MOBILNA APLIKACIJA eVisitor - OBAVIJEST

MOBILNA APLIKACIJA eVisitor - OBAVIJEST

 

Ministarstvo turizma i sporta razvilo je mobilnu aplikaciju eVisitor u sklopu projekta Hrvatski Digitalni Turizam.

 

Mobilna aplikacija eVisitor je besplatna te je namijenjena svim obveznicima, a cilj aplikacije je olakšati izvršavanje njihovih zakonskih obaveza vezanih za turističku pristojbu.

Aplikacija omogućuje prijavu i odjavu turista smještenih u turističkim objektima te uvid u obračun i kontrolu naplate turističke pristojbe.

 

Navedena aplikacija je dostupna za preuzimanje na Google Store i AppStore.

 

Upravljanje mobilnom aplikacijom eVisitor je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta, a za sva pitanja možete se javiti na mail adresu e-turizam@mints.hr.

 

 

The Ministry of Tourism and Sports has developed the mobile application eVisitor as part of the Croatian Digital Tourism project.

 

The eVisitor mobile application is free and intended for all obligated parties, with the aim of facilitating the execution of their legal obligations related to the tourist tax.

 

The application enables registration and deregistration of tourists accommodated in tourist facilities and insight into the calculation and control of tourist tax payments.

 

This application is available for download on the Google Play Store and App Store.

 

Management of the eVisitor mobile application falls under the Ministry of Tourism and Sports, and for any inquiries, you can contact the Ministry at e-turizam@mints.hr.

Podijelite:

Istaknuto