STARA GRADSKA VIJEĆNICA: IZLOŽBA SLIKA MATKA TREBOTIĆA "REDUKCIJA ZNAKA" - 2. dio

STARA GRADSKA VIJEĆNICA: IZLOŽBA SLIKA MATKA TREBOTIĆA "REDUKCIJA ZNAKA" - 2. dio

 

Lokacija: Stara gradska vijećnica, Narodni trg (Pjaca)

Vrijeme: 1. veljače - 15. veljačePovodom otvorenja Stare gradske vijećnice, otvorenje izložbe slika "Redukcija znaka" Matka Trebotića.O umjetniku: Matko Trebotić, rođen u Milni na otoku Braču, slikar i arhitekt, započeo je svoje obrazovanje u rodnom kraju, pohađajući tri razreda pučke škole na hrvatskom jeziku. Nakon što je završio Klasičnu gimnaziju u Splitu, diplomirao je arhitekturu u Beogradu, gdje je stekao dragocjeno iskustvo od priznatih profesora poput Branislava Kojića i Nikole Dobrovića.

Nakon prvih uspjeha u domovini, Trebotić odlazi u Njemačku, gdje je surađivao s poznatim arhitektonskim biroima te se istaknuo izložbom u galeriji Rurskog sveučilišta. Tijekom sedamdesetih godina studira na Folkwangschule Essen-Werden, prekida studij zbog intenzivnih izložbi diljem svijeta i Europe, uključujući i New York, Pariz, Istanbul, Berlin i mnoge druge gradove.

Trebotić je autor brojnih grafičko-pjesničkih mapa, a njegova djela izložena su i u prestižnim muzejima i privatnim zbirkama. Nagrađivan je na raznim salonima i izložbama, a 2020. mu je dodijeljen počasni doktorat Sveučilišta u Splitu za iznimnan doprinos hrvatskoj umjetnosti.

Sa suprugom Hannelore i sinom Franom, 1983. se vraća u Split, gdje živi i radi u vlastitoj kući s atelijerom na predjelu Meje. Trebotić je počasni član Rotary kluba Split i dobitnik brojnih nagrada, uključujući Nagradu za životno djelo grada Splita 2009. i Nagradu likovne kolonije Rovinj 2019. Nastavlja doprinositi hrvatskoj umjetničkoj sceni, a njegovo bogato naslijeđe proširuje se i na međunarodnu razinu.


 

Location: Old Town Hall, People's Square (Pjaca)

Time: February 1st - February 15th


 

On the occasion of the opening of the Old Town Hall, an exhibition of paintings titled "Reduction of Sign" by Matko Trebotić will be opened.

About the artist: Matko Trebotić, born in Milna on the island of Brač, a painter and architect, began his education in his hometown, attending three grades of elementary school in the Croatian language. After completing Classical Gymnasium in Split, he graduated in architecture in Belgrade, gaining valuable experience from renowned professors such as Branislav Kojić and Nikola Dobrović.

After initial success in his homeland, Trebotić went to Germany, collaborating with well-known architectural offices and standing out with an exhibition at the gallery of the Ruhr University. During the seventies, he studied at Folkwangschule Essen-Werden, interrupting his studies due to intensive exhibitions throughout Europe and the world, including New York, Paris, Istanbul, Berlin, and many other cities.

Trebotić is the author of numerous graphic-poetic maps, and his works are exhibited in prestigious museums and private collections. He has received awards at various salons and exhibitions, and in 2020, he was awarded an honorary doctorate from the University of Split for his exceptional contribution to Croatian art.

Returning to Split in 1983 with his wife Hannelore and son Fran, he lives and works in his own house with a studio in the Meje area. Trebotić is an honorary member of the Rotary Club Split and the recipient of numerous awards, including the Lifetime Achievement Award of the City of Split in 2009 and the Award of the Rovinj Art Colony in 2019. He continues to contribute to the Croatian art scene, and his rich legacy extends to the international level.
 

Podijelite:

Istaknuto