HRVATSKI DOM SPLIT: Ciklus 1.618 - klasična glazba - Zoran Velić, klavir - Splitski krug orkestar

HRVATSKI DOM SPLIT: Ciklus 1.618 - klasična glazba - Zoran Velić, klavir - Splitski krug orkestar

 

Lokacija: Hrvatski dom Split - Koncertna dvorana Ive Tijardovića (Tončićeva 1)
 
Vrijeme: 10. lipnja 2024., u 19:30 sati
Zoran Velić, klavir - Splitski krug

Pijanist Zoran Velić jedan je od najistaknutijih splitskih glazbenika, a publika ga je mogla upoznati u nizu vrhunskih nastupa i rafiniranih interpretacija, bilo u solističkim izvedbama, bilo kao korepetitora rijetke senzibilnosti, u nizu suradnji s pjevačima i instrumentalistima. Diplomant Muzičke akademije u Zagrebu u klasi Đorđa Stanettija, nakon čega se usavršavao na prestižnom Mozarteumu u Salzburgu, Zoran Velić njeguje širok repertoar, iz kojega za solistički recital u novoj sezoni odabire niz remek-djela jednog od najljepših klavirskih opusa, onoga Frédérica Chopina – prvi i drugi od četiri Scherza, skladbi velikog opsega, bogatih sadržajem, u kojima Chopin odbacuje laku, humornu crtu ovog žanra i kreće se od duboke liričnosti „do gesti očaja i demonske energije".

Slične scherzima su Chopinove četiri Balade tehnički i izražajno još zahtjevnije, a njihovo gusto glazbeno tkanje temelji se na poeziji poljskog nacionalnog pjesnika i Chopinova prijatelja Adama Mickiewicza. Četvrta u f-molu smatra sa jednim od vrhunaca Chopinova stvaralaštva, jednako kao i Andante spianato et Grande polonaise brillante, bravurozno, raskošno djelo u kojem nokturnalno raspoloženje prvog dijela skladbe prerasta u vatromet odvažnih fraza poloneze. Recital počinje Fantazijom u f-molu, jednom od onih skladbi u kojima se Chopin prepušta romantičnoj slobodi nadahnuća, u kojoj se umjesto zakonima forme vodi zakonima harmonijske i melodijske ljepote i pijanističkog zvuka koji do danas intrigira svojom svježinom i originalnošću.

Program na linku.

Prodaja ulaznica na linku: www.shop.adriaticket.com
Location: Concert hall Hrvatski dom Split - Concert Hall Ivo Tijardović (Tončićeva 1)
 
Date: June 10, 2024, at 7:30 PM

 


Zoran Velić, piano - Split Circle

Pianist Zoran Velić is one of the most prominent musicians in Split, and the audience has had the opportunity to witness a series of outstanding performances and refined interpretations, whether in solo performances or as a collaborator with rare sensibility, engaging in collaborations with singers and instrumentalists. A graduate of the Music Academy in Zagreb under the guidance of Đorđe Stanetti, and further honing his skills at the prestigious Mozarteum in Salzburg, Zoran Velić nurtures a broad repertoire. For his solo recital in the upcoming season, he selects a series of masterpieces from one of the most beautiful piano opuses, that of Frédéric Chopin – the first and second of the four Scherzos.

These compositions, with their vast scope and rich content, see Chopin departing from the light, humorous character of the scherzo genre, delving into deep lyricism, "gestures of despair, and demonic energy." Similar to the Scherzos, Chopin's four Ballades are technically and expressively more demanding, with their dense musical texture rooted in the poetry of Polish national poet and Chopin's friend, Adam Mickiewicz. The Ballade No. 4 in F minor is considered one of the peaks of Chopin's oeuvre, alongside the Andante spianato et Grande polonaise brillante, a virtuosic, opulent work where the nocturnal mood of the first part transforms into a fireworks display of bold polonaise phrases. The recital begins with the Fantasy in F minor, one of those compositions where Chopin surrenders to the romantic freedom of inspiration, guided by the laws of harmonic and melodic beauty and the pianistic sound that continues to captivate with its freshness and originality.

Program at the link.

Tickets can be purchased at the following link: www.shop.adriaticket.com

Podijelite:

Istaknuto