"PRIČE IZ ŠEŠIRA" U GALERIJI MEŠTROVIĆ

"PRIČE IZ ŠEŠIRA" U GALERIJI MEŠTROVIĆ

 

Lokacija: Galerija Meštrović

Vrijeme: 1. veljače i 15. veljače od 14.00 do 15.00 sati

 

Projekt „Priče iz šešira“ u Galeriji Meštrović 13.  - Meštrovićeva pričaonicua za djecu

Jasmina Aleksandra Žiljak poznata je pripovjedačica, a u projektu „Priče iz šešira“ u četiri dramska izdanja za djecu pripovijedat će priče o Ivanu Meštroviću tehnikom Kamishibai kazališta. U njemu će biti oživljene ilustracije iz Meštrovićeva života, a dramatizacija razrađena i kroz stvarne fragmente iz Meštrovićeva života kakvi su Meštrovićevi šeširi, odakle i naziv projekta. Program je namijenjen djeci, a Galerija Meštrović po prvi put postaje dječje kazalište. Cilj je projekta stvaranje novih sadržaja za djecu i približavanje teme Ivana Meštrovića mlađim naraštajima. Osim toga, želja je Muzeja Ivana Meštrovića pokazati kako je Meštrović neiscrpna tema i stalna inspiracija umjetnicima, koji nadahnuti Meštrovićem stvaraju nova umjetnička djela. Među mladom publikom zasigurno će se naći i neki „novi Meštrović“. 

 

„Priče iz šešira“ u sadržajnom i vizualnom smislu razvijene su na temelju knjiga objavljenih u biblioteci Lako razumljiva knjiga. Riječ je o biblioteci pokrenutoj 2017. godine u okviru izdavaštva Muzeja Ivana Meštrovića, s ciljem približavanja sadržaja djeci, mladima i osobama s intelektualnim ograničenjima kroz ilustrirane knjige jednostavnog, a informativnog sadržaja. Dosada su objavljena četiri izdanja: „Ivan Meštrović“, „Ivan Meštrović u Splitu“, „Ivan Meštrović u Beču“ i „Ivan Meštrović u Parizu“. Autorica knjiga muzejska je savjetnica Maja Šeparović Palada, a nastale su u suradnji s ilustratorima te Udrugom za samozastupanje Zagreb i pojedincima koji su proveli provjeru razumljivosti teksta. Knjige u ovoj ediciji namijenjene su svima, posebice osobama koje imaju poteškoće s čitanjem i razumijevanjem, koje traže jednostavan sadržaj i osnovne informacije o temi, ili osobama koje ne poznaju dobro hrvatski jezik. Izdanja su dio inkluzivnog koncepta „muzeji za sve“. 

 


 

Location: Meštrović Gallery

Date:  February 1st  and February 15th at 2PM till 3 PM

Project "Stories from the Hat" at the Meštrović Gallery  - Meštrović's Storytelling for Children.

 
Jasmina Aleksandra Žiljak is a well-known storyteller, and in the "Stories from the Hat" project, she will narrate stories about Ivan Meštrović using the Kamishibai theater technique in four dramatic performances for children. The illustrations from Meštrović's life will come to life, and the dramatization will be enriched with real fragments from Meštrović's life, such as his hats, hence the name of the project. The program is intended for children, and the Meštrović Gallery has been transformed into a children's theater for the first time. The project's goal is to create new content for children and bring the theme of Ivan Meštrović closer to younger generations. Additionally, the Museums of Ivan Meštrović aim to show that Meštrović is an inexhaustible subject and a constant inspiration for artists who, inspired by Meštrović, create new artistic works. Among the young audience, there will undoubtedly be some "new Meštrovićs."

 

"Stories from the Hat" in terms of content and visuals are developed based on books published in the "Easy-to-Understand Book" series. This series was launched in 2017 as part of the publishing activities of the Museums of Ivan Meštrović, with the aim of making content accessible to children, youth, and individuals with intellectual disabilities through illustrated books with simple yet informative content. Four editions have been published so far: "Ivan Meštrović," "Ivan Meštrović in Split," "Ivan Meštrović in Vienna," and "Ivan Meštrović in Paris." The author of the books is museum advisor Maja Šeparović Palada, and they were created in collaboration with illustrators and the Association for Self-Advocacy Zagreb, as well as individuals who conducted a readability check of the text. The books in this edition are intended for everyone, especially those facing difficulty reading and understanding, those seeking simple content and basic information on the topic, or those not proficient in the Croatian language. These editions are part of the inclusive concept of "museums for all."

 


Podijelite:

Istaknuto