' umjetnika Zlatka Kozine.

 

Zlatko Kozina u svom radu problematizira paradokse teorijskih i praktičnih umjetničkih implikacija svijeta umjetnosti u cjelovitom vremenskom kontinuitetu ljudske povijesti i povijesti umjetnosti.

 

Ulaz je slobodan,  a izložba se može pogledati do 4. ožujka 2024.  Kustos projekta je  Dario Vuger.

 

 ''Suvremena umjetnost 38 ne reprezentira temu, niti redni broj nekog posebnog izložbenog projekta unatoč tome što je Kozina svoju Suvremenu umjetnost u kakofoničnom estetskom sklopu predstavio već 2022. u Osijeku, gdje su do izražaja došli svi elementi njegova osebujnog likovnog izraza. Oni se moraju tumačiti situacijski, odnosno kao dio jednog nastojanja koje je u isto vrijeme veće, ali i manje od pojedinačnog rada. Utoliko nam naslov sugerira da ulaskom u galeriju pristajemo na neku vrstu putovanja ili barem kretanja prostorom osmišljenom za tranzit na zamišljenoj liniji koja - bez posebnog reda vožnje - ide u smjeru jedne od mnoštva suvremenih umjetnosti.''

 

Iz predgovora,  Dario Vuger

 

O umjetniku:


ZLATKO KOZINA rođen 1968. u Slavonskom Brodu

- diplomirao na Filozofskom fakultetu u Rijeci (Odsjek za likovnu kulturu)

- od 2000 do 2016 zaposlen kao nastavnik likovne umjetnosti u dvjema slavonskobrodskim gimnazijama

- od 2016. zaposlen na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku .Izvanredni profesor, trenutno pročelnik na Odsjeku  za vizualne i medijske umjetnosti)

- član HDLU-Istok

 

 

 

Location: SALON GALIĆ (Marmontova 3)


Time: February 15 - March 4, 2024

 

The Croatian Association of Visual Artists - Split (HULU-Split) is organizing the exhibition "Contemporary Art 38" by Zlatko Kozina.

 

In his work, Zlatko Kozina problematizes the paradoxes of theoretical and practical artistic implications of the world of art in the comprehensive temporal continuity of human history and art history.

 

Admission is free, and the exhibition can be viewed until March 4, 2024. The project curator is Dario Vuger.

 

"Contemporary Art 38 does not represent a theme or the ordinal number of a specific exhibition project, despite Kozina presenting his Contemporary Art in a cacophonic aesthetic composition already in 2022 in Osijek, where all elements of his distinctive visual expression came to the fore. They must be interpreted situationally, as part of an endeavor that is both larger and smaller than individual work. In that sense, the title suggests that by entering the gallery, we agree to embark on some kind of journey or at least movement through a space designed for transit on an imaginary line that - without a specific schedule - goes in the direction of one of the many contemporary arts."

 

From the foreword, Dario Vuger

 

About the artist:

ZLATKO KOZINA born in 1968 in Slavonski Brod

 

Graduated from the Faculty of Philosophy in Rijeka (Department of Art Culture)

From 2000 to 2016, employed as an art teacher in two high schools in Slavonski Brod

Since 2016, employed at the Academy of Arts and Culture in Osijek. Associate Professor, currently the head of the Department of Visual and Media Arts)

Member of HDLU-East

Podijelite:

Istaknuto