Kreativni hub Prostor - program u siječnju

Kreativni hub Prostor - program u siječnju


Lokacija: Kreativni hub Prostor (Plančićeva 2)

Vrijeme: 1. - 31. siječnja 2024.g.


PROGRAM U SIJEČNJU

KUĆA OD PRIČA: SASVIM NEOBIČAN DAN - 13. siječnja
Kreativna radionica pisanja priča s književnicom za djecu Jelenom Pervan

Radionica pisanja priča namijenjena je učenicima i učenicama od 3. do 5. razreda osnovne škole (ali dobrodošli su i drugaši koji se već dobro snalaze s pisanjem i jako vole stvarati priče).
 
Naknada za radionicu iznosi 12 eura i plaća se pri dolasku, a svi materijali za rad djecu će čekati u Prostoru. Obavezne su prijave na radionicu mailom na kucaodprica@gmail.com.

 
 

MALA ŠKOLA STOP ANIMACIJA - 17. siječnja i 24. siječnja
Na radionicima stop animacije djeca će se upoznati s osnovama izrade animacije na temelju vizualnog materijala. Tehnike koje se koriste za izradu stop animacije su kolaž i crteži koje djeca prethodno izrađuju. Kroz razgovor se razvijaju ideje koje zatim postaju mini digitalne animacije. Voditelji radionice su Alen Marić i Bruno Dubravec.

Radionice su namijenjene djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Moguće je prijaviti dijete na samo jednu radionicu, ali preporučujemo da polaznici sudjeluju na obje radionice radi potpunijeg iskustva.

Cijena pojedinačne radionice iznosi 5 eura, a prijave primamo do popunjenja mjesta na info@culturehubcroatia.hr (u prijavi navedite ime i prezime djeteta te dob).

 
 
RADIONICA FILCANJA VUNE - 20. siječnja
Pod vodstvom Tatjane Kostrenčić Janković, djeca će imati priliku izraditi svoje unikatne predmete koristeći se tehnikom filcanja vune.

Radionice se održavaju u dvije grupe:
• prva grupa: 10:00 - 12:00
• druga grupa: 12:00 - 14:00

Radionice su namijenjene djeci uzrasta od 5 do 12 godina. Cijena radionice je 15 eura, a sav materijal uključen je u cijenu.

Za sudjelovanje na radionicama potrebno je prijaviti se na broj 098/699-434 ili na mail tatjanin.djir@gmail.com.


 
FREESTYLE CERAMICS, RADIONICA KERAMIKE - 23. siječnja

Što očekivati?

Voditelja nema. Zbog toga je vrlo važno da ste upoznati s osnovama tehnike ručne izrade (štipanje / "pinching" ili "coiling"...).

Potičemo dijeljenje znanja. Podijelite svoje savjete, trikove ili stvari koje ste naučili s ostalim polaznicima i dajte povratne informacije jedni drugima.

Radionica traje 3 sata (18-21h). Slobodno dođite kasnije ili otiđite ranije u tom vremenskom periodu.

Možete napraviti što god želite i koliko god predmeta želite. Veličina pojedinog predmeta ne smije prelaziti kapacitet naše keramičke peći (u slučaju da želite da vaš rad kasnije bude ispečen).

Tijekom trosatne radionice možete stvarati, ali i bojati svoje predmete.

Cijena: 15 eur (uključeni su svi materijali za rad + čaj i kava). Slobodno ponesite svoje piće.

Dodatno: 5 eur (ako želite da se predmeti glaziraju i ispeku).
 
Broj mjesta je ograničen, potrebna je rezervacija na mail info@culturehubcroatia.hr.
KINEDOK PROJEKCIJA: "Sveta Dilema"
Na prvoj KineDok projekciji u 2024. prikazujemo dokumentarni film Sveta dilema, priču o župniku rastrganom između vjerskog poziva i obiteljskog života.


O filmu: Robi je brižan, obrazovan i predan 37-godišnji župnik u ruralnoj zajednici u Mađarskoj. Vođa zajednice kojeg svi vole i poštuju. No on je ujedno i partner i otac troje male djece. Celibat ga sprječava u ispunjavanju sve većih obiteljskih obaveza, pa se Robi suočava s teškom odlukom: napustiti svećeništvo riskirajući raspad zajednice ili voditi obiteljski život u tajnosti?

Trajanje: 81 min
Jezik (titlovi): hrvatski & engleski
Trailer za film možete pogledati ovdje.

U partnerstvu s KineDokom, prikazujemo izbor ovogodišnjeg filmskog kataloga u galeriji Prostora počevši od rujna 2023. pa sve do travnja 2024. Projekcije iz ciklusa KineDok besplatne su i otvorene za javnost, no s obzirom da je broj mjesta ograničen, potrebna je rezervacija putem poveznice.ART MEET-UP / Prilike za umjetnike: edukacije, financiranje i mobilnosti - 31. siječnja

Prilike za umjetnike: edukacije, financiranje i mobilnosti

Kroz višegodišnji rad s umjetnicima_ama, prepoznali smo izazove s kojima se susreću pri pronalaženju i sustavnom praćenju prilika za usavršavanje i izgradnju kapaciteta, praćenju trendova i prilika za rad u kulturnom i kreativnom sektoru, uključujući i prilike za rezidencijalne boravke ili sudjelovanje u međunarodnim projektima.

Kao organizacija koja i sama provodi brojne europske projekte većinom usmjerene prema umjetnicima_ama i njihovoj internacionalizaciji, organiziramo ovaj meet-up da bismo predstavili postojeće prilike i resurse, posebice one izrađene u sklopu projekta “Podcast - Employ Yourself in Culture” (Erasmus+), ali i omogućili umrežavanje i potencijalne nove suradnje.

Ovom prilikom ugostit ćemo i grupu umjetnika i umjetnica iz čitave Hrvatske s kojima trenutno surađujemo u sklopu jednog od međunarodnih projekata koji provodimo.

Program događanja dostupan je na poveznici.

Događanje se organizira u hibridnom formatu, u Prostoru i djelomično putem platforme Zoom. Za sudjelovanje u Prostoru prijava nije potrebna, no za sudjelovanje online, potrebna je registracija.REZIDENCIJA

Pozivamo umjetnice i umjetnike da se prijave na rezidencijalni boravak u Prostoru (korištenje studija i rezidencije tijekom 3 tjedna) u travnju 2024. godine, u sklopu programske linije Geometrije (učenja).
 

Tema Geometrije (učenja) odnosi se na teorije stjecanja i produkcije znanja, koje često uključuju i odučavanje te ponovno učenje kao važne procese dekolonijalizacije. Geometrija se u matematici odnosi na granu koja u svojoj izvornoj problematici proučava položaj, oblik i svojstva geometrijskih tijela u prostoru te njihov međusobni odnos. Referirajući se indirektno na prostor, ovim pojmom želimo označiti oblike stjecanja i dijeljenja znanja i odnosa jedinki koji se u tom procesu nađu. Neka od pitanja koja želimo istražiti su: Na koje sve načine stječemo znanje i na koje ga načine proizvodimo? Tko sudjeluje u tom procesu, kako dijelimo znanje i što utječe na njega? Odmičući se od tradicionalnih didaktičkih metoda i terminologije, želimo istražiti načine učenja (i odučavanja) u umjetnosti i kroz umjetničke prakse, kako se ono manifestira i multiplicira.

 
Rezidencija je otvorena za vizualne, inter- i trans- disciplinarne umjetnike_ce iz Hrvatske ili s boravištem u Hrvatskoj, čije se prakse i/ili predloženi projekt referiraju na navedeni koncept, a odabranom umjetniku_ci bit će pokriveni troškovi puta, smještaj i honorar u iznosu od 600 eur.


Detalji Javnog poziva dostupni su na poveznici, a prijave se zaprimaju do 31. siječnja putem obrasca.


Više informacija o svim događanjima u Prostoru potražite u kalendaru.

 

POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU “REVIVE”
 
ROK ZA PRIJAVU: 29. siječnja 2024.
 
Pozivamo mlade profesionalce_ke i studente_ice u dobi od 18 do 30 godina da se prijave na otvoreni poziv u sklopu projekta REVIVE: Povijesni gradovi i lokaliteti - održivi i uključivi životni prostori za buduće generacije inspirirani novim europskim Bauhausom.
 
Odabrani sudionici_e će:

 • postati dijelom multidisciplinarnog internacionalnog kreativnog tima tijekom trajanja projekta (2024. - 2025.)
 • istraživati načine na koje kulturna baština može postati inspiracija u razvoju novih, održivih modela življenja
 • učiti, stvarati i testirati inovativna rješenja za oživljavanje povijesnih gradova i lokaliteta
 • sudjelovati u online Bootcampu kao i u otvorenom online eventu namijenjenom  razvoju znanja i vještina potrebnim za izvedbu eksperimenata
 • surađivati s vrhunskim stručnjacima te mladim kolegama i kolegicama  iz ostalih  partnerskih zemalja (Slovenija, Italija, Finska, Rumunjska i Španjolska)
 • sudjelovati u eksperimentima oživljavanja kulturne baštine i povijesnih gradova  u  Sloveniji (30. 6. - 14. 7. 2024.) i Finskoj (30.9. - 14. 10. 2024.) uz plaćene troškove puta i smještaja 
 • dobiti poduku i mentorstvo tijekom čitavog procesa
 • svoj rad predstaviti i promovirati na međunarodnoj razini
 • biti dio međunarodne mreže i steći nove kontakte
   

Više o projektu, potencijalnim kandidatima i kako se prijaviti možete naći na: hr.chc-prostor.com i https://hr.chc-prostor.com/_files

Location: Culture hub Prostor (Plančićeva 2)

Duration: January 1 - 31 2024

 

JANUARY PROGRAMHOUSE OF STORIES: A COMPLETELY UNUSUAL DAY - January 13
Creative storytelling workshop with children's author Jelena Pervan.

The storytelling workshop is intended for students in grades 3 to 5 of elementary school (but second graders who are already comfortable with writing and love creating stories are also welcome).

The workshop fee is 12 euros, payable upon arrival, and all materials for the workshop will be provided in the Space. Mandatory registrations for the workshop can be made by email at kucaodprica@gmail.com.LITTLE STOP ANIMATION SCHOOL - January 17 and January 24
In stop animation workshops, children will learn the basics of animation based on visual material. Techniques used for stop animation include collages and drawings that children create beforehand. Ideas are developed through discussion, which then turn into mini digital animations. Workshop leaders are Alen Marić and Bruno Dubravec.

The workshops are intended for children from 1st to 4th grade of elementary school.

It is possible to sign up for just one workshop, but it is recommended that participants attend both workshops for a fuller experience.

The price for a single workshop is 5 euros, and registrations are accepted until the places are filled at info@culturehubcroatia.hr (please include the child's name, surname, and age in the application).
 


WOOL FELTING WORKSHOP - January 20
Under the guidance of Tatjana Kostrenčić Janković, children will have the opportunity to create their unique items using the technique of wool felting.

Workshops are held in two groups:

 First group: 10:00 AM - 12:00 PM
 Second group: 12:00 PM - 2:00 PM

Workshops are intended for children aged 5 to 12. The workshop fee is 15 euros, and all materials are included in the price.

To participate in the workshops, it is necessary to sign up at +098/699-434 or via email at tatjanin.djir@gmail.com.

 

FREESTYLE CERAMICS, CERAMICS WORKSHOP - January 23
What to expect?

No instructor. It is essential to be familiar with the basics of handcrafting techniques (pinching or coiling).

Encouragement of knowledge sharing. Share your tips, tricks, or things you've learned with other participants and provide feedback to each other.
 

The workshop lasts 3 hours (6-9 PM). Feel free to come later or leave earlier during that time.

You can make whatever you want and as many items as you want. The size of each item must not exceed the capacity of our ceramic kiln (in case you want your work to be fired).

During the three-hour workshop, you can create and paint your items.

Price: 15 euros (all materials for work + tea and coffee included). Feel free to bring your drink.

Additional: 5 euros (if you want your items glazed and fired).

Limited seating is available, and reservations are required at info@culturehubcroatia.hr.KINEDOK SCREENING: "Sacred Dilemma"
At the first KineDok screening in 2024, we present the documentary "Sacred Dilemma," a story about a priest torn between his religious calling and family life.

About the film: Robi is a caring, educated, and devoted 37-year-old priest in a rural community in Hungary. The community leader who is loved and respected by all. But he is also a partner and father of three young children. Celibacy prevents him from fulfilling growing family obligations, so Robi faces a tough decision: leave the priesthood, risking the community's breakdown, or lead a family life in secret?

Duration: 81 minutes
Language (subtitles): Croatian & English
You can watch the trailer for the film on link

In partnership with KineDok, we present a selection from this year's film catalog in the Prostor gallery starting from September 2023 until April 2024. KineDok cycle screenings are free and open to the public, but as the number of seats is limited, reservation is required via the provided link.

 

ART MEET-UP / Opportunities for Artists: Education, Funding, and Mobility - January 31

Opportunities for Artists: Education, Funding, and Mobility

Through years of work with artists, we have recognized the challenges they face in finding and systematically tracking opportunities for professional development and capacity building, monitoring trends, and opportunities for work in the cultural and creative sector, including opportunities for residencies or participation in international projects.

As an organization that also implements numerous European projects mostly focused on artists and their internationalization, we organize this meet-up to present existing opportunities and resources, especially those created as part of the project "Podcast - Employ Yourself in Culture" (Erasmus+), but also to enable networking and potential new collaborations.

On this occasion, we will also host a group of artists from all over Croatia with whom we are currently collaborating as part of one of the international projects we are implementing.

The event is organized in a hybrid format, in the Space and partially via the Zoom platform. Participation in the Space does not require registration, but for online participation, registration is required.

 

 

CALL FOR PARTICIPATION IN THE PROJECT "REVIVE"

APPLICATION DEADLINE: January 29th 2024.

We invite young professionals and students aged 18 to 30 to apply for the open call within the framework of the REVIVE project: Historic cities and sites - sustainable and inclusive living spaces for future generations inspired by the new European Bauhaus.

Selected participants will:
 

 • Become part of a multidisciplinary international creative team during the project's duration (2024 - 2025).
 • Explore ways in which cultural heritage can inspire the development of new, sustainable living models.
 • Learn, create, and test innovative solutions for reviving historical cities and sites.
 • Participate in an online Bootcamp and an open online event aimed at developing the knowledge and skills necessary for conducting experiments.
 • Collaborate with top experts and young colleagues from other partner countries (Slovenia, Italy, Finland, Romania, and Spain).
 • Take part in experiments revitalizing cultural heritage and historical cities in Slovenia (June 30 - July 14, 2024) and Finland (September 30 - October 14, 2024), with covered travel and accommodation expenses.
 • Receive guidance and mentorship throughout the entire process.
 • Present and promote their work at the international level.
 • Be part of an international network and make new contacts.
   

More information about the project, potential candidates, and how to apply can be found at: https://hr.chc-prostor.com/revive and https://hr.chc-prostor.com/_files/ugd/65deba_bf48ad4d228841b48a66ef939a3692cf.pdf


RESIDENCY
We invite artists to apply for a residency stay at Prostor (use of studio and residence for 3 weeks) in April 2024, as part of the Geometries (learnings) program line.

The theme of Geometries (learnings) relates to theories of knowledge acquisition and production, which often include unlearning and relearning as important processes of decolonization. Geometry in mathematics refers to a branch that originally studies the position, shape, and properties of geometric bodies in space and their mutual relationship. Indirectly referring to space, we want to mark forms of knowledge acquisition and sharing and relationships of individuals found in this process with this term. Some of the questions we want to explore are: In what ways do we acquire knowledge and how do we produce it? Who participates in this process, how do we share knowledge, and what influences it? Moving away from traditional didactic methods and terminology, we want to explore ways of learning (and unlearning) in art and through artistic practices, how it manifests, and multiplies.

The residency is open to visual, inter- and trans-disciplinary artists from Croatia or with residence in Croatia, whose practices and/or proposed projects refer to the mentioned concept, and the selected artist will have travel costs, accommodation, and a fee of 600 euros covered.

Details of the Public Call are available at this link, and applications are accepted until January 31 via the form.

Find more information about all events at Prostor in the calendar

Podijelite:

Istaknuto