VELJAČA U DOMU MLADIH

VELJAČA U DOMU MLADIH


Lokacija: Dom mladih

Vrijeme: 1. - 29. veljačeNovi program Doma mladih: evo što nas čeka do kraja veljače

Za početak veljače dvije radionice za one spremne isprobati i naučiti nešto novo - Uvod u akrobatiku i Pisanje kao izvedba.
U subotu 3. veljače na radionici Uvod u akrobatiku koju vode Nastasja Štefančić Kralj i Filipa Bavčević dobit ćete uvid u procese rada na koreografskom materijalu, isprobati akrobatske i partnerske elemente te se dobro zabaviti.

U nedjelju se možete pridružiti stvaralačkoj radionici Pisanje kao izvedba pod vodstvom plesne umjetnice Martine Tomić i dramaturginje Nine Gojić i istražite nekoliko mogućih pristupa pitanju “U kakvim sve različitim odnosima mogu biti tekst i tijelo, pisanje i koreografija?”.

Prvi vikend veljače nezaobilazan je i glazbeni program u klubu Kocka, a tu nas u petak (2.2.) čekaju EX-YU hitovi i u subotu (3.2.) KLFM noć u Kocki uz Marinadu & KLFM Soundsystem. Riječka Marinada su još uvijek skriveni dragulji domaće glazbene scene, neovisni i nekonvencionalni, a   u za plesni ritam prije i nakon koncerta do jutarnjih sati spremni su selektori KLFM Soundsystema s eklektičnim i pažljivo biranim glazbenim odabirom.

U srijedu 7. veljače s početkom u 18:30 h u prostoru Razreda (južni ulaz, 3. kat) mr. sc. Mirko Petrić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar - područni centar Split održat će predavanje “Neoliberalna fantazija o samoodrživosti kulture” nakon kojeg će uslijediti diskusija na kojoj će se Petriću pridružiti sociologinje prof. dr. sc. Inga Tomić- Koludrović i mag. soc. Blanka Čop. Svrha ovog predavanja jest pobliže objasniti što navedeni izraz znači i kakve posljedice spomenuta neoliberalna fantazija ima na razvoj kulture i kulturne politike, osobito u zemljama postsocijalističke Europe, u koje se ubraja i Hrvatska. Naime, u vremenu u kojem i službeni dokumenti Europske komisije pokušavaju afirmirati društvene vrijednosti kulture, u ovim se zemljama često i dalje ponavljaju već više od tri desetljeća stare formule o potrebi da se kultura samofinancira i okrene u prvom redu poduzetničkim vrijednostima.

Od veljače u Kino klubu Split kreće program Osnovnih radionica (radionice kamere, rasvjete, zvuka i montaže) te su do 12. veljače otvorene prijave na radionicu kamere koja će se održati od 23. do 25. veljače, a vodit će je iskusni predavač, snimatelj i redatelj Boris Poljak. Program Osnovnih radionica započet će već 20. i 22. veljače javnim predavanjima Dore Baras. Prvo predavanje naziva Filmska početnica započinje projekcijom dvaju kratkih hrvatskih filmova, uz vođeno gledanje. Što gledamo ili kako gledamo? Gledati ili misliti film? Kao i u svim slučajevima vizualne umjetnosti, vidimo onoliko – koliko znamo. Tema drugog predavanja je Što je sve film. Predavanje rasvjetljava sve pojmove, filmske rodove, žanrove, stilske epohe, metode i struje.

U veljači će se održati i brojne druge radionice, a izdvojit ćemo ih još nekoliko: na radionici Canva dizajna (6.2.) upoznajte se s Canvom, sveopće poznatim alatom među dizajnerima, a sve u sklopu izrade plakata za Kockin događaj iznenađenja; radionica Tehnika i pokret na trapezu i krugu (9., 10. i 11.2.) namijenjena je početnicima, kao i onima koji se već neko vrijeme bave zračnim akrobacijama; Ciklus 4 / Svjesnost i pokret: Protok (11.2.) je radionica za sve koje zanima unutarnji i vanjski rad na sebi i kreaciji uključujući rad s pokretom, plesom i tijelom, bez obzira na prijašnje iskustvo; Ciklus vikend radionica suvremenog plesa i pokreta (17., 18., 24. i 25.2.) je namijenjen svima koji žele iskusiti tjelesni rad na podu (floorwork), upoznati ili otkriti nov način funkcioniranja tijela u pokretu ili pak drugačije poimanje plesnog tijela; na Radionici kontorcionizma (25.2.) povećat ćete fleksibilnost gornjeg, srednjeg i donjeg dijela leđa, ramena, zdjelice, kukova te mišića i tetiva nogu.

Vrijeme je od maškara pa u klubu Kocka očekujete u subotu 10. veljače Maškarave 2.0 / W Belezebub, a na pokladani utorak 13. veljače Maškare uz program Lollipop koji će vas odvesti na ludu vožnju glazbenim roller coasterom kroz hitove koji su osvojili svjetske top liste. Na glazbenom repertoaru kluba Kocka do kraja mjesec će se naći još i: Studio 3/4 presents: Reah, Stereotrip, Sixes (9.2.), ZloSTavljanje: War-head, Kymera & Dead within (17.2.), KaosLab with Josephine Wedekind (23.2.), Otpor ulice (24.2.).

Zadnjeg dana u mjesecu (29.2.) ne propustite otvorenje izložbe Slavena Tolja: „Krakelure, Pavo i ja“ u Galeriji MKC u 19 sati. Splitska izložba Slavena Tolja nastavlja se na izložbe prošle godine postavljene u Bologni (Palazzo d'Acurssio), Rijeci (Galerija OK) i Zagrebu (Institut za suvremenu umjetnost), a ovom prilikom nadopunjena je novim radovima i umjetničkim intervencijama.

Ovo je samo dio programa do kraja veljače, a cijeli program je dostupan na webu dom-mladih.org te na Facebook i Instagram profilima Doma mladih. Tu ćete naći i sve detalje o načinu prijave za sudjelovanje u radionicama.

Fotografije: PDM
Location: Youth Center

Time: February 1 - 29New program at the Youth Center: Here's what awaits us until the end of February.

To kick off February, two workshops are available for those ready to try and learn something new - Introduction to Acrobatics and Writing as Performance.
On Saturday, February 3, at the Introduction to Acrobatics workshop led by Nastasja Štefančić Kralj and Filipa Bavčević, you will gain insight into the processes of choreographic work, try acrobatic and partner elements, and have a great time.

On Sundays, you can join the creative workshop Writing as Performance led by dance artist Martina Tomić and dramaturge Nina Gojić and explore various approaches to the question "In what different relationships can text and body, writing and choreography be?"

The first weekend of February features a must-attend music program at Club Kocka. On Friday (2/2), there are EX-YU hits, and on Saturday (3/2), it's KLFM night at Kocka with Marinada & KLFM Soundsystem. Rijeka's Marinada is still hidden gems of the local music scene, independent and unconventional. Ready to set the dance rhythm before and after the concert until the early hours are the selectors of KLFM Soundsystem with eclectic and carefully curated musical choices.

On Wednesday, February 7, starting at 6:30 pm in the Razreda space (southern entrance, 3rd floor), Dr. Mirko Petrić from the Institute of Social Sciences Ivo Pilar - Split Branch, will hold a lecture on "Neoliberal Fantasy of Cultural Sustainability." Following the lecture, there will be a discussion with the participation of sociologists Prof. Dr. Inga Tomić-Koludrović and Mag. Blanka Čop. The purpose of this lecture is to explain in detail what the mentioned term means and what consequences the mentioned neoliberal fantasy has on the development of culture and cultural policy, especially in post-socialist European countries, including Croatia.

In February, the Basic Workshops program starts at the Split Film Club (camera, lighting, sound, and editing workshops). Applications for the camera workshop, which will take place from February 23 to 25 and will be led by experienced lecturer, cinematographer, and director Boris Poljak, are open until February 12. The Basic Workshops program will begin on February 20 and 22 with public lectures by Dora Baras. The first lecture, titled "Film Beginner" starts with the screening of two short Croatian films, with guided viewing. The second lecture's theme is "What is Film." The lecture elucidates all concepts, film genres, styles, epochs, methods, and currents.

Various other workshops will take place in February, including a Canva Design workshop (6/2), Trapeze and Circle Technique and Movement workshop (9, 10, and 11/2) for beginners and those who have been practicing aerial acrobatics for some time, and the Cycle 4 / Awareness and Movement: Flow workshop (11/2) for those interested in inner and outer self-work and creation involving movement, dance, and the body, regardless of previous experience. The Cycle of weekend workshops on contemporary dance and movement (17, 18, 24, and 25/2) is for those who want to experience floorwork, explore or discover a new way of functioning in body movement, or have a different perception of the dance body. In the Contortionism Workshop (25/2), you will increase flexibility in the upper, middle, and lower back, shoulders, pelvis, hips, and leg muscles and tendons.

It's carnival time, so on Saturday, February 10, at Club Kocka, expect Masquerade 2.0 / W Belezebub, and on Shrove Tuesday, February 13, Carnival with the Lollipop program will take you on a crazy musical roller coaster through hits that have conquered the world charts. On the musical repertoire of Club Kocka, you can also find: Studio 3/4 presents: Reah, Stereotrip, Sixes (9/2), ZloSTavljanje: War-head, Kymera & Dead within (17/2), KaosLab with Josephine Wedekind (23/2), Otpor ulice (24/2).

On the last day of the month (29/2), don't miss the opening of the exhibition by Slaven Tolja: "Krakelure, Pavo, and I" at the MKC Gallery at 7 pm. Slaven Tolja's exhibition in Split continues the exhibitions set up last year in Bologna (Palazzo d'Acurssio), Rijeka (OK Gallery), and Zagreb (Institute for Contemporary Art). On this occasion, it is supplemented with new works and artistic interventions.

This is just a part of the program until the end of February, and the entire program is available on the website dom-mladih.org and on the Facebook and Instagram profiles of the Youth Center. You will also find all the details on how to apply to participate in the workshops.

Photos: PDM

Podijelite:

Istaknuto