IZLOŽBA SUNČANE BARBARIĆ: "Premijere 89"

IZLOŽBA SUNČANE BARBARIĆ: "Premijere 89"

 

Lokacija: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata (Dioklecijanova 7)

Vrijeme: 21. studenog - 1. prosinca

 
Sunčana Barbarić se u svojoj izložbi kroz četrnaest predstavljenih radova odlučila pozabaviti s događajima iz svog ranog djetinjstva, a koji su joj ostali u relativno živom sjećanju zahvaljujući selidbi u novi obiteljski dom kada je imala šest godina. Taj čin selidbe je po svemu sudeći pomogao Sunčani odijeliti prije i poslije, zbog čega se danas češće prisjeća tog dijela života, nego li što je to uobičajeno.
 
Većina priča koje su ovdje prikazane, inicirane su nekim neugodnim događajem, a koji se kasnije ipak okonča pozitivnim ishodom. Riječ je dakle o uspomenama na sretno djetinjstvo koje autorica doziva u sjećanje putem četrnaest pojednostavljenih motiva, svojevrsnih jednobojnih piktograma, kojima se rekonstruiraju neke upečatljivije priče. Radovi su izvedeni razvodnjenim akrilom na markizetu, zbog čega se pri nanošenju boje ona lako povlači u strukturu materijala. Rezultat ovog postupka je raspršena boja na prozirnoj tkanini što nas još jednom podsjeća na poroznost sjećanja na trenutke koji vječno ostaju između događanja i predodžbe.
Osvrt: Zlatko Galić
 
Životopisi:
Sunčana Barbarić rođena je 1997. g. u Dubrovniku. Završila je Umjetničku školu Luka Sorkočević u Dubrovniku 2015. g., gdje 2019. g. pri Sveučilištu u Dubrovniku završava i preddiplomski studij Restauracije i konzervacije. Peti semestar studija provela je na sveučilištu École de Condé u Parizu, u sklopu erasmus studentske razmjene. Studentica je druge godine diplomskog studija na Odsjeku za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu u klasi izv. prof. art. Vedrana Perkova. Sudjelovala je na nekoliko skupnih te realizirala dvije samostalne izložbe.
 
Zlatko Galić rođen je 1994. g. u Splitu. Završio je prijediplomski studij povijesti umjetnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2023. g., a trenutno je student prve godine diplomskog studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom prijediplomskog studija stručnu praksu na području creative placemakinga odradio je u Vilniusu (Litva), a usavršavao se i na području lokalnih politika na Sveučilištu u Braganci (Portugal). U Kino klubu Split bio je voditelj diskurzivnog programa, a u Hrvatskoj udruzi likovnih umjetnika koordinirao je program Galerije Zoje Dumengjić pri KBC-u Split.
 
Mentori izloženog rada: izv. prof. art. Vedran Perkov i asist. art. Josip Šurlin
Organizacija projekta:
Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Split; Umjetnička akademija u Splitu / Slikarski odsjek; Filozofski fakultet u Splitu / Odsjek za povijest umjetnosti
Voditelji projekta:
Tamara Visković, Viktor Popović, Vedran Perkov, Neli Ružić, dr.sc. Dalibor Pranč
 
 
 
 
Location: Center for Culture and Lifelong Learning Zlatna vrata (Dioklecijanova 7)

Date: November 21 - December 1
 
 
 
In her exhibition, Sunčana Barbarić has chosen to delve into events from her early childhood through fourteen presented works. These memories remained vivid due to her family's relocation to a new home when she was six years old. The act of moving, apparently, helped Sunčana distinguish between before and after, leading her to reminisce more frequently about that part of her life than is customary.
 
Most of the stories depicted here are initiated by some unpleasant event, which eventually concludes with a positive outcome. The artworks are memories of a happy childhood that the author recalls through fourteen simplified motifs, resembling monochromatic pictograms that reconstruct some memorable stories. The works are executed with diluted acrylic on canvas, causing the color to easily merge with the material's structure during application. The result of this process is dispersed color on transparent fabric, once again reminding us of the porosity of memories that eternally exist between events and representation.
Review: Zlatko Galić
 
Biographies:
Sunčana Barbarić was born in 1997 in Dubrovnik. She completed her education at the Art School Luka Sorkočević in Dubrovnik in 2015. In 2019, she finished her undergraduate studies in Restoration and Conservation at the University of Dubrovnik. During the fifth semester of her studies, she participated in an Erasmus exchange at École de Condé in Paris. She is currently a second-year graduate student at the Department of Painting at the Academy of Fine Arts in Split, in the class of Assoc. Prof. Vedran Perković. Sunčana has participated in several group exhibitions and held two solo exhibitions.
 
.
Mentors of the exhibited work: Assoc. Prof. Vedran Perkov and Asst. Prof. Josip Šurlin
Project Organization:
Center for Culture and Lifelong Learning Zlatna vrata, Split; Academy of Fine Arts in Split / Painting Department; Faculty of Philosophy in Split / Department of Art History
Project Leaders:
Tamara Visković, Viktor Popović, Vedran Perkov, Neli Ružić, Dr. Dalibor Pranč
Podijelite:

Istaknuto