IZLOŽBA ARIJANE LEKIĆ-FRIDRIH "DOTA"

IZLOŽBA ARIJANE LEKIĆ-FRIDRIH "DOTA"


Lokacija: Loggia, Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata
(Dioklecijanova 7)

Datum: 2. veljače - 27. veljače 202
4.

Performans: Subota 3.veljače  8:30 h, na Peristilu
Kustosica:
Natasha Kadin


Hrvatska udruga likovnih umjetnika-Split i Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata  nastavljaju uspješnu kulturnu suradnju na području suvremene umjetnosti.   
 
Ovogodišnji program HULU-a u galeriji Loggia započinje izložbom "Dota" umjetnice Arijane Lekić-Fridrih, čije otvorenje će se održati u petak, 2. veljače, u 19:00 sati.   Izložba se može pogledati  do 27.veljače 2024.  
 
Arijana Lekić-Fridrih se u svom umjetničkom radu bavi položajem marginaliziranih skupina i ulogom odgovornog građanstva, radovi žive i nastaju u javnom prostoru i kao zajednički cilj uvijek imaju promjenu - u društvu, u javnom mišljenju, u svakom pojedincu.

Autorica će u subotu, 3. veljače  u 8:30 sati izvesti i performans na Peristilu.

''Jedna hrabra žena i umjetnica hodala je te subote gradom i nije mogla vjerovati svojim očima, kao i još mnogo njezinih sugrađana. Već idući mjesec hrabro je stala ispred njih i započela svoj javni umjetnički projekt „Tiha misa“, koji provodi do danas. Kao i oni, „klečavci“, svake prve subote u mjesecu, ona javno stane ispred njih, sama, s proglasom o statističkim podacima o femicidima, o žrtvama rodno uvjetovanog nasilja koje je u našem društvu još uvijek sveprisutno, o nejednakosti, o diskriminaciji, o ustavnim, zakonodavnim  i ljudskim pravima žena koja se svakodnevno krše, i blago ili nikako sankcioniraju.
Ta hrabra žena i umjetnica, Arijana Lekić Fridrih, u ovom trenutku, bezrezervno i aktivno, vlastitim tijelom, vodi bitku za sve nas, a dio umjetničkih radova kroz ovu izložbu prvi put postavlja u galerijski kontekst, te se kroz ovu izložbu zajedno bavimo pokušajem otkrivanja skrivenih narativa diskriminiranja žena u našem društvenom okruženju.''
Natasha Kadin, iz predgovora izložbe

Link na informacije o izložbi: hulu-split.hr
Location: Loggia, Center for Culture and Lifelong Learning Zlatna Vrata (Diocletian's Palace 7)

Date: February 2 - February 27, 2024


Performance: Saturday, February 3, 8:30 am, at Peristyle

 

Curator:
Natasha Kadin

The Croatian Association of Fine Artists-Split and the Center for Culture and Lifelong Learning Zlatna Vrata continue their successful cultural collaboration in the field of contemporary art.

This year's HULU program in the Loggia gallery kicks off with the exhibition "Dota" by artist Arijana Lekić-Fridrih, whose opening will take place on Friday, February 2, at 7:00 pm. The exhibition will be open for viewing until February 27, 2024.

In her artistic work, Arijana Lekić-Fridrih addresses the position of marginalized groups and the role of responsible citizenship. Her works come to life in public spaces, always with the shared goal of bringing about change in society, public opinion, and each individual.

The author will also perform on Saturday, February 3, at 8:30 am at the Peristyle.

''One brave woman and artist walked through the city that Saturday and couldn't believe her eyes, just like many of her fellow citizens. The following month, she courageously stood in front of them and started her public art project "Silent Mass," which she continues to this day. Like them, the "kneelers," every first Saturday of the month, she publicly stands in front of them, alone, with a proclamation about statistical data on femicides, victims of gender-based violence that is still prevalent in our society, about inequality, discrimination, constitutional, legislative, and human rights of women that are daily violated and lightly or not sanctioned.
That brave woman and artist, Arijana Lekić-Fridrih, at this moment, unreservedly and actively, with her own body, fights for all of us, and through this exhibition, some of her artistic works are presented for the first time in a gallery context. Through this exhibition, we collectively attempt to uncover hidden narratives of the discrimination of women in our social environment.''
Natasha Kadin, from the exhibition preface

Link to the exhibition: hulu-split.hr

 

Podijelite:

Istaknuto